Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  WÓJCICKA-CHYLEWSKA ZOFIA, pseud. Helena Szarska

  WÓJCICKA-CHYLEWSKA ZOFIA, pseud. Helena Szarska, ur. 14 V 1876 w Radomiu, zm. 30 XI 1963 w Zurychu, dramatopisarka, prozaiczka, publicystka. Pracowała w Krakowie jako nauczycielka, był też aktorką. Od 1940 przebywała w Szwajcarii. W twórczości dram. ulegała inspiracjom Maeterlincka i Ibsena, a także...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOYSZNAROWICZ KAZIMIERZ JAN

  WOYSZNAROWICZ KAZIMIERZ JAN, zm. 1680 w Wilnie, pamiętnikarz, pisarz rel., kaznodzieja; ksiądz. Wywodził się ze szlachty osiadłej w okolicy Oszmiany. Większą część życia przepędził w Wilnie, począwszy od studiów w Akad. Wil. przed 1644; w ostatnich latach kanonik wileński. Wyjeżdżał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOYKOWSKI (FELICJAN) ANTONI

  WOYKOWSKI (FELICJAN) ANTONI, ur. 1817 (3 VI 1815?) w Poznaniu, zm. 20 IV 1850 tamże, mąż Julii, muzyk, dziennikarz. Gimnazjum nie ukończył; majątek odziedziczony po ojcu, zamożnym kupcu, obrócił na wydawanie 1838—45 -» „Tygodnika Literackiego". Jako współred., od 1840 samodzielny red. (przy współpracy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOYKOWSKA JULIA, z MOLIŃSKICH

  WOYKOWSKA JULIA, z MOLIŃSKICH, ur. 12 III 1816 w Bninie (Wielkopolską), zm. 9 VIII 1851 we Wrocławiu, żona Antoniego, publicystka, pisarka dla ludu i dzieci. Po uzyskaniu patentu guwernantki pracowała w domach ziemiańskich; osiadłszy 1839 w Poznaniu, gorszyła opinię jawnym związkiem z A. Woykowskim...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOROSZYLSKI WIKTOR

  WOROSZYLSKI WIKTOR, ur. 8 VI 1927 w Grodnie, poeta, prozaik, tłumacz. W czasie studiów polonist. w Łodzi (1945-47) i nast. w Warszawie pracował jako publicysta i reporter, 1952-56 studiował w Instytucie Lit. im. M. Gorkiego w Moskwie; 1956-58 czł. redakcji tygodnika „Nowa Kultura", współpracuje z mies...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WORONICZ JAN PAWEŁ

  WORONICZ JAN PAWEŁ, ur. 28 VI 1757 (6 VII 1753?) w Brodowie pod Ostrogiem, zm. 6/7 XII 1829 w Wiedniu, poeta, kaznodzieja. Pochodził z podupadłego rodu senatorskiego; uczeń szkół jezuickich, 1770-73 jezuita, dr prawa Akad. Wil., 1783-84 alumn warsz. seminarium duchownego, 1784-91 proboszcz w Liwie na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /5 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOREK JUDASZÓW, to jest Złe nabycie majętności, poemat satyryczny S.F. Klonowica

  WOREK JUDASZÓW, to jest Złe nabycie majętności, poemat satyryczny S.F. Klonowica, wyd. w Krakowie 1600, nast. 5 wydań w ciągu 10 lat. Podtytuł wskazuje tematykę utworu, tytuł zaś - jego formę alegoryczną, nawiązującą do średniow. opowieści o zdradzieckim apostole-złodziejaszku; worek, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WORCELL STANISŁAW, hrabia

  WORCELL STANISŁAW, hrabia, ur. 26 III 1799 w Stepaniu (Wołyń), zm. 3 II 1857 w Londynie, działacz i pisarz polit., publicysta. Wychowanek Liceum Krzemienieckiego (1814--19), debiutował 1820 w —> „Wiadomościach Brukowych" pod pseud. Gryzomir Tukan. Członek Tow. Patriot., uczestnik walk i poseł na sejm...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WORCELL HENRYK, właśc. Tadeusz Kurtyka

  WORCELL HENRYK, właśc. Tadeusz Kurtyka, ur. 1 VIII 1909 w Krzyżu pod Tarnowem, zm. 1 VI 1982 we Wrocławiu, prozaik. Pochodził ze środowiska chłopskiego. Ukończył 4 klasy gimn., 1928-36 był kelnerem w Krakowie, równocześnie kształcił się jako samouk. Debiutował 1936 powieścią —» Zaklęte rewiry...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /2 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOMELA STANISŁAW

  WOMELA STANISŁAW, ur. ok. 1873, zm. 17 V 1911 we Lwowie, poeta, krytyk lit., artyst. i teatralny. Przyjaciel K. Irzykowskiego, który wysoko cenił jego twórczość. Autor artykułów i recenzji ogł. m. in. w „Tygodniu", „Przeglądzie Polit., Społ. i Lit.", „Naszym Kraju". Utwory poet. drukował w „Kronice...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt

Do góry