Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  YOSHIGAMI SHÓZO

  YOSHIGAMI SHÓZO, ur. 1928, mąż R. Uchidy-Yoshigami, jap. tłumacz literatury polskiej. Tłumaczy gł. współcz. prozę polską. Przełożył m. in. J. Andrzejewskiego (Wielki tydzień 1966), J. Broszkiewicza (Opowieść o Chopinie 1969), S. Lema (Powrót z gwiazd 1968). Jest współredaktorem (wraz z K...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  YONEKAWA KAZUO

  YONEKAWA KAZUO, ur. 26 I 1929 w Tokio, jap. tłumacz literatury polskiej. Ukończył rusycystykę na Uniw. Waseda w Tokio; 1959-67 prowadził lektorat języka jap. na UW, nast. został lektorem języka pol. na Uniw. Waseda. Przetłumaczył wiele utworów pol. literatury współcz.; w antologii literatury...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XIĄDZ FAUST. Powieść, powieść T. Micińskiego

  XIĄDZ FAUST. Powieść, powieść T. Micińskiego, wyd. w Krakowie 1913, z ilustr. S.I. Witkiewicza i J. Rembowskiego. Akcja utworu rozgrywa się w czasie nocy wigilijnej, w domu proboszcza na zapadłej wsi poleskiej, gdzie zatrzymują się żandarmi z prowadzonym na katorgę rewolucjonistą Piotrem. Piotr to...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /2 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYZWOLENIE. Dramat w trzech aktach, utwór dram. S. Wyspiańskiego

  WYZWOLENIE. Dramat w trzech aktach, utwór dram. S. Wyspiańskiego, wyd. w Krakowie 1903 i 1906, wyst. w Krakowie 1903. Następny po Weselu, a ostatni w twórczości dram. Wyspiańskiego wielki rozrachunek ze współcz. Polską, który zrealizował Wyspiański, ujęty w nowatorską formę, jako „teatr w teatrze" z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /5 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYTRZENS GONTHER

  WYTRZENS GONTHER, ur. 21 VII 1922 w Orłowej na Zaolziu, austr. slawista, historyk literatury i tłumacz. Studia slawist. ukończył na uniw. wiedeńskim; od 1963 prof. literatur słow. i dyr. Instytutu Slawistyki tamże. Autor studium Adam Mickiewicz - der grosse Dichter der polnischen Nation (1955), uzup...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYSZOMIRSKI JERZY, pseud. Wysz. i in.

  WYSZOMIRSKI JERZY, pseud. Wysz. i in., ur. 23 X 1900 w Zambrowie (Łomżyńskie), zm. 2 VI 1955 w Łodzi, publicysta, poeta, tłumacz. W czasie studiów polonist. na USB w Wilnie rozpoczął twórczość poet. (druk. w pismach „Gospoda Poetów" i „Ponowa"), 1925-30 był nauczycielem w wil. szkołach średnich...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYSZKOWSKI MICHAŁ

  WYSZKOWSKI MICHAŁ, ur. 14 IX 1770 w Krupinie (Kaliskie), zm. 4 V 1829 w Warszawie, poeta. W 1788 rozpoczął w Warszawie karierę urzędniczą, kontynuowaną, z przerwą 1795-1806, do stopnia radcy stanu. Należał do kółka lit. 1791-94 (pod patronatem O. Kopczyńskiego), którego trzon obok W. stanowili A...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYSPIAŃSKI STANISŁAW

  WYSPIAŃSKI STANISŁAW, ur. 15 I 1869 w Krakowie, zm. 28 XI 1907 tamże, dramatopisarz, poeta, malarz, reformator teatru. Syn Franciszka, rzeźbiarza, od 1880 wychowywał się u krewnych K. i J. Stankiewiczów. Uczył się w słynnym gimnazjum Św. Anny (Nowodworskiego) i nawiązał wówczas stosunki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /16 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYSOKIE DRZEWA, tom poezji L. Staffa

  WYSOKIE DRZEWA, tom poezji L. Staffa, wyd. w Warszawie 1932. Tom najbardziej - obok Barwy miodu (1936) - charakterystyczny dla twórczości Staffa w 20-leciu międzywojennym. Odszedł w nim poeta ostatecznie od poetyki młodopol., jej sztafażu i rozlewności stylistycznej. Zasadniczo skrócił formę wypowiedzi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYSOCKI WŁODZIMIERZ

  WYSOCKI WŁODZIMIERZ, ur. 1846 w Romanowie (Wołyń), zm. 11 VIII 1894 w Kijowie, poeta, satyryk. Mieszkał w Kijowie, gdzie prowadził zakład fotograficzny, przyjaźnił się z E. Orzeszkową i I. Franką; w poł. l. osiemdziesiątych związany był z grupą „ukrainofilów". W. uprawiał satyrę, poemat...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /1 610

  praca w formacie txt

Do góry