Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ZIENTARA-MALEWSKA MARIA, pseud. Elżbieta Rafalska

  ZIENTARA-MALEWSKA MARIA, pseud. Elżbieta Rafalska, ur. 4 IX 1894 w Brąswałdzie pod Olsztynem, warm. poetka i prozaik, działaczka społeczno-oświatowa. Była uczennicą W. Barczewskiego, późniejszego mecenasa i krytyka jej twórczości. W1921-23 pracowała w redakcji „Gazety Olsztyńskiej". Po studiach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /2 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIENKOWICZ LEON

  ZIENKOWICZ LEON, ur. w czerwcu 1808 w Lachach (Grodzieńskie), zm. 12 XII 1870 w Paryżu, działacz polit., publicysta, krytyk literacki. Jako student UW (od 1827) redagował z K. Gaszyńskim „Pamiętnik dla Płci Pięknej"; po upadku powstania, w którym brał udział, przebywał na emigracji (we Francji i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIEMIĘCKA ELEONORA, z GAGATKIEWICZÓW

  ZIEMIĘCKA ELEONORA, z GAGATKIEWICZÓW, ur. 1815 w Jasieńcach pod Czerskiem, zm. 23 IX 1869 w Warszawie, filozofka, publicystka. Niezwykle jak na kobietę owych czasów gruntowne wykształcenie i rozległa kultura umysłowa pozwoliły Z. (z urodzenia i małżeństwa przynależnej do sfery ziemiańskiej) na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /2 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIEMIAŃSTWO POLSKIE. Poema w 4 pieśniach, poemat opisowo-dydaktyczny K. Koźmiana

  ZIEMIAŃSTWO POLSKIE. Poema w 4 pieśniach, poemat opisowo-dydaktyczny K. Koźmiana, powst. 1802-30, fragm. ogł. od 1812 w czasopismach (pieśń I-II też os. 1830), całość wyd. 1839 we Wrocławiu. Koźmian starał się (jak tłumaczy w przyp. do pieśni I) „przywiązać" czytelnika do natury, a przez nią...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIEMIA ULRO, tom prozy eseistycznej Cz. Miłosza

  ZIEMIA ULRO, tom prozy eseistycznej Cz. Miłosza, wyd. w Paryżu 1977, ze wstępem ks. J. Sadzika, wyd. krajowe 1982. Tytuł wzięty został z pism Blake'a, gdzie oznacza kraj ludzi wydziedziczonych (w sensie ontologicznym), rozdartych, przypisujących człowiekowi najwyższe znaczenie, a zarazem przekonanych o...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIEMIA OBIECANA, powieść W.S. Reymonta

  ZIEMIA OBIECANA, powieść W.S. Reymonta, prwdr. w „Kurierze Codz." 1897-98, wyd. os. t. 1-2 w Warszawie 1899. Utwór przedstawia panoramicznie życie rozwijającego się miasta przemysłowego, Łodzi, w l. dziewięćdziesiątych XIX w. Wydarzenia nawiązują prawdop. do „buntu łódzkiego" 1892, czyli strajku 70...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /3 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIEMIA NA LEWO, zbiór wierszy B. Jasieńskiego i A. Sterna

  ZIEMIA NA LEWO, zbiór wierszy B. Jasieńskiego i A. Sterna, wyd. w Warszawie 1924, w układzie graficznym M. Szczuki. Poprzedzony przedmową o charakterze programowym, w której autorzy zwracają się ku „człowiekowi masy'', widząc w nim „ukrytego bohatera dziejów", atakują „znienawidzonego burżuja", jego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIEMIA, czasopismo krajoznawcze

  ZIEMIA, czasopismo krajoznawcze, obejmujące również wiele zagadnień z dziedzin pokrewnych, wyd. w Warszawie 1910-50 (z przerwą wojenną); początkowo tyg., 1926-31 dwutyg., 1922-25 i od 1932 mies., organ Pol. Tow. Krajoznawczego. Współpracownikami Z. byli wybitni geografowie, przyrodnicy, etnografowie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIELONY BALONIK, pierwszy pol. kabaret artyst.-lit.

  ZIELONY BALONIK, pierwszy pol. kabaret artyst.-lit., działający w Krakowie od 7 X 1905 do 1912 (sporadycznie do 1915). Powstał w czasie, kiedy we Francji i w Niemczech przebrzmiała już moda na kabarety lit. (słynny Chat Noir zaprzestał swojej działalności 1897, równie znany monachijski kabaret Elf...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /4 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERZ (2)

  Perzyna dawn. zarzewie, zgliszcza; iskry lecące z płomienia; żarzący się popiół; to, co się pali a. zostało spalone.

  Obrócić (pójść, iść) w perzynę spalić (się) całkowicie, zniszczyć (się) doszczętnie; obrócić w proch, w ruinę, wniwecz, spustoszyć, zniweczyć.

  Zaperzyć się zaczerwienić...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sieciech Dodano /06.04.2012 Znaków /466

  praca w formacie txt

Do góry