Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PAŃSKI

  Anioł Pański zob. Anioł. Dom Pański zob. Dom (boży). Grób Pański zob. Grób (Św.). Krzyż pański zob. Krzyż (Znosić krzyż). Łaska pańska na pstrym koniu jeździ zob. Panm

  Męka Pańska zob. Męka. Modlitwa Pańska zob. Ojciec (Ojcze nasz). Pańscy dawn. słudzy pańscy, służba, straż, wojsko w domu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gaspar Dodano /06.04.2012 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO

  O państwie bożym, łac. De cmtate Dei, jeden z dwóch najważniejszych traktatów (413-26) św. Augustyna (Aurelius Augustinus), dzieło historiozoficzne, rozpatrujące wieczystą sprzeczność między duchem miłosierdzia i wyrzeczenia a duchem egoizmu i chciwości, między „państwem bożym" (ludzi wybranych do...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gaspar Dodano /06.04.2012 Znaków /1 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSZCZYZNA

  Renta odrobkowa, odrobek, obowiązek bezpłatnej pracy i posług na rzecz pana feudalnego, gł. na gruntach pańskich, dworskich, ciążący na chłopach w zamian za użytkowanie swoich gospodarstw; zob. też Czynsz; Szlachta.

  Pańszczyzna sprzężajna odrobek z własnym zaprzęgiem, do którego byli zobowiązani...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gaspar Dodano /06.04.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAOLO I FRANCESCA

  (wym. franczęska). Francesca, córka Giovanniego da Polenta, władcy Rawenny, żyła w 2. poł. XIII w. Ojciec z powodów politycznych wydał ją za walecznego, ale ułomnego Giovanniego Malatestę (zob.) z Rimini, zwanego Sciancato, wł., 'Chromy'. Francesca została kochanką pięknego Paola, brata swego męża...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gaspar Dodano /06.04.2012 Znaków /2 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIER

  Od gr. pdpyros 'papirus'; zob. Pismo (Materiały). Papier jest cierpliwy można na nim pisać, drukować, co się chce, również głupstwa i kłamstwa. Papier się nie rumieni (ze wstydu), łac. Charta non erubescit, z powodu tego, co na nim napisano a. wydrukowano; por. Pismo.

  Papier welinowy zob. Welin. Papiery...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gaspar Dodano /06.04.2012 Znaków /1 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANURG

  Jedna z głównych postaci w powieści satyryczną Gargantua i Pantagruel (zob.) Rabelais'go, ulubiony towarzysz Pantagruela (zob.). Wg słów autora: „Smukły jak klinga u szpady i wcale szlachetnej postaci Jeno iż nieco hultaj i zawsze bez grosza.

  Mimo to znał 63 sposoby, aby zdobyć pieniądze, z których...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gaspar Dodano /06.04.2012 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃCZATANTRA

  Sanskr., 'Pięcioksiąg', hinduski zbiór opowiadań i bajek, niezmiernie rozpowszechniony w Indiach, a także wielokrotnie tłumaczony i adaptowany na Bliskim Wschodzie i w Europie.

  Jest to dzieło lit. powstałe w jęz. sanskr., prawdop. w Kaszmirze między II a IV w.ne., oparte na folklorze staro indyjskim...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gaspar Dodano /06.04.2012 Znaków /1 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANTAŁYK

  Wyraz niepewnego pochodzenia; dziś tylko w zwrocie:

  Zbić z pantałyku z konceptu, z tropu, z tonu, wywołać u kogoś dezorientację, zmieszanie, skonsternować, skonfundować.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gaspar Dodano /06.04.2012 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANTEON

  W staroż. świątynia poświęcona wszystkim bogom (gr. p&ntheion z pan- 'wszech-' i theios 'boski'); przen. ogół (głównych) bogów jakiejś religii a. narodu; ogół najwybitniejszych przedstawicieli narodu a. jakiejś dziedziny sztuki, a. nauki; budowla mieszcząca zwłoki a. pomniki wielkich, sławnych ludzi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gaspar Dodano /06.04.2012 Znaków /2 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANTERA

  Lampart, leopard. W śrdw. uważano ją zazwierzę przyjazne wszystkim zwierzętom z wyjątkiem smoka, przyciągające je swą szczególnie miłą wonią. W gr. zbiorze alegorii zwierzęcych Physiológos (II w.) panterę przedstawiano jako Chrystusa zwierząt, później jednak, kiedy szerzej rozeszła się wiadomość...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gaspar Dodano /06.04.2012 Znaków /873

  praca w formacie txt

Do góry