Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ONDYNY

  Undyny, boginki rzek i jezior, prawdop. wytwór wyobraźni literackiej, przypisywany mitologiom płn., także litewskiej; ondyny miały wypływać z głębin wodnych, aby (por. Rusałki; Syreny; Świtezianka) śpiewem przywabiać, a potem topić młodych chłopców; z fr. ondine 'nimfa wodna' od onde 'fala' z łac...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OMNIBUS

  W XVII-XIX w.-duży, kryty, wielomiejscowy pojazd konny do komunikacji publ., lokalnej (często po szynach) a. międzymiastowej, poprzednik kolei i tramwaju; przest. żart. człowiek znający się na wielu rzeczach, sprawach, specjalista od wszystkiego, zwł. lekarz; łac., 'dla wszystkich' celownik 1. mn. od omnis...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPAT

  Przełożony klasztoru w zakonach benedyktynów, cystersów, trapistów itd., posiadającego co najmniej 12 mnichów i tytuł opactwa; z późn.-łac. abbas dpn. abbatis; zob. Ksieni.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONOMATOPEJA

  Dźwiękonaśladownictwo, lit. tworzenie a. dobieranie wyrazów naśladujących swym brzmieniem brzmienie nazywanego a. opisywanego zjawiska lub dźwięków kojarzących się z nim; z gr. onomatopoila 'tworzenie nazw'.

  Wszystkim się zdawało,

  Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.

  A. Mickiewicz, Pan...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O MÓJ ROZMARYNIE

  Pop. piosenka wojskowa z czasów 1. wojny świat.; słowa Wacława Denhoff-Czarnockiego i innych, na melodię ludową.

  O mój rozmarynie, rozwijaj się,

  Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej,

  Zapytam się. 1-3.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONUCA

  Chusta a. szmata płócienna, którą dawniej obwijano stopy przed włożeniem obuwia, często wyściełanego także wiechciami słomianymi.

  W 2. poł. XVIII w. zaczęto w Polsce używać skarpetek i pończoch, a zamiast słomy - wkładek pilśniowych (kuczbajowych).

  Pas tkaniny do owijania stopy, a czasem i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OMÓWIENIE

  Peryfraza, użycie opisu, charakterystyki, metafory zamiast wyrazu oznaczającego daną czynność, cechę a. przedmiot.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O OBROTACH SFER NIEBIESKICH

  Łac. De rewlutionibus orbium coelestium, gł. dzieło Mikołaja Kopernika (1515-33, wyd. 1543) zawierające wykład astronomii heliocentrycznej, wg której Ziemia obraca się dokoła osi oraz, wraz z innymi planetami, dokoła Słońca.

  Teoria ta przeczyła ustalonym od stuleci poglądom na budowę świata, wg...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSZYSTKO I NIC („Popiołów" - sprawa druga), fragment zamierzonej i nigdy nie napisanej powieści S. Żeromskiego

  WSZYSTKO I NIC („Popiołów" - sprawa druga), fragment zamierzonej i nigdy nie napisanej powieści S. Żeromskiego, końcowy urywek ogł. w tyg. młodzieżowym „Z bliska i z daleka" 1913, całość w „Nowej Reformie" 1914. Powieść miała być drugim po Popiołach ogniwem cyklu utworów ilustrujących zasadnicze...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓŁCZESNOŚĆ, czasopismo lit.-artyst.

  WSPÓŁCZESNOŚĆ, czasopismo lit.-artyst., wyd. w Warszawie 1956-71, pocz. miesięcznik, od nru 9 dwutygodnik. Red. kolejno przez L. Szymańskiego (do 1958), S. Grochowiaka (1959), W. Dąbrowskiego (1960-61), S. Kuszewskiego (1961-62), A. Lama (1962-66) i J. Lenarta (1966-71). Stanowiło miejsce skupienia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /2 150

  praca w formacie txt

Do góry