Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PATYNKI

  W XI-XVIII w. trepy zakładane ną pantofle, aby je ochronić przed błotem nie brukowanych ulic; w XV-XVIII w. pantofle damskie na wysokich drewnianych koturnach, z kosztownych materiałów, bogato zdobione; przest. płytkie pantofle damskie a. męskie bez obcasów, a często bez napiętników; z fr. patin 'trzewik o...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Balbin346456 Dodano /06.04.2012 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATROKLOS

  Patrokles, mit. gr. towarzysz Achillesa w czasie wojny trojańskiej; obaj stanowią jeden z najpiękniejszych antycznych wzorów przyjaźni; Homer w 16. księdze Iliady (zob.) opisuje jego czyny i śmierć z ręki Hektora.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Balbin346456 Dodano /06.04.2012 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATRON

  Opiekun, obrońca; relig. święty orędownik, opiekun, protektor osób, stanów, rzemiosł itp.; dawn. adwokat, obrońca sądowy; przest. pracodawca, zwierzchnik; szablon z wyciętym deseniem-wzorem do wykrojów krawieckich; fr., 'patron, szef, majster, chlebodawca; gospodarz, właściciel pensjonatu, zakładu'.

  Na...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Balbin346456 Dodano /06.04.2012 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATHELIN

  (wym patię) Postać z najsłynniejszej farsy starofrancuskiej nieznanego autora, La farce de maitre Pathelin fr., 'Farsa mistrza Pathelina', napisanej ok. 1464 (wyst. pol. Warszawa ok. 1780) dystychami ośmiosylabowymi. Pathelin, adwokat-szalbierz, wyłudza od sukiennika Joceaume'a sztukę sukna, a gdy ten...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Balbin346456 Dodano /06.04.2012 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATRONTASZ

  Wojsk, w XVIII-XIX w. ładownica piechura, torebka na patrony (naboje) broni palnej; z nm. Patronentasche od Patrone 'nabój' i Tasche 'kieszeń'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Balbin346456 Dodano /06.04.2012 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATMOS

  Grecka wyspa w archipelagu Sporad płd. (Dodękanez), na której nieznany wygnaniec, więzień Rzymu, napisał za panowania cesarza Domicjana Objawienie św. Jana Apostoła (zob. Apokalipsa), przypisywane niekiedy samemu św. Janowi; przen. miejsce wygnania, samotnia.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Balbin346456 Dodano /06.04.2012 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATOKA

  Płynny miód oczyszczony z wosku, ściekający ze zmiażdżonych plastrów, a. z nich wytapiany; ustoiny zgręzy, fusy; por. Miód.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Balbin346456 Dodano /06.04.2012 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATRIARCHA (1)

  Biskup, który ze względu na zajmowaną stolicę ma jurysdykcję zwyczajną nad egzarchami, prymasami i metropolitami swego terytorium a. przynajmniej pierwszeństwo honorowe nad wszystkimi biskupami danego patriarchatu. Od początków chrześcijaństwa godność biskupów Rzymu (Patriarcha Zachodu)* Aleksandrii...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Balbin346456 Dodano /06.04.2012 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATRIARCHA (2)

  Praojciec, protoplasta rodu; głowa rodu w ustroju rodowym; przen. czcigodny starzec; najstarszy z żyjących mistrzów jakiejś sztuki; z gr. patridrches 'praojciec'.

  Patriarchowie biblijni. Stary Testament wylicza dziesięciu praojców rodu ludzkiego od Adama do Noego: Adam, Set, Enosz, Kajnan, Malaleel, Jared...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Balbin346456 Dodano /06.04.2012 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PATETYCZNY

  Podniosły, uroczysty, pełen patosu (nastroju wzniosłości; stylu, tonu poważnego, górnolotnego); z gr. pathetikós 'wrażliwy' od pathos 'doświadczenie; uczucie; namiętność; cierpienie'.

  Patetyczna sonata c-moll, opus 13 (1798-99), Beethovena, jedna z najpopularniejszych sonat kompozytora. VI symfonia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Balbin346456 Dodano /06.04.2012 Znaków /513

  praca w formacie txt

Do góry