Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ŻYWOT JÓZEFA z pokolenia żydowskiego, syna Jakubowego

  ŻYWOT JÓZEFA z pokolenia żydowskiego, syna Jakubowego, rozdzielony w rozmowach person, który w sobie wiele cnót i obyczajów zamyka, wierszowany dialog M. Reja, liczący 6000 w., wyd. w Krakowie 1545. Temat, oparty na zawartej w bibl. Księdze Rodzaju opowieści o niezwykłej karierze żyd. chłopca, który stał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /1 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWOT I MYŚLI ZYGMUNTA PODFILIPSKIEGO, powieść J. Weyssenhoffa

  ŻYWOT I MYŚLI ZYGMUNTA PODFILIPSKIEGO, powieść J. Weyssenhoffa, wyd. w Warszawie 1898. Bohaterem jest dorobkiewicz i snob, człowiek umiejący dostosować się do atmosfery epoki, dzięki czemu udaje mu się z powodzeniem grać rolę zasłużonego szermierza postępu i cywilizacji. Akcja rozgrywa się w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /1 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWOT EZOPA FRYGA, mędrca obyczajnego i z przypowieściami jego

  ŻYWOT EZOPA FRYGA, mędrca obyczajnego i z przypowieściami jego, biografia legendarnego niewolnika, mędrca i bajkopisarza (VI w. p.n.e.j wraz z wyborem przypisywanych mu bajek, pióra Biernata z Lublina, wyd. w Krakowie 1522 u H. Wietora (wyd. nie dochowało się) i tamże 1578 u S. Szarffenbergera. Ż.E...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /2 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWIE. Pismo zbiorowe, almanach

  ŻYWIE. Pismo zbiorowe, almanach, wyd. w Poznaniu 1844 prawdop. przez E. Dembowskiego (co najmniej współwydawca), występującego w Ż. pod pseud. Symeon. W zamierzeniu początek wydawnictwa ciągłego, które miało z czasem ewoluować od noworocznika do „czysto umiejętnego i kryt." pisma zbiór...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWE KAMIENIE, powieść W. Berenta

  ŻYWE KAMIENIE, powieść W. Berenta, prwdr. pt. Opowieść rybałta w „Zdroju" 1917-18, t. 1-4, wyd. os. w Poznaniu 1918. Powieść o średniow. artystach wędrownych z przełomu XIII i XTV w., którzy wkraczają w miasto pogrążone w marazmie, w dosycie materialnym, w stanie otępienia, bierności, w „chorobie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /3 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYLIŃSKA JADWIGA

  ŻYLIŃSKA JADWIGA, ur. 17 VIII 1913 we Wrocławiu, powieściopisarka. Twórczość rozpoczęła przed wojną, ogłaszając m. in. powieści w tyg. „Bluszcz". Uprawia gł. prozę hist., w której przekazy źródłowe i mitologiczno-legendame, często swobodnie parafrazowane, stają się punktem wyjścia do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /1 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYGLIŃSKI FRANCISZEK

  ŻYGLIŃSKI FRANCISZEK, ur. 15 X 1815 w Krakowie, zm. 31 I 1849 tamże, malarz, poeta. Uczeń W. Stattlera w krak. Szkole Sztuk Pięknych, równocześnie (1831-36) studiował prawo i filozofię na UJ; należał do kręgu demokr. młodzieży lit., od 1839 drukował poezje, gł. w „Tygodniku Literackim"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYDZI, Komedia we 4 aktach, utwór dram. J. Korzeniowskiego

  ŻYDZI, Komedia we 4 aktach, utwór dram. J. Korzeniowskiego, wyst. we Lwowie i wyd. w Wilnie 1843 (wznow. 1849). Tendencyjna „wysoka komedia", w której wątek miłosny stanowi wzajemne uczucie szlachetnej księżniczki Zofii i syna dzierżawcy, komornika Staroświęckiego - poety walczącego z obojętnością...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYDOWSKI ANDRZEJ JAN

  ŻYDOWSKI ANDRZEJ JAN, ur. po 1632, zm. po 2 IV 1721, mówca, poeta. W młodości służył pod rozkazami Jana Sobieskiego, potem został sekretarzem król.; stolnik krak. (1684), chorąży i sędzia grodzki krakowski. Wielokrotnie poseł na sejmy, członek komisji rewizyjnej do spraw archiwum kor. (1681, 1701);...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYCIE LITERACKIE, tygodnik lit.-społ.

  ŻYCIE LITERACKIE, tygodnik lit.-społ., wyd. w Krakowie od 1951 (1951-52 dwutyg.), początkowo (do 1957) jako organ krak. i katow. oddziału ZLP, redagowany przez H. Markiewicza (1951), nast. W. Machejka (od 1952) oraz zespół, wktórego skład wchodzili w różnych okresach m. in.: S. Bortnowski, L. Bugajski...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /2 520

  praca w formacie txt

Do góry