Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  BORDOWICZ MACIEJ ZENON

  >

  J. KŁOSSOWICZ B. - turpista czy realista?, „Dialog" 1969 nr 5; S. BARDIJEWSKA B.: ku poetyckiemu realizmowi, „Dialog" 1980 nr 11.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /09.04.2012 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BODNICKI WŁADYSŁAW

  BODNICKI WŁADYSŁAW, ur. 7 IV 1910 w Krakowie, zm. 12 VI 1983 we Wrocławiu, prozaik, poeta, dramatopisarz. Ukończył studia polonist. na UJ (1935). W 1937-39 red. „Naszego Wyrazu", po wojnie współpracownik prasy codz., organizator imprez artyst., działacz ZLP (1960-76 sekretarz krak. oddziału). Otrzymał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /09.04.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOCHEŃSKI ALEKSANDER

  BOCHEŃSKI ALEKSANDER, ur. 8 VIII 1904 w Czuszowie pod Miechowem, eseista i publicysta, tłumacz. Z wykształcenia inżynier rolnik, ukończył Wyższą Szkołę Techniczną w Grebloux (Francja). W l. trzydziestych związany z konserwatywną grupą Bunt Młodych, publikował w „Polityce" i wil. „Słowie". Po...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /09.04.2012 Znaków /1 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILIŃSKI WACŁAW

  BILIŃSKI WACŁAW, ur. 17 I 1921 we Lwowie, prozaik, scenarzysta filmowy. W 1944-46 w Lud. WP, odbył szlak bojowy I Armii. Zdemobilizowany, pracował w przemyśle, a nast. w łódź. rozgłośni Pol. Radia. W 1964-69 redaktor nacz. „Odgłosów", od 1975 kierownik lit. zespołu film. „Profil". W jego utworach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /09.04.2012 Znaków /1 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOBKOWSKI ANDRZEJ

  BOBKOWSKI ANDRZEJ, ur. 27 X 1913 w Wiener Neustadt (Austria), zm. 26 VI 1961 w Ciudad Guatemala (Gwatemala), prozaik. Po studiach prawa na UJ wyjechał w marcu 1939 do Paryża; podczas okupacji niem. brał udział we franc. ruchu oporu; od 1948 przebywał w Gwatemali (utrzymywał się z modelarstwa lotniczego)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /09.04.2012 Znaków /1 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEŃKOWSKA DANUTA

  BIEŃKOWSKA DANUTA, ur. 31 I 1920 w Wilnie, prozaik, tłumaczka, eseistka. Studiowała medycynę (1937-39 w Poznaniu, 1939-43 w Bukareszcie). Po wyzwoleniu pracowała jako lekarz we Wrocławiu, od 1949 przebywa w Warszawie. Działaczka społ. (m. in. w RTPD); 1972-75 wiceprezes oddziału warsz. ZLP. Twórczość...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /09.04.2012 Znaków /1 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELSKI KONRAD

  BIELSKI KONRAD, ur. 11 I 1902 w Piatydniach (Wołyń), zm. 26 VI 1970 w Lublinie, poeta, prozaik; z zawodu adwokat. W1922 przybył z rodziną do Lublina; ukończył prawo na KUL. Od 1931 do wojny pracował w Krasnymstawie jako adwokat. Podczas okupacji w Kraśniku-, po wyzwoleniu mieszkał w Lublinie. Należał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /09.04.2012 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELATOWICZ JAN

  BIELATOWICZ JAN, ur. 16 XI 1913 w Nisku, zm. 27 XI 1965 w Londynie, prozaik, krytyk lit., bibliograf. Syn lekarza powiatowego, dzieciństwo spędził kolejno w Rzeszowie, Pilźnie, Tarnowie; 1931-37 studiował polonistykę na UJ i Uniw. Pozn.; uczestnik wojny obronnej 1939, internowany na Węgrzech, jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /09.04.2012 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁOKOZOWICZ BAZYLI

  BIAŁOKOZOWICZ BAZYLI, ur. 2 I 1932 w Widowie (Białostockie), rusycysta, badacz pol.-wsch.słow. i pol.-radz. stosunków lit. i naukowych. Studia ukończył na uniw. w Leningradzie. Pracownik nauk.-dydakt. UW (docent od 1969), nast. Instytutu Słowianoznawstwa PAN (prof. od 1978); doctor h.c. uniw. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /09.04.2012 Znaków /1 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BARDIJEWSKI HENRYK

  BARDIJEWSKI HENRYK, ur. 7 I 1932 w Częstochowie, dramatopisarz i satyryk. Ukończył 1955 bibliotekoznawstwo i filologię pol. na UW, od 1957 redaktor w Pol. Radiu. Twórczość B., o charakterze filoz.-satyr., jest wyrazem racjonalistyczno-sceptycznego stosunku do współcz. świata, który zagraża człowiekowi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /09.04.2012 Znaków /1 241

  praca w formacie txt

Do góry