Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  OUDENAARDE

  Miasto nad Skaldą we wsch. Flandrii (zach. Belgia). Ratusz późnogotycki z beffroi i galeriami arkadowymi z 1526-37, dobudowany do częściowo zachowanych sukiennic z XIII w., dziś muzeum archeologiczne; jeden z najpiękniejszych zabytków w Belgii.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. PACHOMIUSZ

  ok. 292-346, Żołnierz rzymski, przyjął chrzest ok. 307, a od ok. 315 został pustelnikiem w Tabennis nad Nilem w Egipcie.

  Ok. 320 zorganizował pierwsze klasztorne formy wspólnego życia zakonnego, podporządkowanego jednej regule i jednemu przełożonemu, w egipskiej Denderze.

  U kresu życia był...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŻYDLE

  Gwar. klapy sukmany, surduta, kamizelki; gwar. brzegi rozpięcia w koszuli.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /75

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSZMIANA

  Miasto w obwodzie grodzieńskim, w płn.-zach. części Białoruś. SRR; jedna z najstarszych osad na Litwie, w 1432 rezydencja książąt litewskich; w tymże roku pod Oszmianą Zygmunt Kiejstutowicz stoczył zwycięską bitwę ze Świdrygiełłą; w 2. poł. XVI w. Mikołaj Radziwiłł (Rudy) założył tu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OTFRIED

  Otfrid, mnich alzacki z IX w., uczył się w klasztorze Weissenburg na granicy frankijsko-alemańskiej, na starość napisał w języku st.-g.-nm. mesjadę (zob. Mesjasz) wzorowaną na epice łacińsko-chrześcijańskiej, ale w formie krótkich wersów nadających się do śpiewu, z nowoczesnymi, rymowanymi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚCIEŃ

  Dawn. bodziec, kostur, spiczasty kij do popędzania bydła; żerdź zakończona żelaznymi widełkami do kłucia ryb przy połowie. Trudno jest [...] przeciw ościeniowi wierzgać z Biblii, Dzieje Ap., 9, 5; 26, 14, głową muru nie przebijesz.

  Szczupak, gdy mu oścień skróś piersi przekole,

  Pluska się i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OTO DZIŚ DZIEŃ KRWI I CHWAŁY

  Fr. II est levć voici le jour sanglant, tł. Karola Sienkiewicza wiersza La Varsovienne fr., 'Warszawianka' (1831) Casimira Delavigne, z melodią Karola Kurpińskiego; wykonana po raz pierwszy 5 IV 1831 na scenie Teatru Narodowego w Warszawie, stała się hymnem powstania listopadowego i narodową pieśnią...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚMIOMYSŁ

  'Myślący za ośmiu', przydomek nadany przez współczesnych Jarosławowi, księciu halickiemu od 1153 do 1187.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OTOMANA

  Sofa, niska turecka kanapa z bocznymi wałkami zamiast poręczy, z poduszkami w oparciu; z fr. ottomane 'rodzaj kanapy bez oparcia', r.ż. od ottoman 'turecki'.

  Otomański dawn. turecki, sułtański; dotyczący imperium tur. i dynastii założonej przez Osmana I, zob. Osmanowie.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚWIECENIE

  Okres rozwoju kultury europ, od końca XVII do pocz. XIX w., którego gł. tendencją było poznawanie świata samodzielnym wysiłkiem rozumu i organizowanie życia zgodnie ze wskazaniami rozumu, przez racjonalną organizację społeczeństwa, rozwój techniki i oświatę publ. Podstawy filozofii Oświecenia oparte...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /981

  praca w formacie txt

Do góry