Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ŻYCIE LITERACKIE, dwutygodnik, wyd. w Poznaniu od czerwca 1945 do listopada 1946

  ŻYCIE LITERACKIE, dwutygodnik, wyd. w Poznaniu od czerwca 1945 do listopada 1946, początkowo pod red. J. Iwaszkiewicza (1945), nast. W-. Bąka (1946); organ pozn. oddziału ZZLP, którego zarząd stanowił kolegium red.; publikował poezję, prozę współcz. (kolumna młodych), recenzje teatr., rozprawy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYCIE LITERACKIE, dwumiesięcznik poświęcony nauce o literaturze

  ŻYCIE LITERACKIE, dwumiesięcznik poświęcony nauce o literaturze, wyd. w Warszawie 1937-39 i w Lodzi 1946—48. Założycielem i red. 1937-39 i 1946-47 był J. Saloni, nast. J. Kulczycka-Saloni; w skład red. wchodzili ponadto L. Płoszewski, W. Szyszkowski, a po wojnie A. Boleski, E. Korzeniewska, Z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYCIE LITERACKIE, dwutygodnik, wyd. w Poznaniu 1928-29

  ŻYCIE LITERACKIE, dwutygodnik, wyd. w Poznaniu 1928-29; red. J. Patoka. Inicjatorami założenia Ż.L. byli młodzi poeci i krytycy wywodzący się z Koła Polonistów Uniw. Pozn., a zorganizowani w grupę lit. Loża (K. Troczyński, J. Ulatowski, W. Bąk, J. Kisielewski, A. Janta-Połczyński, J. Popowska, T...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYCIE LITERACKIE

  ŻYCIE LITERACKIE, ogół zjawisk społ. składających się w danym czasie i środowisku na podłoże i warunki twórczości, obiegu i rozpowszechniania oraz odbioru dzieł lit.; obejmuje wszelkie instytucje stanowiące ramy działalności i wzajemnych stosunków osób zainteresowanych literaturą: pisarzy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /2 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYCIE, czasopismo lit.-artyst.

  ŻYCIE, czasopismo lit.-artyst., wyd. w Krakowie 1897-1900, początkowo tygodnik, od 1899 dwutygodnik, pod koniec miesięcznik. Założycielem i pierwszym red. był L. Szczepański (1897-98), nast. I. Maciejowski (Sewer) i A. Górski (1898), przy współpracy A. Grzymały-Siedleckiego i A. Wysockiego, od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /3 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYCIE, tygodnik lit.-nauk.-społ.

  ŻYCIE, tygodnik lit.-nauk.-społ., wyd. w Warszawie 1887-91; wydawca T. Paprocki, kierownik lit. do czerwca 1888 Z. Przesmycki (Miriam), do grudnia 1890 S.M. Rzętkowski, do kwietnia 1891 A. Lange, F. Jabłczyński i A. Nowicki. Pod red. Miriama pismo przeciwstawiało się pozytywist. programowi utylitaryzmu i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻURAKOWSKA ZOFIA

  ŻURAKOWSKA ZOFIA, ur. 31 V 1897 w Wyszpolu pod Żytomierzem, zm. 31 V 1931 w Rabce, autorka powieści dla młodzieży. Z zamierzonej trylogii o charakterze autobiogr. wydała dwie powieści: Skarby (1925) i Pożegnanie domu (1927), opowiadające o szczęśliwym dzieciństwie, wydarzeniach wojny i rewolucji;...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻUPAŃSKI JAN KONSTANTY

  ŻUPAŃSKI JAN KONSTANTY, ur. prawdop. w czerwcu 1804 w Poznaniu, zm. 30 XII 1883 tamże, księgarz i wydawca. Absolwent 1830 wydz. prawa uniw. berlińskiego, w przyszłości współzałożyciel TPN Pozn., od 1839 prowadził w Poznaniu księgarnię (od 1842 z wypożyczalnią) i oficynę wydawn., która, zwł. po...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /1 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻUŁAWSKI MIROSŁAW

  ŻUŁAWSKI MIROSŁAW, ur. 16 I 1913 w Nisku, prozaik i publicysta. Studiował prawo na UJK we Lwowie. Debiutował 1932 wierszami w,,Sygnałach''. Podczas okupacji żołnierz AK, działacz podziemia kulturalnego. W 1944-45 korespondent wojenny, a nast. zastępca red. nacz. dziennika „Rzeczpospolita" w Lublinie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻUŁAWSKI JULIUSZ

  ŻUŁAWSKI JULIUSZ, ur. 7 X 1910 w Zakopanem, syn Jerzego, poeta, prozaik, krytyk lit. i tłumacz. Studiował architekturę na Politechnice Warsz.; debiutował 1933 w mies. „Droga" poematem Marcin. W 1936-39 w W. Brytanii, korespondent czasopism „Odnowa" i „Polonia". Uczestnik wojny obronnej 1939, nast. do 1945...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /1 883

  praca w formacie txt

Do góry