Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  WSPOMNIENIA NIEBIESKIEGO MUNDURKA, powieść autobiogr. dla młodzieży W. Gomulickiego

  WSPOMNIENIA NIEBIESKIEGO MUNDURKA, powieść autobiogr. dla młodzieży W. Gomulickiego, powst. 1904, prwdr. w „Przyjacielu Dzieci" 1905, wyd. os. w Warszawie 1906. Dedykowana pamięci przyjaciela z lat szkolnych, B. Dembowskiego. Nawiązuje do poematu wspomnieniowego W. Syrokomli (Urodzony Jan Dęboróg) i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WRÓŻBY, proroctwa, przepowiednie dotyczące losów jednostek bądź narodów

  WRÓŻBY, proroctwa, przepowiednie dotyczące losów jednostek bądź narodów, często utrwalane w piśmie i żywotne przez długie stulecia. Obok geomancji, czyli rysowanych na ziemi znaków (w straganowych edycjach XIX w. rozpowszechnionej przez druk Kabała, czyli Sztuka wróżenia kropkami) i bibliomancji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /4 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WRÓBEL WALENTY

  WRÓBEL WALENTY, ur. ok. 1475 w Poznaniu, zm. 2 IV 1537 tamże, tłumacz psałterza, biblista. Pochodził z rodziny rzemieślniczej. Kształcił się w Akad. Krak. na wydz. sztuk wyzwolonych, gdzie nast. (po uzyskaniu magisterium 1504) wykładał autorów staroż.; studiował też teologię (bakalaureat 1514-16)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WROTNOWSKI FELIKS

  WROTNOWSKI FELIKS, ur. 1803 w Karasiszkach pod Trokami, zm. 2 VII 1871 w Paryżu, tłumacz, redaktor i edytor, publicysta. Studiował od 1822 prawo na Uniw. Wil.; współpracował 1826-30 z „Dziennikiem Wil.", ogłosił m. in. przekł. dwóch powieści J.F. Coopera (1829-30). Po upadku powstania 1830-31, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WROCZYŃSKI KAZIMIERZ, pseud. Chigi, Rujwid

  WROCZYŃSKI KAZIMIERZ, pseud. Chigi, Rujwid, ur. 27 II 1883 w Warszawie, zm. 22 X 1957 tamże, dramatopisarz, poeta, satyryk, felietonista. Studiował filologię rom. w Heidelbergu, Monachium i Lwowie, ukończył prawo w Odessie. W 1911 prowadził w Warszawie z B. Leśmianem i W. Drabikiem scenę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE (WTN)

  WROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE (WTN), towarzystwo nauk. ogólne, zał. we Wrocławiu 1946. Członkami-założycielami byli S. Kulczyński (pierwszy prezes 1946-56), L. Hirszfeld, K. Maleczyński, K. Stefko, E. Sucharda, J. Kowalski. Prezesurę WTN sprawowali: H. Steinhaus (1956-58 i 1960-61), E. Marczewski...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /2 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WROCŁAW i jego związki z literaturą polską

  WROCŁAW, miasto woj., od 1975 woj. miejskie, na Nizinie Śl., nad Odrą, hist. stolica Śląska. Ślady grodów z X-IX w. p.n.e. We wczesnym średniowieczu był jednym z grodów Ślężan. Nazwę W. (łac. Wratislavia) łączą niektórzy historycy z imieniem czes. ks. Wratysława I (zm. 921). Najpóźniej 990 W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /18 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYWOLOGIA

  WPŁYWOLOGIA, pejoratywne określenie postawy metodol. i typu badań komparatyst. (—> komparatystyka) częstych w filol. historii literatury w Polsce w pocz. XX w., a polegających na drobiazgowym i naukowo niepłodnym poszukiwaniu faktycznych lub domniemanych zależności pisarzy rodzimych od literatur obcych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WÓYCICKI KAZIMIERZ

  WÓYCICKI KAZIMIERZ, ur. 1876 w Warszawie, zm. 11 V 1938 tamże, teoretyk i historyk literatury, metodyk nauczania. Po studiach prawniczych na UW i filol. na UJ był 1901-17 nauczycielem gimn. w Warszawie, nast. wizytatorem szkół warsz., a od 1925 pracownikiem Min. Wyznań Rel. i Oświecenia Publ., gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /3 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WÓJCICKI KAZIMIERZ WŁADYSŁAW

  WÓJCICKI KAZIMIERZ WŁADYSŁAW, ur. 3 III 1807 w Warszawie, zm. 2 VIII 1879 tamże, folklorysta, historyk amator, edytor. Syn warsz. chirurga pochodzenia drobnoszlach., po ukończeniu pijarskiej szkoły średniej podjął niesystematyczne studia (m. in. słuchał wykładów literatury na UW), uczestnicząc w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012 Znaków /4 707

  praca w formacie txt

Do góry