Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PANIENECZKO! LITWINECZKO!

  Bardzo znana piosenka z 1830 do słów Maroderki Wincentego Pola.

  Panieneczko! Litwineczko!

  Stójże, duszko, stój!

  Ja znużony, a spędzony

  Kary konik mój. 1-4.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Aureli Dodano /06.04.2012 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANINI

  Autor (ok. V w. pne.) najstarszej i najważniejszej z zachowanych gramatyk sanskryckich Asztadhyayi {sanskr., '8 rozdziałów'), prawdop. owoc długiego rozwoju doktryn gramatycznych, wyłożonych w szeregu zaginionych dzieł.

  Autor wprowadził formuły typu algebraicznego zastępujące słowa, ułatwiające...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Aureli Dodano /06.04.2012 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAN KANIOWSKI I BONDARÓWNA

  Polskie i ukraińskie pieśni lud. o staroście (zob.) kaniowskim i córce bondara (bednarza), którą zastrzelił w czasie ucieczki.

  W mieście, w mieście Rozesławskim

  nowina się stała:

  nasza, nasza bondarówna

  całą noc hulała.

  Huląj, hulaj, bondarówno,

  wyjdzie ci na licho,

  zajedzie cię pan...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Aureli Dodano /06.04.2012 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANEWKA

  Hist. w skałkowej broni palnej stalowe zagłębienie, do którego sypano proch do odpalania nabojów.

  Spaliło na panewce dawn. skałkowa broń palna nie wystrzeliła; przen. spełzło na niczym, nie udało się, zawiodło, nie wyszło.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Aureli Dodano /06.04.2012 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANCERNY

  Opancerzony, noszący pancerz; stanowiący pancerz.

  Chorągiew pancerna, znak pancerny chorągiew, (jednostka jazdy), wojsko złożone z rycerzy noszących pancerze.

  Pancerni, towarzysze pancerni w dawnym wojsku polskim średniozbrojna jazda kozacka (w Koronie od XVII w.); por. Petyhorcy.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Aureli Dodano /06.04.2012 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANCKOUCKE

  (wym. pakuk) Rodzina zasłużonych wydawców i księgarzy fr., pierw, w Brugii, później w Lille, w XVIII i XIX w., z której najsłynniejszy był Charles-Joseph (1736-98) twórca periodyku „Moniteur universel" oraz Encyklopedii metodycznej. W czasach ogólnego wyzysku pisarzy płacił godziwe...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Aureli Dodano /06.04.2012 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANDEKTY

  Digesta, dział kodeksu (zob.) Justyniana, obejmujący zbiór fragmentów z pism prawników rz., y łożony w latach 530-33; z gr. pandćktes 'wszechobejmujący'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Aureli Dodano /06.04.2012 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANDEMONIUM

  Piekło; kompletne zamieszanie, chaos, anarchia, sądny dzień, istny koniec świata; ogłuszający zgiełk, tumult; w Raju utraconym, 1, 756, Miltona miejsce pobytu wszystkich demonów, stolica Piekła, zawierająca salę obrad Złych Duchów; n.-łac. Pandaemonium, z gr. pan'wszech-' i daimon 'demon'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Aureli Dodano /06.04.2012 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANEGIRYK

  Utwór pochwalny (przesadnie, pochlebczo) wysławiający osoby a. wydarzenia; z gr. pańegyrikós 'uroczysty*.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Aureli Dodano /06.04.2012 Znaków /122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMELA ANDREWS

  Bohaterka tytułowa ang. powieści epistolarnej, uważanej za pierwszą mieszczańską powieść obyczajową, Pamela, czyli Cnota nagrodzona (ogłoszonej anonimowo w 1740) Samuela Richardsona. Młoda służąca z rodziny chłopskiej, wychowana przez szlachetną damę, która w chwili śmierci poleciła ją opiece...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Aureli Dodano /06.04.2012 Znaków /1 524

  praca w formacie txt

Do góry