Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Ignacy Krasicki - Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki przez niegoż samego opisane, na trzy księgi rozdzielone (1776)

  Natomiast powieści Krasickiego odegrały w historii powieści polskiej rolę bar­dzo ważną, i to nie tylko dlatego, że są pierwszymi u nas nowoczesnymi powieściami ale i dla swojej rzetelnej wartości.

  Pierwsza pochodzi z wczesnej epoki twórczości Krasickiego, kiedy to walczył on jeszcze nie tyle ze...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /09.10.2012 Znaków /33 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ignacy Krasicki - Proza i komedie

  Pism prozą zostawił po sobie Krasicki znacznie więcej niż poęzyj. Warto pamiętać, że jemu to zawdzięcza Polska pierwszą poważną i godną tego imienia ency­klopedię powszechną w dwóch wielkich tomach pt. Zbiór potrzebniejszych wiadomości porządkiem alfabetu ułożonych (1781); większość artykułów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /09.10.2012 Znaków /6 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ignacy Krasicki - Wojna chocimska (1780)

  Raz jeden w życiu spróbował Krasicki swoich sił na polu epiki bohaterskiej - i potknął się, czego bowiem jak czego, ale bohaterstwa nie było w jego duszy ani źdźbła. A jednak jego Wojna chocimska (1780), pisana oktawą na wzór Jero­zolimy wyzwolonej Tassa, nie jest bez znaczenia w historii poezji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /09.10.2012 Znaków /4 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ignacy Krasicki - Bajki

  Ich właściwymi bohaterami są ludzie, którzy jednak rzadko występują we własnej osobie, nierównie zaś częściej - pod pokrywką zwierząt, czasem - roślin albo żywiołów natury nieorganicznej (na przykład rzek), albo i martwych przedmio­tów. Jak wszyscy nowocześni bajkopisarze, tak i Krasicki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /09.10.2012 Znaków /22 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ignacy Krasicki - Listy poetyckie, Listy pisane prozą i wierszem

  Jak w satyrach, tak i w listach poetyckich (1784 i 1788) poszedł Krasicki torem poetów rzymskich i francuskich, zwłaszcza Horacego, Boileau i Woltera: lecz zawdzięcza im tylko formę - sam rodzaj poetycki; treść bowiem, poza kilku bardzo drobnymi pomysłami, jest niezaprzeczoną własnością jego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /09.10.2012 Znaków /19 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ignacy Krasicki - Satyry

  Najwyżej wzniósł się talent poetycki Krasickiego w satyrach i w bajkach; są one koroną poezji stanisławowskiej.

  Dziesięć satyr, poprzedzonych wierszem Do króla, wyszło w roku 1779 pt. Satyry; w roku 1784 ukazały się Wiersze X.B.W., a wśród nich - znowu dziesięć satyr. Po śmierci Krasickiego w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /09.10.2012 Znaków /21 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ignacy Krasicki - Monachomachia, czyli Wojna mnichów i Antymonachomachia

  Drugi poemat heroikomiczny Krasickiego, Monachomachia, czyli Wojna mnichów (w sześciu pieśniach, 1778), należy do jego arcydzieł.

  «W mieście, którego nazwiska nie powiem, - nic to albowiem do rzeczy nie przyda; - w mieście, ponieważ zbiór pustek tak zowiem, - w godnym siedlisku i chłopa, i Żyda; - w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /09.10.2012 Znaków /20 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ignacy Krasicki - Myszeida (Myszeidos pieśni X)

  W roku 1775 ukazał się w druku pierwszy większy utwór poetycki Krasickiego: Myszeidos pieśni X. Krótka treść jest taka. W Kruszwicy panuje król Popiel, zniewieściały pijak, «w dziwactwie swoim niestateczny*: najprzód kochał myszy, któ­rym się też dobrze dzido w jego państwie, później «Mruczysław...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /09.10.2012 Znaków /16 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ignacy Krasicki

  Skarży się «chudy literat» Naruszewicza, że «w naszym kraju jeszcze ten dzień nie zawitał, - żeby kto w domu pisma pożyteczne czytał». Niebawem skarga ta przestała być prawdą: ukazał się pisarz, który o pożytecznych rzeczach pisał tak jasno, a zarazem tak powabnie, jąknie pisano w Polsce od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /09.10.2012 Znaków /46 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jęd­rzej Kitowicz (1728-1804)

  To, co Naruszewicz wbrew własnym poglądom na zadania i zakres historii pominął w swoim pomnikowym dziele historycznym, mianowicie obyczajowość narodu, stanowi przedmiot niezmiernie cennego i ciekawego dzieła księdza Jęd­rzeja Kitowicza (1728-1804). Pochodził z Wielkopolski. Prosto ze szkół (których...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /09.10.2012 Znaków /31 387

  praca w formacie txt

Do góry