Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  „DWORZANIN POLSKI” - MISTRZ PROZY

  W księdze trzeciej Dworzanina, której tematami są „wizerunek” dwornej pani i miłość dworska, zemściła się na polskim autorze decyzja usunięcia kobiet z grona rozmówców. Również swoista surowość moralna, o której już była mowa, przyczyniła się do tego, iż ten fragment polskiej parafrazy, mimo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /10 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DWORZANIN POLSKI” - NAJZNAKOMITSZY DEBIUT POLSKIEGO ODRODZENIA

  Na dorobek literacki Łukasza Górnickiego składa się kilkanaście dziel różnej wartości i o różnym charakterze. Niektóre z nich zdobyły sobie pewną popularność, jak np. traktaty polityczne: Rozmowa Polaka z Włochem o wolnościach i prawach polskich (czy — według innego przekazu — Rozmowy o elekcyjej, o...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /5 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „TRENY” - WSTĘP DO PROBLEMATYKI „TRENÓW”

  Treny są ostatnim z wielkich dzieł Jana Kochanowskiego. Powstały później niż Fraszki, Pieśni, Odprawa postów greckich i Psałterz Dawidów. Uważa się je powszechnie za dzieło najwybitniejsze w całym dorobku poety z Czarnolasu, za ukoronowanie jego twórczości. Tym samym też są Treny najwybitniejszym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /6 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DWORZANIN POLSKI” - DWORZANIN DOSKONAŁY

  Dworzanin polski jest dziełem wyrastającym w znacznej mierze z osobistych doświadczeń Górnickiego. Ponieważ autor przyszedł na świat najprawdopodobniej w mieszczańskiej rodzinie w Oświęcimiu, karierę mógł zrobić najłatwiej na dworach bogatych panów. Jego biografia to przykład takiego awansu:...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /6 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „TRENY” - „SAFO SŁOWIEŃSKA"

  Treny wyrosły ze sprawy osobistej. Tragicznie dla ich autora — Jana Kochanowskiego — osobistej. Była nią śmierć ukochanej córeczki poety: Orszulki. O tym bolesnym, a podstawowym dla pozaliterackiej genezy Trenów fakcie „autor” powiadamia „czytelnika” wielokrotnie. Najpierw, jak przystało, we wstąpię do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /6 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DWORZANIN POLSKI” - SPOŁECZNE ROLE DWORZANINA

  Utwór spolszczony przez Górnickiego ta jeden z najwybitnjęjsgych wytworów renesansowej parenetyki7. Nurt ten, obecny w kulturze europejskiej już od początków literatury greckiej, gdyż trzeba by go zaczynać właściwie od Hezjoda, rozwijany potem przez całą starożytność i średniowiecze, w renesansie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /7 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „TRENY” - „ŻADEN OCIEC PODOBNO BARZIEJ NIE MIŁOWAŁ DZIECIĘCIA...”

  Portretowi dziecka, owianemu bólem i tęsknotą, towarzyszy w Trenach nieustannie relacja o cierpieniach ojca. Jest on drugim, co najmniej równie ważnym, jeśli nie ważniejszym bohaterem, cyklu. Trafnie ten problem ujął Janusz Pelc w swej książce o Trenach:

  Urszulka nie jest ani jedyną, ani też nawet...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /4 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DWORZANIN POLSKI” - WOBEC WŁOSKIEGO WZORCA

  Wspomniane aktualizacje i uzupełnienia to tylko jeden z aspektów stosunku Górnickiego do pierwowzoru. Dworzanin bowiem nie jest tylko tłumaczeniem tekstu na język polski; to również spolszczenie bohatera. Postąpił tu Górnicki inaczej niż niemieccy i francuscy tłumacze II Cortegiano, którzy ograniczali się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /6 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ŻYWOT EZOPA FRYGA" - „EZOP”: TRADYCJE ANTYCZNE I RENESANSOWA

  AKTUALNOŚĆ

  Rodowód Żywota Ezopa Fryga i bajek „ezopowych” sięga głębokiej starożytności. Pierwsza biografia literacka legendarnego niewolnika-bajkopisarza powstała zapewne już ok. VI w. p.n.e. Żywot ten, w pierwotnym kształcie nie zachowany, ulegał różnorodnym przeobrażeniom

  i obrastał w wątki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /4 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „BOGURODZICA” - PIERWOWZÓR MOTYWÓW MELODII

  Bogurodzica jest pieśnią i już od samego początku przeznaczona była do śpiewania, a nie do recytacji. Ma też bardzo starożytną melodię, która powstała zapewne równocześnie z tekstem pieśni. Badania archiwalne (Jerzy Woronczak) i muzykologiczne (Hieronim Feichtir>) doprowadziły do odkrycia pierwowzoru...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /992

  praca w formacie txt

Do góry