Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ZABOROWSKI PAWEŁ

  ZABOROWSKI PAWEŁ, zm. 1621 w Toruniu, tłumacz. Teolog kalw., pod koniec życia minister zboru w Toruniu. Związany z Radziwiłłami, których klientem był prawdop. jeszcze 29 XI 1620. Wydał swobodny pol. przekład greckiego eposu Batrachomyomachia, albo Żabomysza wojna (Kr. 1588), dedykowany M.K...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABOROWSKA KATARZYNA, pseud. Kaśka spod Łysicy

  ZABOROWSKA KATARZYNA, pseud. Kaśka spod Łysicy, ur. 16 XI 1879 w Wilkowie (Kielecczyzna), zm. 6 V 1967 tamże, poetka, przedstawicielka ustnej twórczości ludowej. Pochodziła z rodziny małorolnych chłopów, pracowała na roli. Nie umiała czytać i pisać. Jej utwory kontynuują tradycje lud. pieśni, zwł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /1 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABOJECKA MARIA, właśc. Malwina Garfeinowa-Garska, z Posnerów

  ZABOJECKA MARIA, właśc. Malwina Garfeinowa-Garska, z Posnerów, ur. 15 X 1870 w Warszawie, zm. 19 IX 1932 w Krakowie, krytyk, tłumaczka, prozaiczka. Siostra S. Posnera, działacza PPS. Od młodości związana z socjalizmem. W 1892 osiadła w Krakowie; była działaczką ruchu emancypacyjnego kobiet (m. in...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABOBON, czyli Krakowiacy i Górale. Zabawka dramatyczna ze śpiewkami w 3 aktach, komedioopera J.N. Kamińskiego

  ZABOBON, czyli Krakowiacy i Górale. Zabawka dramatyczna ze śpiewkami w 3 aktach, komedioopera J.N. Kamińskiego, z muzyką K. Kurpińskiego, powst. 1815, wyst. 1816 w Warszawie (16IV) i Lwowie (22 X), wyd. we Lwowie 1821. Imitatorska wersja —» Cudu mniemanego W. Bogusławskiego, zachowuje gł. elementy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABŁOCKI TADEUSZ, ŁADA

  ZABŁOCKI TADEUSZ, ŁADA, ur. 1813 w Witebskiem, zm. w sierpniu 1847 w Kulpach (Kaukaz), poeta. Syn niezamożnego szlachcica, podczas studiów filol. od 1831 na uniw. moskiewskim przyjaźnił się z W. Bielińskim (poznał także m. in. A. Hercena) i utrzymywał kontakty z zesłanymi czł. tajnych stowarzyszeń...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /2 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABŁOCKI FRANCISZEK

  ZABŁOCKI FRANCISZEK, ur. 2 I 1752, zm. 10 IX 1821 w Końskowoli pod Puławami, komediopisarz, poeta. Pochodził ze zubożałej rodziny szlach.; edukacji w kolegium pijarskim w Międzyrzecu Koreckim nie ukończył. Debiutował w druku ok. 1769 odą do A. Górskiego, na którego dworze jakiś czas przebywał. Po I...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /9 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABIERZEWSKA-ŻELECHOWSKA JANINA

  ZABIERZEWSKA-ŻELECHOWSKA JANINA, ur. 8 IX 1894 w Ulanowie nad Sanem (Rzeszowskie), zm. 22 XI 1973 w Katowicach, żona W. Żelechowskiego, poetka. Od 1923 na Śląsku, czynna w organizacji życia kult. i społ., m.in. działaczka Tow. Rozwoju Ziem Zachodnich. W 1950 otrzymała nagrodę m. Katowic. Od 1925...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABAWY PRZYJEMNE I POŻYTECZNE z Różnych Autorów Zebrane, tygodnik

  ZABAWY PRZYJEMNE I POŻYTECZNE z Różnych Autorów Zebrane (do cz. 11. 3 „...z Sławnych Wieku Tego Autorów...", w cz. 2 t.3 „...z Sławnych Autorów..."), tygodnik (rozprowadzany też w kwartalnych częściach i półrocznych tomach), wyd. w Warszawie 1770-77 (t. 1-4 przedr. 1775-93) przez M. Grolla, red. przez...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /3 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABAWY PRZYJEMNE I POŻYTECZNE, pierwsza pol. publikacja o charakterze almanachu

  ZABAWY PRZYJEMNE I POŻYTECZNE, pierwsza pol. publikacja o charakterze almanachu, wyd. w Warszawie przez C. Godebskiego i K. Kosseckiego; z zapowiedzianych 61. ukazały się 1803-06 t. 1-5. Z braku środowiska lit., którego mogłyby być organem, składały się w lwiej części z własnych prac redaktorów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZA KULISAMI, dwuczłonowy dramat C. Norwida

  ZA KULISAMI, dwuczłonowy dramat C. Norwida, obejmujący „tragedię fantast." Tyrtej-o poecie przysłanym Sparcie przez Ateny na wodza w tzw. II wojnie messeńskiej (—» Tyrteusz), i „fantazję" Za k. - współcz. sceny maskaradowe, rozgrywające się za kulisami teatru, w którym grany jest Tyrtej. Wzajemny stosunek...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /3 003

  praca w formacie txt

Do góry