Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Julian Ursyn Niemcewicz (1757-1841)

  Na literaturę polityczną Sejmu Czteroletniego składają się nie tylko pisma pro­zaiczne, ale i utwory poetyczne (a przynajmniej wierszowane), i nigdy jeszcze w Polsce poezja nie była tak silną i skuteczną bronią do oddziaływania na opinię publiczną jak podczas Sejmu Czteroletniego. Jedni poeci...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /17.10.2012 Znaków /59 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hugo Kołłątaj - Listy Anonima (Do Stanisława Ma­łachowskiego, referendarza koronnego, marszałka sejmowego i konfederacyi generalnej, Anonima listów kilka)

  Na czele pism politycznych Kołłątaja stoi dzieło: Do Stanisława Ma­łachowskiego, referendarza koronnego, marszałka sejmowego i konfederacyi generalnej, Anonima listów kilka (1788); część pierwsza obejmuje listy O podźwignieniu sil kra­jowych, druga i trzecia - O poprawie Rzeczypospolitej, wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /17.10.2012 Znaków /37 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hugo Kołłątaj - Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III

  Ulubioną nauką Kołłątaja była historia, nie tylko polska, ale i powszechna. Na zadania nauki historycznej i na zakres historii miał pogląd tak mądry, tak szeroki jak nikt w Polsce XVIII wieku, nie wyłączając Naruszewicza: świadczy o tym szczegółowy plan dzieła zamierzonego na olbrzymią skalę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /17.10.2012 Znaków /10 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hugo Kołłątaj (1750-1812)

  Charakterem i wartością moralną od Staszica o całe niebo niższy, rozumem politycznym prześcignął go ksiądz Hugo Kołłątaj (1750-1812), urodzony w San­domierskiem (pochodzący z dawnej szlachty smoleńskiej), najznakomitszy ze wszystkich pisarzów politycznych niepodległej Polski i jeden z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /17.10.2012 Znaków /26 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Staszic - Ród Ludzki

  Od wczesnych lat rozmyślał Staszic nad historią całej ludzkości i zaczął, jak mówi w swej autobiografii, «szukać przyczyny źródłowej... pokrzywdzenia i zbo­czenia towarzystw ludzkich z drogi szczęścia». Pobudką do tych rozmyślań był widok niesprawiedliwości względem mieszczan i chłopów we...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /16.10.2012 Znaków /22 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Staszic - Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego..., Przestrogi dla Polski...

  «Czym dla upadłej, zaprzedanej i zawojowanej Grecji był Demostenes, tym dla gubiącej się i gubionej Polski - Staszic.>> Nie ocalił wprawdzie Polski, jak Demo­stenes nie ocalił Grecji, ale rzucił w przyszłość ziarna gorącego patriotyzmu i szla­chetnej demokracji, które będą wydawały plon w Polsce...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /16.10.2012 Znaków /53 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Staszic, Józef Wybicki, Andrzej Zamoyski

  Na ostatnie lata niepodległości Polski, zwłaszcza na epokę Sejmu Cztero­letniego, przypada świetny rozkwit literatury politycznej, na którą się składają zarówno duże książki i traktaty, jak małe broszury i świstki ulotne oraz mowy sejmowe. Przez mądrość swoją i miłość ojczyzny jest ta...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /16.10.2012 Znaków /29 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franciszek Dionizy Kniaźnin (1750-1807)

  Drugim preromantykiem i utalentowanym lirykiem XVIII wieku jest Franci­szek Dionizy Kniaźnin z Białej Rusi (1750-1807), wychowaniec jezuitów, dwo­rzanin i sekretarz księcia generała ziem podolskich, nauczyciel jego dzieci i poeta nadworny, wierny przyjaciel całego domu Czartoryskich. W poglądach na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /15.10.2012 Znaków /49 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franciszek Karpiński - PIEŚŃ MAZURSKA, ŻALE SARMATY, O NARODZENIU PAŃSKIM

  Lecz umiał się on wczuwać w dusze ludzinie tylko sobie współczesnych, ale i dawnych, nawet bardzo dawnych. Nauczyły go tego Pieśni Osjana, opiewające uczucia i czyny starodawnych bohaterów, a pełne melancholii, która mu była zawsze tak droga. Podobały mu się zwłaszcza, jak to widać z rozprawy O...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /15.10.2012 Znaków /17 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franciszek Karpiński - Sielanki i pieśni miłosne

  Utwory swoje wypuszczał Karpiński w świat niewielkimi tomikami: nasamprzód wyszły Zabawki wierszem i przykłady obyczajne (1780), potem Zabawki wierszem i prozą (siedem tomików: pierwszy - 1782, ostatni -1792), wreszcie Pieśni nabożne (1792).

  W Zabawkach mieszczą się pomiędzy innymi Sielanki, Pieśni i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /15.10.2012 Znaków /26 812

  praca w formacie txt

Do góry