Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Stanisław Herakliusz Lubomirski (1642-1702) - Rozmowy Artaksesa i Ewandra...

  Ani jeden pisarz XVII wieku, nie wyłączając Krzysztofa Opalińskiego i Fredry, nie cieszył się taką poczytnością i sławą za życia i długo jeszcze po śmierci, fak mar­szałek wielki koronny Stanisław Herakliusz Lubomirski (1642-1702), autor wielu pism polskich i łacińskich, prozą i wierszem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /08.10.2012 Znaków /33 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wespazjan Kochowski - Psalmodia Polska

  Z biegiem czasu Kochowski, chociaż nie tracił przyrodzonej pogody ducha, stawał się jednak człowiekiem coraz poważniejszym; poniechał żartobliwych pieśni i fraszek i uprawiał jedynie poezję poważną, głównie religijną: napisał całe mnóstwo pobożnych wierszy na cześć Chrystusa i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /08.10.2012 Znaków /18 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wespazjan Kochowski (1633-1700)

  Jak Wojna okocimska stanowi najpiękniejszą ozdobę epiki XVII wieku, tak oz­dobą najpiękniejszą jego liryki jest Psalmodia polska. Jej autorem jest sandomierzanin Wespazjan Kochowski (1633-1700). Poprzestał na ukończeniu szkół średnich, skąd wyniósł znajomość łaciny oraz poezji, mitologii i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /08.10.2012 Znaków /21 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wacław Potocki - Zbiory wierszy (Moralia abo rzeczy do obyczajów, nauk i przestróg...,Ogród, ale nie plewiony...)

  Prócz utworów większych pozostawił po sobie Potocki nieprzebrane mnóstwo drobnych, które pisywał od młodu aż do późnej starości. Większą ich część zgroma­dził w dwóch olbrzymich zbiorach, obejmujących przeszło sto tysięcy wierszy. Pierwszy (wykończony przez autora w roku 1688, ale ogłoszony...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /08.10.2012 Znaków /24 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wacław Potocki - Wojna chocimska

  Najpiękniejszy dział poezji Potockiego stanowi poezja historyczna, a na jej czele stoi obszerny poemat rycerski w dziesięciu częściach, obejmujący blisko dwa­naście tysięcy wierszy: Transakcyja wojny okocimskiej, gdzie Osman, cesarz turecki, wszytkie państw swoich z Afryki, z Azyi i z Europy na Polaki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /08.10.2012 Znaków /31 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wacław Potocki (1625-1696)

  Najznakomitszym epikiem XVII wieku i w ogóle jednym z najznakomitszych poetów niepodległej Polski jest autor Wojny chocimskiej, Małopolanin Wacław Potocki (1625-1696) z Woli Łużeńskiej (w powiecie bieckim), arianin. Wyż­szego wykształcenia nie otrzymał: za granicą nigdy noga jego nie postała, do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /08.10.2012 Znaków /19 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Józef Bartłomiej Zimorowic (Zimorowicz) (1597-1673)

  Wojny kozackie, które szczegółowo opisał Twardowski w poemacie Wojna domowa, odbiły się także głośnym echem w sielankach Józefa Bartłomieja Zimorowicza (1597-1673), mieszczanina lwowskiego, starszego brata autora Roksolanek. Był to człowiek bardzo zacny i ogromnie energiczny; własną pracą do­robił...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /06.10.2012 Znaków /14 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samuel Twardowski - Dafnis, Nadobna Paskwali­na, Kupidyn

  Inny zupełnie charakter niż poematy historyczne Twardowskiego mają dwa jego utwory: sielanka dramatyczna (czyli komedia pasterska) i «romania». Obydwa, podobnie jak Banialuka i Psyche, są owocem wpływu literatur romań­skich na polską.

  Już w XV wieku poeta włoski Poliziano napisał sielankę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /06.10.2012 Znaków /26 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samuel Twardowski - poematy historyczne

  Nie Satyr jednak, nie poezje liryczne i nie wierszydła panegiryczne dały Twar­dowskiemu rozgłos i sławę, tylko trzy poematy historyczne; za nie to właśnie okrzy­knięto go Wirgiliuszem polskim, chociaż przypomina on raczej autora Farsalii -Lukana, ale i jemu nie dorównywa talentem.

  Tytuły trzech...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /06.10.2012 Znaków /26 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samuel Twardowski - Satyr na twarz Rzeczypospolitej

  Niemałą chwałę poezji XVII wieku stanowi bogata epika historyczna. Już w początkach tego stulecia ukazują się opowiadania i pamiętniki wierszowane o różnych wypadkach, później zaś, pod wyraźnym wpływem Jerozolimy wyzwo­lonej Tassa w przekładzie Piotra Kochanowskiego, powstają obszerne, czasem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /06.10.2012 Znaków /5 945

  praca w formacie txt

Do góry