Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ZŁOTY KUBEK, wiersz T. Lenartowicza

  ZŁOTY KUBEK (inc. „W szczerym polu na ustroni"), wiersz T. Lenartowicza, prwdr. w „Szkółce dla Dzieci" 1853, włączony do -> Lirenki, Poznań 1855. Poeta parafrazuje kolędę lud. Naśród dwora jawor stoi, hej leluja, wprowadzając istotny dla utworu moment sieroctwa; w stylizowanym dialogu między...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁOTE RUNO. Dramat w 3 aktach, dramat S. Przybyszewskiego

  ZŁOTE RUNO. Dramat w 3 aktach, dramat S. Przybyszewskiego, wyst. we Lwowie 1901, wyd. (wraz z epilogiem dram. Goście, wyst. w Krakowie 1901) pt. Taniec miłości i śmierci we Lwowie 1901, wyd. nast. 1902, 1903, 1934. Akcja, obracająca się wokół łańcucha kolejnych, fatalnych w skutkach cudzołóstw...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁOTA PRZĘDZA POETÓW I PROZAIKÓW POLSKICH, antologia

  ZŁOTA PRZĘDZA POETÓW I PROZAIKÓW POLSKICH, antologia, wyd. w Warszawie 1884-87,t. 1—4, przez W. J. Maleszewskiego i T. Paprockiego, ze wstępem J.I. Kraszewskiego, pod red. P. Chmielowskiego i S. Krzemińskiego (t. 1), Chmielowskiego ze współudziałem H. Biegeleisena, Krzemińskiego i E. Świeżawskiego (t...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁOTA CZASZKA, nie ukończony dramat prozą J. Słowackiego

  ZŁOTA CZASZKA, nie ukończony dramat prozą J. Słowackiego, powst. w 1 poł. 1842 (Parabaza najwcześniej w 2 poł. t.r.), wyd. w t. 3 Pism pośmiertnych, Lwów 1866, wyst. w Krakowie 1899, z muzyką M. Świerzyńskiego, uzup. przez J. Germana („Pam. Lit." 1909) i R. S. Kamińskiego („Scena i Sztuka" 1910)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /2 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIVANOWIĆ DJORDJE

  ZIVANOWIĆ DJORDJE, ur. 10 XII 1908 w Belgradzie, serb. polonista, badacz jugosł.-pol. stosunków lit., tłumacz. Po studiach filol. na uniw. w Belgradzie, uzupełnianych 1932/33 na UW, doktorat uzyskał 1939 na podstawie rozprawy o recepcji literatury pol. Srbi i poljska knjiżevnost 1800-1871 (1941). W czasie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /2 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIOMEK JERZY

  ZIOMEK JERZY, ur. 7 VIII 1924 w Dąbrowie Górniczej, historyk i teoretyk literatury, krytyk literacki. W 1946-49 studiował filologię pol. na UWr. (pod kier. T. Mikulskiego) i tu rozpoczął pracę nauk. (1948-53); jednocześnie 1948-61 pracownik nauk. IBL PAN; od 1953 z-ca prof., od 1965 prof. U AM w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIMOROWIC SZYMON, pierwotne nazw. Ozimek

  ZIMOROWIC SZYMON, pierwotne nazw. Ozimek, ur. 1608 lub 1609 we Lwowie, zm. 21 VI 1629 w Krakowie, brat Józefa Bartłomieja, poeta. Kształcił się w mieście rodzinnym, ostatni rok życia spędził w Krakowie; pochowany w kościele Dominikanów (tu nagrobek).

  Pozostały po nim cykl liryków —> Roksolanki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIMOROWIC JÓZEF BARTŁOMIEJ, pierwotne nazw. Ozimek

  ZIMOROWIC JÓZEF BARTŁOMIEJ, pierwotne nazw. Ozimek, ur. 20 VIII 1597 we Lwowie, zm. 14 X 1677 tamże, brat Szymona, płodny pisarz polsko-łaciński, rymopis i kronikarz Lwowa. Mieszczanin, piastował różne urzędy miejskie we Lwowie; 1648 jako dożywotni rajca wyruszył w charakterze delegata na elekcję Jana...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIEWONIA, almanach grupy lit. o tejże nazwie, wyd. przez A. Bielowskiego

  ZIEWONIA, almanach grupy lit. o tejże nazwie, wyd. przez A. Bielowskiego: t. 1 we Lwowie 1834, t. 2 w Pradze 1838 (nakł. skonfiskowany przez policję austr.), „wyd. powtórne pomnożone" t. 2 w Strasburgu 1839. Obok programu grupy zawierał utwory jej członków: poezję (m.in. „dumki rus." A. Bielowskiego i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIEWONIA, czerwonoruscy poeci, grupa lit. w zaborze austr.

  ZIEWONIA (rzekome bóstwo słow. „ożywiające wszelkie istoty"), czerwonoruscy poeci, grupa lit. w zaborze austr. 1832-38 podejmująca założenia —> Towarzystwa Zwolenników Słowiańszczyzny, wzbogacone o program literatury romant. M. Mochnackiego, skupiająca byłych powstańców, uczestników demokr...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /2 099

  praca w formacie txt

Do góry