Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  „BOGURODZICA” - KOMPOZYCJA SKŁADNIOWA I ZNACZENIA FORM WYRAZOWYCH - I ZWROTKA

  Zacznijmy od spraw kompozycji składniowej i niezbędnych objaśnień wyrazów.

  Bogurodzica składa się z dwóch strof nierównych tak co do długości. jak i co do ilości sylab. Najpierw zajmiemy się pierwszą zwrotką. Chociaż nie używa się dziś wyrazu bogurodzica poza tytułem tego utworu, i ten, i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /4 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ŻYWOT EZOPA FRYGA" - WSPÓŁCZEŚNI O BIERNACIE Z LUBLINA I JEGO „EZOPIE”

  Cenzor zamojski, wymieniając (niezupełnie dokładnie) tytuł Ezopa -i,!/ wskazując na jego wierszowaną formą („Żywot rymami złożo-m "), nie posiadał żadnych wiadomości o autorze dzieła, choć nazwisko Mi' mata z Lublina nie było mu bynajmniej obce, tyle że z powodu zupełnie innego tekstu, mianowicie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /13 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BOGURODZICA” - JĘZYK „BOGURODZICY” NA TLE ŚREDNIOWIECZNYCH ZABYTKÓW JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ

  O czasie powstania utworu można wnioskować także na podstawie archaizmów językowych i form, o których ma się prawo sądzić, że pochodzą z odległej epoki, a z czasem wyszły z użycia i zostały zapomniane. Wśród wyrazów zawartych w Bogurodzicy najciekawsze są trzy: bogurodzica, bożyc, dzieła.

  Wyraz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /11 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BOGURODZICA” - KOMPOZYCJA SKŁADNIOWA I ZNACZENIA FORM WYRAZOWYCH - II ZWROTKA

  Zwrotka druga ma w pierwszej części podobną formułę, która da się sprowadzić do wzoru wołacz + rozkaźnik. Wołacza możemy się domyślić w ostatnim wyrazie pierwszego wersu Twego dzieła Krzciciela, bożycze, który przypomina końcówkę -e z wołaczy bracie, ojcze, panie. Sam jednak wyraz, od którego ta...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /5 081

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  Romantyzm :-*

  Romantyzm (z fr. romantisme, od roman – powieść, opowieść) – epoka w historii sztuki i literatury, trwająca od lat 90. XVIII wieku do lat 40. XIX wieku. Romantyzm był ruchem ideowym, literackim i artystycznym, który rozwinął się początkowo w Europie i wyrażał się w poezji, malarstwie i...

  Ocena /5.0 Kategoria / Romantyzm

  Autor /Kamcia Dodano /03.02.2013 Znaków /2 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barok :)

  Barok (z por. barocco – "perła o nieregularnym kształcie"[1] lub z fr. baroque – "bogactwo ozdób") – główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na zakres czasowy od końca XVI wieku do XVIII wieku[2]. Uznany za oficjalny styl Kościoła katolickiego czasów...

  Ocena / Kategoria / Barok

  Autor /Kamcia Dodano /03.02.2013 Znaków /2 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O literaturze Niepodległej Polski do XVIII wieku

  «A jeśli komu droga otwarta do nieba, - tym, co służą ojczyźnie.» Jeżeli to prawda, co mówi Kochanowski, jeżeli zasługi położone dla ojczyzny otwierają drogę do nie­ba, to ogromna większość pisarzów naszych, których dzieła tworzą literaturę nie­podległej Polski, dawno się już cieszy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /17.10.2012 Znaków /9 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adam Jerzy Czartoryski (1770-1861)

  Jak upadek Konstytucji 3 maja i drugi rozbiór Polski, tak upadek powstania Kościuszki i ostateczna utrata niepodległości odbiły się w poezji współczesnej echem smutku i bólu; Żale Sarmaty Karpińskiego nie są bynajmniej jedynym jego wyrazem: rzewnie przemówił ból patriotyczny w elegii, a raczej w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /17.10.2012 Znaków /16 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojciech Bogusławski (1757 - 1829)

  W kilka miesięcy po Powrocie posła Niemcewicza, dnia 7 września roku 1791, w rocznicę elekcji Stanisława Augusta, ukazał się na scenie warszawskiej «dialog» pod tytułem Dowód wdzięczności narodu. Rzecz dzieje się na wsi - u tych samych pań­stwa Podkomorstwa, co w Powrocie posła, tylko że kiedy w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /17.10.2012 Znaków /32 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Julian Ursyn Niemcewicz - POŻAR, BAJKA ORYGINALNA (1794)

    W obszernym domie, z dawna zamieszkanym, Lecz jak się zdaje, na klęski skazanym, W domie, gdzie mieszkał bogaty i mierny, Zajął się pożar niezmierny. Co bardziej jeszcze powiększyło trwogę, Ze wszech stron wiatry srogie, Wznosząc iskry, dym, płomienie, Ognistą łoną niebieskie sklepienie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /17.10.2012 Znaków /2 370

  praca w formacie txt

Do góry