Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ŹWIERZYNIEC, zbiór 700 epigramów M. Reja

  ŹWIERZYNIEC, w którym rozmaitych stanów ludzi, zwierząt i ptaków kstałty, przypadki i obyczaje są właśnie wypisane, zbiór 700 epigramów M. Reja, wyd. w Krakowie 1562, u M. Wirzbięty. Każdy utwór Ź. zbudowany jest z 8 wersów 13-zgłoskowych. Całość dzieli się na 4 księgi o różnej tematyce...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /2 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŹWIERCIADŁO albo Kstałt, dzieło zawierające zespół utworów M. Reja

  ŹWIERCIADŁO albo Kstałt, w którym każdy stan snadnie się może swym sprawam jako we źwierciedle przypatrzyć, dzieło zawierające zespół utworów M. Reja, wyd. w okazałym tomie in folio przez M. Wirzbiętę, w Krakowie 1568. Zgodnie z tytułem Ź. należy do licznej rodziny traktatów renesansowych zw...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /3 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZYGMUNTOWSKIE CZASY. Powieść z roku 1572, powieść J.I. Kraszewskiego

  ZYGMUNTOWSKIE CZASY. Powieść z roku 1572, powieść J.I. Kraszewskiego, powst. 1845, wyd. w Warszawie 1846, t. 1-4, utwór przełomowy w hist. powieściopisarstwie autora jako pierwsza próba stworzenia większej całości artyst. przez połączenie własnej koncepcji „powieści dokumentarnej" z pewnymi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZYGMUNT AUGUST. Trylogia, utwór dram. L. Rydla

  ZYGMUNT AUGUST. Trylogia, utwór dram. L. Rydla, (cz. 1 Królewski jedynak; cz. 2 Złote więzy; cz. 3 Ostatni), wyst. w Krakowie 1912, wyd. tamże 1913. Temat tragicznej miłości Zygmunta Augusta do Barbary Radziwiłłówny podejmowany był przez A. Felińskiego, J. Wybickiego, F. Wężyka, A.E. Odyńca. D...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWROTNICA. Kierunek: sztuka teraźniejszości, czasopismo lit.-artyst.

  ZWROTNICA. Kierunek: sztuka teraźniejszości, czasopismo lit.-artyst., wyd. nieregularnie w Krakowie od maja 1922 do października 1923 (I seria, nr 1-6) i nast. od maja 1926 do czerwca 1927 (II seria, nr 7-12). Redaktorem i wydawcą był T. Peiper, którego publikacje wytyczały główny kierunek pisma (słowo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /3 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWROT. Miesięcznik społeczno-kulturalny

  ZWROT. Miesięcznik społeczno-kulturalny, pismo wyd. w Czes. Cieszynie od 1949 jako organ Pol. Związku Kult.-Oświat. w Czechosłowacji. Redaktorzy: P. Kubisz (1949-58), T. Siwek (1958-64), J. Rusnok i H. Jasiczek (1964-68), T. Chrząszcz (1969-72), E. Suchanek (1972, od nru 12 1976), B. Bielan (od nru 4...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWOLON. Monologia, dramat wierszem C. Norwida

  ZWOLON. Monologia, dramat alegoryczno-symboliczny w 11 odsłonach wierszem C. Norwida, powst. 1848-49, wyd. 1851 w Poznaniu, dedykowany bratu poety Ksaweremu; fragm. wystawiła 1925 warsz. Szkoła Dramatyczna. Autorski komentarz do utworu, wyjaśniający sens tytułu i znaczenie poszczególnych osób, zawarty...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH (ZLP)

  ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH (ZLP), zrzeszenie twórcze skupiające pisarzy PRL. Powstał jako Związek Zawodowy Literatów Polskich (ZZLP) na I wszechdzielnicowym Zjeździe Literatów Pol. 12-14 V 1920 w Warszawie. Nie objął wówczas wszystkich pisarzy ani nawet środowisk: niemal jednocześnie powstały...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /4 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZUKERKANDLOWIE, rodzina księgarzy i wydawców w Złoczowie

  ZUKERKANDLOWIE, rodzina księgarzy i wydawców w Złoczowie. OZJASZ (1821-94), księgarz, nakładca, właściciel drukami; 1874 założył księgarnię w Złoczowie ze składem nut i wypożyczalnią książek, 1880 - drukarnię. W 1892 firmę przejął syn WILHELM (1851-1924), który kontynuował i znacznie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /2 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZUKAUSKAS ALBINAS

  ZUKAUSKAS ALBINAS, ur. 25 I 1912 we wsi Bubeliai (pod Sejnami), litew. poeta, tłumacz literatury polskiej. Studiował na Uniw. Wil. (1935-36) i w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie (1936-39). W 1940-41 red. gazety ,,Vilniaus balsas", po wojnie pracował jako dziennikarz i wydawca, autor zbioru...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /945

  praca w formacie txt

Do góry