Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PEPLOS

  Peplum, szata kobiet gr. w czasach Homera, długi, prostokątny pas materiału, którym owijały się, spinając go na barkach klamrami, ściągając na biodrach pasem i, pozostawiając ramiona odsłonięte.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERCEFOREST

  Fr. powieść prozą z XIV w., jakoby najdłuższa z istniejących, której autor chciał połączyć z sobą legendy o Aleksandrze Wielkim i o królu Arturze. Aleksander, zdobywszy Indie, zapędzony przez burzę na wybrzeża brytyjskie, czyni jednego ze swych towarzyszy (zwanego Perceforest, gdyż wdarł się do...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEREGRYNACJA

  Przest. wędrówka, dłuższa podróż, pielgrzymka; z łac. peregrinatio 'podróż; pobyt za granicą; pielgrzymka'.

  Peregrynacja abo pielgrzymowanie do Ziemie Świętej słynny, napisany żywym i barwnym językiem pamiętnik z pielgrzymki, na którą w 1582 udał się Mikołaj Krzysztof Radziwiłł (zwany Sierotką)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PENNSYLVANIA AVENUE

  (wym. pensilwęjnia ąwnju) Szeroka, wysadzana drzewami aleja w Waszyngtonie, D.C. (USA), biegnąca od Kapitolu, mimo Białego Domu i dalej, do dzielnicy Georgetown.

  Pierwotny plan zakłóciły zagradzające drogę budynki Biblioteki Kongresu i Ministerstwa Skarbu (ang. Treasury).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PENSJA

  Stała płaca (miesięczna, roczna); dawn. renta, emerytura; przest. ogólnokształcąca szkoła żeńska, często połączona z internatem; ogół uczennic takiego zakładu; z fr. pension 'pensja; pensjonat'.

  Pensjonarka przest. uczennica, uczęszczająca na pensję.

  „Około roku 1870 najznakomitszą szkołą...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PENSUM

  Liczba godzin zajęć przypadająca na pracownika instytucji nauk., dydaktycznej w ciągu określonego czasu; dawn. praca wyznaczona uczniom do wykonania w szkole a. do odrobienia w domu; dawn. zadanie dane za pokutę; z łac., 'obowiązek; robota dzienna; rzecz odważona' od pendere 'ważyć'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PELTAŚCI

  Lekkozbrojni żołnierze w wojskach staroż. Grecji i Macedonii, których osłoną była mała tarcza w kształcie półksiężyca, a bronią włócznia; z gr. 1. pój. peltastis od pólte 'tarcza'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PENTAGON

  Pięciokąt, pięciobok, potoczna nazwa Ministerstwa Obrony (ang. Defense Department) USA, pochodząca od kształtu gmachu ministerstwa, olbrzymiego kompleksu pięciu koncentrycznych pięcioboków, zbudowanego w 1942 w Arlington w stanie Virginia, oddzielonego rzeką Potomac od Waszyngtonu, D.C. Lokalni dowcipnisie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PENATY

  Starorzymskie bóstwa domowe, występujące w liczbie mnogiej a. parzystej, dobre demony spiżarni, gospodarstwa domowego, później całego domu, skąd znaczenie przen. 'mieszkanie; dom; ojczyzna'.

  W kulcie domowym czczone były u ogniska łącznie z larami (zob.), w publicznym jako duchy opiekuńcze ludu rz...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PENTAGRAM

  Pięciokąt gwiaździsty, gwiazda pięcioramienna dająca się narysować pięcioma równymi liniami bez odrywania ołówka; w staroż. i śrdw. figura magiczna używana jako amulet przeciw czarownicom, demonom, złym mocom, nazywana także Stopą Czarownika i Pieczęcią Salomonową, łac. Signum Salomonis; miała...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /432

  praca w formacie txt

Do góry