Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ZARANIE, tygodnik

  ZARANIE, tygodnik, wyd. w Warszawie 1907-15, pod redakcją M. Miłguj-Malinowskiego. Pismo przeznaczone dla mas chłopskich, głosiło postępowe idee demokr. i niepodległościowe, walczyło o podniesienie poziomu wiedzy rolniczej wśród chłopów. Duży nacisk kładziono na zagadnienie spółdzielczości i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /1 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPOLSKA GABRIELA, właśc. Maria G. Janowska, z Korwin-Piotrowskich, 1 v. Śnieżko, inne pseud.: Józef Maskoff, Walery Tomicki

  ZAPOLSKA GABRIELA, właśc. Maria G. Janowska, z Korwin-Piotrowskich, 1 v. Śnieżko, inne pseud.: Józef Maskoff, Walery Tomicki, ur. 30 III 1857 w Podhajcach pod Łuckiem, zm. 21 XII 1921 we Lwowie, dramatopisarka, powieściopisarka, nowelistka. Urodzona w zamożnej rodzinie ziemiańskiej, wydana...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /7 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZANIBAL, Czanibal, ROBERT

  ZANIBAL, Czanibal, ROBERT, żył w 2 poł. XIX w. na Śląsku Ciesz., pisarz ludowy. Był nauczycielem w Końskiej, nast. w Janowicach pod Frydkiem. W „Gwiazdce Ciesz." ogłaszał podania lud., sztuki dram., m. in. Chłopispod Cieszyna (1870), i powieści, m. in. Dwór Adama Wacława, księcia cieszyńskiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /1 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZANCKER, Cenkier, Zankrowski, JAN DAWID

  ZANCKER, Cenkier, Zankrowski, JAN DAWID, ur. w Berlinie, zm. 28 III 1727 w Królewcu, drukarz i wydawca pol. w Królewcu 1710-27. Kierownik i od 1711 właściciel Drukarni Pol., związanej z gminą ewangelicko-reformowaną. Współpracował z —> J. Rekuciem. Wydawał gł. druki pol. dla potrzeb szkolnych, m. in.:...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAN TOMASZ

  ZAN TOMASZ, ur. 21 XII 1796 w Miasocie (Mińszczyzna), zm. 19 VII 1855 w Kochaczynie pod Orszą, działacz filomacki, poeta. Syn zubożałego szlachcica, studiował 1815-20 na wydz. matematyczno-fizycznym Uniw. Wil., a nast. uzupełniał wykształcenie humanist., zarobkując pracą nauczycielską...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /3 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAMÓWIENIA, zaklęcia

  ZAMÓWIENIA, zaklęcia, słowne formułki towarzyszące czynnościom magicznym, mające na celu skłonienie mocy pozaludzkich do uległości wobec osoby, która formułkę taką powtarza. Należały do wiedzy tajemnej, przekazane profanowi traciły moc, toteż nasi folkloryści XIX w. zapisali ich niewiele. W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /2 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAMOYSKI JAN

  ZAMOYSKI JAN, ur. 19 III 1542 w Skokówce, zm. 3   VI 1605 w Zamościu, kanclerz i hetman w. koronny, mówca, mecenas, fundator bibliotek. Studiował w Paryżu, Strasburgu i Padwie (1563 rektor uniw.); we Włoszech wydał pracę nauk. Desenatu Romano (Wenecja 1563). Po powrocie był sekretarzem na dworze Zygmunta...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /2 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAMOŚĆ i jego związki z literaturą

  ZAMOŚĆ, miasto woj. nad Łabuńką (dopływ Wieprza). Założone 1580 przez J. Zamoyskiego z przeznaczeniem na rezydencję i ośrodek ordynacji, wkrótce zyskało znaczenie gosp. i sławę centrum kulturalnego.

  Zasłużonym organizatorem ruchu umysłowego w XVI-wiecznym Z. był, z ramienia Zamoyskiego, Sz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /10 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAMORSKI DIABEŁ, powieść W. Sieroszewskiego

  ZAMORSKI DIABEŁ, powieść W. Sieroszewskiego, której źródło stanowiły notatki A. Potaniny z wyprawy tybetańskiej, po jej śmierci przekazane Sieroszewskiemu w Petersburgu w celu opracowania literackiego. Prwdr. w języku ros. w czasopiśmie „Mir Bożyj" 1900 pod oboma nazwiskami. Znacznie zmien, i rozsz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /2 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAMEK KANIOWSKI. Powieść, powieść poetycka S. Goszczyńskiego

  ZAMEK KANIOWSKI. Powieść, powieść poetycka S. Goszczyńskiego, powst. 1826-27, fragm. ogł. w „Dzienniku Warsz." 1827-28, całość wyd. w Warszawie 1828. Temat zaczerpnął poeta z „tradycji o koliszczyźnie", tj. z krążących po Ukrainie przekazów lud. o powstaniu hajdamackim 1768; wykorzystał w nowy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /3 203

  praca w formacie txt

Do góry