Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ZA CHLEBEM, nowela H. Sienkiewicza

  ZA CHLEBEM, nowela H. Sienkiewicza, prwdr. w „Gazecie Pol." 1880 oraz w t. 4 Pism, Warszawa 1880, wyd. os. w Poznaniu 1880 (odb. z „Dziennika Pozn."). Ukazuje tragiczny los emigrancki chłopa pol. Wawrzona Toporka, przybyłego do Ameryki z córką Marysią, nie znającego języka ani warunków pracy w nowym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z RÓŻNYCH SFER. Nowele i obrazki, zbiór nowel E. Orzeszkowej

  Z RÓŻNYCH SFER. Nowele i obrazki, zbiór nowel E. Orzeszkowej: S.I., wyd. w Warszawie 1879, t. 1-2, dedykowana J.I. Kraszewskiemu, zawiera utwory ogł. w czasopismach 1875-78, S. nowa, t.3, wyd. we Lwowie 1882 - utwory ogł. 1877-81. W t.1, tworzącym spoisty cykl Z opowiadań prawnika, mieszczą się utwory:...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z PAMIĘTNIKA POZNAŃSKIEGO NAUCZYCIELA, nowela H. Sienkiewicza

  Z PAMIĘTNIKA POZNAŃSKIEGO NAUCZYCIELA, nowela H. Sienkiewicza, prwdr. pod krypt. XXX pt. Z pamiętnika korepetytora w „Gazecie Lwow." 1879, pod obecnym tyt. w „Niwie" 1879, wyd. w t. 4 Pism, W. 1880. Przedstawia los dzieci pol. prześladowanych w szkole zaborczej, zademonstrowany na przykładzie Michasia, który...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z OTCHŁANI, antologia utworów poet. poświęconych walce i zagładzie Żydów pol.

  Z OTCHŁANI, antologia utworów poet. poświęconych walce i zagładzie Żydów pol., przygotowana do druku przez publicystę i literata łódz. T. Sarneckiego, wyd. w Warszawie w marcu 1944 w nakł. 3 tys. egz., przez konspiracyjny Żyd. Komitet Nar.; inicjatorem wydawnictwa był działacz ŻKN A. Berman. Tomik...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /1 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z MINIONYCH DNI. Fragmenty powieściowe, powieść G. Daniłowskiego

  Z MINIONYCH DNI. Fragmenty powieściowe, powieść G. Daniłowskiego, prwdr. w „Gazecie Pol." 1901, wyd. os. w Warszawie 1902. Utwór zarysowuje dzieje osiadłej na kresach wsch. rodziny szlach. o żywych tradycjach patriot., której dwaj ostatni przedstawiciele, bracia Gintowtowie: Ignacy, gospodarujący na roli...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /1 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z KRAJU MILCZENIA, zbiór opowiadań W. Żukrowskiego

  Z KRAJU MILCZENIA, zbiór opowiadań W. Żukrowskiego, wyd. w Warszawie 1946. Tom, powstały z wojenno-okupacyjnych doświadczeń i obserwacji autora, stał się wydarzeniem artystycznym. Zawarte w nim opowiadania stworzyły w całości sugestywną wizję rzeczywistości pol. lat 1939-44, tak że uznane zostały...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /2 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z DZIEJÓW FORM ARTYSTYCZNYCH W LITERATURZE POLSKIEJ, seria wydawnicza

  Z DZIEJÓW FORM ARTYSTYCZNYCH W LITERATURZE POLSKIEJ, seria wydawnicza, powst. 1963 z inicjatywy K. Budzyka jako wspólne przedsięwzięcie IBL PAN oraz katedry teorii literatury UW, publikowana we Wrocławiu przez Ossolineum; od 1968 firmowana wyłącznie przez IBL PAN. Ukazują się w niej prace nauk. -...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z CYKLU WIGILII, poemat prozą S. Przybyszewskiego

  Z CYKLU WIGILII, poemat prozą S. Przybyszewskiego, napisany po niemiecku pt. Vigilien 1893, prwdr. w „Die neue deutsche Rundschau" 1894, wyd. os. w Berlinie 1895 i 1901; prwdr. wersji pol. w „Życiu" 1898, wyd. os. we Lwowie 1899 i (pt. Na tym padole płaczu) 1901. Utwór zbudowany w formie monologu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z CHŁOPA KRÓL, komedia P. Baryki

  Z CHŁOPA KRÓL. Komedyja dworska, której argument podobny masz w facecyjej pierwszej Facecyj polskich: o pijanicy, co cesarzem był, komedia P. Baryki, powst. 1629-33, wyst. 9 II 1633 zapewne na dworze A. Łubieńskiego, stolnika sieradzkiego, wyd. w Krakowie 1637. Utrzymana w tradycji komedii mięsopustne j...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z CHAŁUPY, cykl 40 sonetów J. Kasprowicza

  Z CHAŁUPY, cykl 40 sonetów J. Kasprowicza, powst. 1887 w więzieniu wrocł., gdzie autor odsiadywał wyrok za udział w tajnych socjalist. organizacjach młodzieży niem., ogł. w „Głosie" 1888, wyd. w zbiorze Poezje, we Lwowie 1888. Cykl Z ch. należy do naturalist. okresu w twórczości poety i stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /935

  praca w formacie txt

Do góry