Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  WOJENNA I POWSTAŃCZA POEZJA OKOLICZNOŚCIOWA. 1914-21

  WOJENNA I POWSTAŃCZA POEZJA OKOLICZNOŚCIOWA. 1914-21, ogniwo poezji patriotyczno-żołnierskiej, rozwijającej się w Polsce od średniowiecza, ze szczególnym nasileniem w okresach walk zbrojnych o niepodległość. Poezja wojenna doby I wojny świat, związana była przede wszystkim z historią Legionów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /7 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJDOWSKI BOGDAN

  WOJDOWSKI BOGDAN, ur. 16 XI 1930 w Warszawie, prozaik, krytyk lit. i teatralny. Ukończył filologię pol. na UW (1954). Debiutował jako publicysta w tyg. „Wieś" (1951), czł. zespołu red. „Przeglądu Kult." (1955-56) i' „Współczesności" (1960-64). W czasopismach lit. publikuje eseje, reportaże...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJCIECHOWSKI PIOTR

  WOJCIECHOWSKI PIOTR, ur. 18 II 1938 w Poznaniu, powieściopisarz, nowelista. Ukończył geologię oraz studium dziennikarskie UW i wydz. reżyserii film. w Łodzi. W impresyjno-kreacyjnej prozie, przedstawiającej zmitologizowany obraz świata, podejmuje problematykę intelektualno-moralną; stawia pytania o...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJCIECHOWSKI KONSTANTY

  WOJCIECHOWSKI KONSTANTY, ur. 11 III 1872 w Sokolnikach pod Lwowem, zm. 16 VII 1924 we Lwowie, historyk literatury, pedagog. Po studiach filol. na Uniw. Lwow. (pod kier. R. Piłata) pracował od 1895 w szkolnictwie średnim (po 1907 dyr. kilku gimnazjów we Lwowie). Habilitowany 1904, wykładał jako doc...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJCIECHOWSKI JÓZEF

  WOJCIECHOWSKI JÓZEF, pseud. Józef z Mazowsza, ur. 1840 w Warszawie, zm. 27 II 1879 tamże, poeta, dramaturg, powieściopisarz. Początkowo urzędnik Komisji Spraw Wewn. i Magistratu, późniejsze lata życia, złożony chorobą, spędził w niedostatku. Jego twórczość pozostawała pod wpływem romantyzmu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJCIECHOWSKI JAKUB

  WOJCIECHOWSKI JAKUB, ur. 3 VII 1884 w Nowcu (Poznańskie), zm. 17 IV 1958 w Barcinie (woj. bydgoskie), pamiętnikarz i prozaik. Pochodził z bezrolnej rodziny chłopskiej. Ukończył niem. szkołę 4-klasową. Pracował jako robotnik, od 1899 na emigracji zarobkowej w Niemczech, m. in. w Westfalii: i Saksonii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /2 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJCIECH ZDARZYŃSK3, życie i przypadki swoje opisujący, powieść M. Krajewskiego

  WOJCIECH ZDARZYŃSK3, życie i przypadki swoje opisujący, powieść M. Krajewskiego, wyd. w Warszawie 1785 (2 wydania). Utwór, którego schemat oparł autor na Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach I. Krasickiego, łączy elementy powieści edukacyjnej, satyr.-obycz. i przygodowej, a także utopii i - po raz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJACZEK RAFAŁ

  WOJACZEK RAFAŁ, ur. 7 XII 1945 w Mikołowie, zm. 11 V 1971 we Wrocławiu, poeta. Debiutował 1965 w 1 nrze mies. „Poezja" (7 wierszy poprzedzonych wprowadzeniem T. Karpowicza); ukazały się 4 zbiory jego wierszy: Sezon (1969), Inna bajka (1970), pośm. Którego nie było (1972), Nie skończona krucjata (1972...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WODZICKI STANISŁAW

  WODZICKI STANISŁAW, ur. 27 VII 1764 w Rogowie, zm. 14 III 1843 w Krakowie, polityk, ogrodnik amator, pamiętnikarz. Sympatyk reform Sejmu W., uczestnik powstania 1794, od 1810 prefekt departamentu krak. Księstwa Warsz., jako prezes Senatu Rzplitej Krak. od 1815 wsławił się lojalizmem wobec mocarstw...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WNUK WŁODZIMIERZ

  WNUK WŁODZIMIERZ, ur. 15 V 1915 w Zakopanem, prozaik i publicysta. Ukończył prawo na Uniw. Pozn., studiował filozofię na UJ. W 1939—41 więzień obozów koncentracyjnych (Stuthof, Sachsenhausen), od 1943 w konspiracji w Warszawie. Po wojnie w Sopocie, od 1953 w Krakowie. Działacz Zw. Podhalan. Ogłosił...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 433

  praca w formacie txt

Do góry