Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ZRZESZ KASZEBSKÓ, regionalne czasopismo ideowo-polityczne i kult.-oświat.

  ZRZESZ KASZEBSKÓ, regionalne czasopismo ideowo-polityczne i kult.-oświat., wydawane 1933-39 i 1945-47, początkowo w Gdyni (1933), nast. w Kartuzach (1933-39) i Wejherowie (po 1945); ukazywało się nieregularnie: zrazu 2 razy tygodniowo, 1934 jako dwutyg., 1935-39 mies., po 1945 3 razy tygodniowo. Wydawcy i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZORZA. Pismo ilustrowane tygodniowe dla ludu wiejskiego i miejskiego

  ZORZA. Pismo ilustrowane tygodniowe dla ludu wiejskiego i miejskiego, tygodnik, wyd. w Warszawie 1866-1939 (1899 i 1905 zawieszany przez władze, ukazywał się 1906-08 p.n. „Przegląd Pol.", „Przegląd", „Zorza Warsz.", „Pobudka"). Założycielem i wydawcą Z. do 1886 oraz red. do 1873 i 1876-86 był J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /2 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZORZA. Dziennik młodemu wiekowi poświęcony, czasopismo

  ZORZA. Dziennik młodemu wiekowi poświęcony, czasopismo, wyd. w Warszawie 1843 (co 2 tygodnie) - poł. 1844 (nieregularnie) przez P. Krakowową i W. Trojanowską, jako kontynuacja myśli pedag. i koncepcji redakcyjnej „Rozrywek dla Dzieci". Wśród materiałów przeważały powiastki moralizujące obu redaktorek...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZORZA, miesięcznik ilustr.

  ZORZA, miesięcznik ilustr., wyd. we Lwowie 1900-02 pod red. M. Wysłouchowej, jako dod. —> „Przyjaciela Ludu", przeznaczony dla kobiet. W piśmie ukazywały się popularne artykuły hist. i hist.lit. w większości Wysłouchowej. W dziale lit. drukowano utwory K. Gaszyńskiego, S. Goszczyńskiego, Mickiewicza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNICZ, noworocznik, wyd. 1834-35 w Wilnie przez J. Krzeczkowskiego

  ZNICZ, noworocznik, wyd. 1834-35 w Wilnie przez J. Krzeczkowskiego. Poświęcony gł. poezji, wśród naśladownictw romantyzmu przedpowstaniowego (pióra m.in. J. Korsaka, J.I. Kraszewskiego, A.E. Odyńca), a nawet pogłosów klasycyzmu (bajki) i sentymentalizmu (Duma na śmierć Telimeny L. Kropińskiego)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNASZLI TEN KRAJ?... (Cyganeria krakowska), cykl 17 szkiców wspomnieniowych T. Boya-Żeleńskiego

  ZNASZLI TEN KRAJ?... (Cyganeria krakowska), cykl 17 szkiców wspomnieniowych T. Boya-Żeleńskiego ogł. 1930-31 w „Kurierze Porannym" i „Tygodniku Ilustr.", wyd. os. w Warszawie 1931. Całość tworzy barwny obraz życia artyst. Krakowa przełomu XIX i XX w. w kręgu cyganerii S. Przybyszewskiego oraz w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNAK

  ZNAK:

  1) Miesięcznik poświęcony zagadnieniom rel.-kult., wydawany w Krakowie od 1946 (z przerwą 1954-56). Podobnie jak —> „Tygodnik Powsz." pismo powstało staraniem intelektualistów kat., którzy później częśc. weszli do redakcji. Bezpośrednim inicjatorem i organizatorem był J. Radkowski. Redaktorzy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /4 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMORY. Kronika z zamierzchłej przeszłości, powieść E. Zegadłowicza

  ZMORY. Kronika z zamierzchłej przeszłości, powieść E. Zegadłowicza, wyd. w Warszawie 1935 jako cz. 2 cyklu autobiogr. Żywot Mikołaja Srebrem pisanego (cz. 1, złożona z powieści Godzina przed jutrznią, Spod młyńskich kamieni, Cień nad falami, ukazała się w pierwszej wersji 1927-29, a w ostatecznej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMORSKI ROMAN, pseud. R. Mazur, R. Zamarski

  ZMORSKI ROMAN, pseud. R. Mazur, R. Zamarski, ur. 9 VIII 1822 w Warszawie, zm. 19 II 1867 w Dreźnie, poeta, tłumacz, folklorysta. Syn warsz. urzędnika, dzieciństwo spędził w Warszawie oraz na wsi maz. i podlaskiej; lata szkolne zakończyło 1839 usunięcie z warsz. gimnazjum. Członek —> Cyganerii warsz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /3 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZŁOTY RÓG, tygodnik lit., artyst. i społ.

  ZŁOTY RÓG, tygodnik lit., artyst. i społ., wyd. w Warszawie 1911-14 pod red. W. Zielińskiego, potem F. Kwaśniewskiego; działem lit. kierował E. Czekalski, potem W. Grabiński. Wbrew młodopol. tytułowi, pismo było eklektycznym magazynem ilustr. z bogatym serwisem informacyjnym. Obok nowel i powieści W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /696

  praca w formacie txt

Do góry