Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  BALIŃSKI STANISŁAW

  BALIŃSKI STANISŁAW. - Zmarł 12 XI 1984 w Londynie. Wydanie krajowe poezji B. z l. 1928-81 pt. Peregrynacje opracował P. Hertz (1982).

  Studia o twórczości S.B., red. I. Opacki i M. Pytasz, Kat. 1984.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /09.04.2012 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALCERZAN EDWARD

  BALCERZAN EDWARD, ur. 13 X 1937 w Wołczańsku pod Charkowem (ZSRR), krytyk i badacz literatury pol., poeta i prozaik. Po studiach polonistycznych na UAM (1956-61) związany na stałe z tą uczelnią, habilitowany 1972, prof. od 1985. Współred. miesięcznika —> „Nurt" (1968-81) oraz dwumiesięcznika —>...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /09.04.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAHDAJ ADAM

  BAHDAJ ADAM. - Zmarł 7 V 1985 w Warszawie. Ostatnie powieści: Gdzie twój dom, Telemachu? (1982), Dan 'Drewer i Indianie (1985).

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /09.04.2012 Znaków /136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUDERSKA HALINA

  AUDERSKA HALINA. - W 1972-78 wiceprezes ZG ZLP, 1983-86 prezes nowo utworzonego ZLP, od 1986 prezes honorowy. W 1980-85 posłanka na Sejm. Warszawa 20-lecia, okresu wojny i okupacji, powstania warsz. to tło wydarzeń powieści Miecz Syreny (1980); lękom człowieka współcz. poświęcona jest mikropowieść...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /09.04.2012 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCT BOHDAN

  ARCT BOHDAN, ur. 27 V 1914 w Warszawie, zm. 11 V 1973 w Siedlcach, syn M. Buyno-Arctowej, pisarz, grafik, lotnik. W 1934 ukończył Szkołę Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Od t.r. do 1939 studiował grafikę w warsz. ASP. Lotnik we wrześniu 1939, później pilot myśliwski Pol. Sił Powietrznych na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /09.04.2012 Znaków /1 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKCENT. Literatura i sztuka, almanach artyst.

  AKCENT. Literatura i sztuka, almanach artyst. wyd. w Lublinie od 1980; od 1981 kwartalnik, pod red. B. Wróblewskiego (współred. M. Adamczyk, I. Gawarecka, T. Kwiatkowski-Cugow, L. Lameński, W. Michalski, D. Opolski. F. Piątkowski, B. Zadura). Pismo ogólnopol. poświęcone zagadnieniom współcz. literatury i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /09.04.2012 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWOW MARK SIEMIONOWICZ

  ŻYWOW MARK SIEMIONOWICZ, ur. 16 V 1893 w Homlu, zm. 20 II 1962 w Leningradzie, ros. tłumacz i popularyzator literatury polskiej. W 1906-08 mieszkał w Warszawie. Początkowo zajmował się dziennikarstwem, pracę tłumacza zaczął od prozy - Przedwiośnie S. Żeromskiego (1925), opowiadania G. Daniłowskiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /1 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWOTY ŚWIĘTYCH starego i nowego Zakonu, dzieło hagiograficzne P. Skargi

  ŻYWOTY ŚWIĘTYCH starego i nowego Zakonu, dzieło hagiograficzne P. Skargi, wyd. w Wilnie 1579. Zawiera życiorysy świętych Kościoła kat., ułożone w porządku kalendarzowym. W dużym stopniu jest to kompilacja z prac średniow. i współcz. historyków kośc. oraz ksiąg ojców Kościoła. Dzieło Skargi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /1 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWOTY ŚWIĘTYCH, hagiografia

  ŻYWOTY ŚWIĘTYCH, hagiografia, nurt piśmiennictwa popularny w średniow. Europie od IV/V w., przygasły w dobie odrodzenia i ożywiony ponownie w związku z potrydenckim ruchem —> kontrreformacji. Średniow. łaciński ż.ś. składał się zazwyczaj z 3 części: opisu życia świętego (vita), jego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /3 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWOT PANA JEZU KRYSTA, dzieło medytacyjno-apokryficzne B. Opecia

  ŻYWOT PANA JEZU KRYSTA, dzieło medytacyjno-apokryficzne B. Opecia, napisane 1515-17 na polecenie Elżbiety Jagiellonki. Wyd. w Krakowie po 4 V 1522 (in folio) u. H. Wietora, z drzeworytami H.L. Schaufeleina, oraz tamże t.r. w red. J. Sandeckiego przez J. Hallera (in quarto). Podstawą był tekst łac...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /1 595

  praca w formacie txt

Do góry