Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PLATON

  Właśc. Aristokles, nazwany Platonem dla szerokich ramion, gr, platys 'szeroki', 427-347 pne., wielki filozof, uczony i nauczyciel ateński, uczeń Sokratesa, założyciel szkoły filoz., która przetrwała do VI w., zwanej Akademią (zob.) Platońską, twórca pierwszego systemu idealizmu obiektywnego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ksenofont Dodano /10.04.2012 Znaków /3 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAZA MAYOR

  Hiszp., 'Plac Główny'. Pląza Mayęr w Madrycie centralny plac starego Madrytu, jeden z najważniejszych zabytków miasta, z charakterystycznymi arkadami, zbud. w 1619 za czasów Filipa III, interesujący przykład stylu Herrera. Prostokąt o wymiarach 200x100 m; w środku posąg konny Filipa III. Plac otaczają...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ksenofont Dodano /10.04.2012 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLEBAN

  Przest. proboszcz, zwł. parafii wiejskiej; ze śrdw.-łac. plebanus od łac. plebsiud.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ksenofont Dodano /10.04.2012 Znaków /87

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLEBEJUSZE

  Wolni obywatele staroż. Rzymu, nie mający (w przeciwieństwie do patrycjuszy) do roku 287 pne. praw obywatelskich; w okresie późn. uboższe warstwy ludności; mieszczanie a. chłopi; ludzie nie mający przywilejów stanu szlacheckiego; ludzie pochodzenia plebejskiego, wywodzący się z plebsu, ludu, mas...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ksenofont Dodano /10.04.2012 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLEJADY

  Z gr. Pleiades, mit.gr. siedem nimf, córek Atlasa i Plejony: Tajgete, Elektra, Alkione, Asterope, Maja, Merope i Keleno, które na wieść o śmierci swych sióstr Hyad (zob.) popełniły samobójstwo, a Zeus umieścił je na niebie jako grupę gwiazd.

  Plejady otwarta gromada gwiazd w konstelacji Byka, otoczona...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ksenofont Dodano /10.04.2012 Znaków /2 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLATER Emilia

  1806-31, Ambitna i patriotyczna hrabianka rodem z Wilna, nieurodziwa, „mała podsadkowata blondyna cery śniadej, nie odznaczała się szczególnymi wdziękami", niezamożna, żyjąca w cieniu bogatych krewnych, przystąpiła do powstania listopadowego mając lat 25 (wówczas w jej sferze była to niemal stara panna)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ksenofont Dodano /10.04.2012 Znaków /3 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANETY

  Ciała niebieskie o średnicach większych niż tysiąc km, obiegające Słońce (a. inną gwiazdę) i świecące tylko światłem odbitym od niego. Planety o orbitach mniejszych niż orbita Ziemi nazywają się dolnymi (Merkury i Wenus), o większych - górnymi.

  W staroż. nazywano tak wszystkie ciała...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ksenofont Dodano /10.04.2012 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANTAGENECI

  Nazwisko, pierw, przezwisko, od st.-fr. planta genista 'gałązka janowca', andegaweńskiej linii królów angielskich, 1154-1399, od Henryka II do Ryszarda II. Jako nazwisko rodowe przybrał je pierwszy Godfryd, hrabia Andegawenii (zm. w 1151), w czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej,jako symbol pokory. Zaślubiony...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ksenofont Dodano /10.04.2012 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANTIN Christophe

  ok. 1520-89, Urodzony pod Tours (Francja), działający w Antwerpii od 1555, słynny drukarz i wydawca, gł. dzieł naukowych. Wydał ok. 1600 druków w różnych językach.

  W 1570 król hiszp. Filip II udzielił mu wyłącznego przywileju na druk ksiąg liturgicznych dla Hiszpanii i należącej do korony hiszp...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ksenofont Dodano /10.04.2012 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANTY

  Zieleńce publiczne zakładane na miejscu wyburzonych staromiejskich fortyfikacji, wałów, fos, dawnych koryt rzecznych itp.

  Planty krakowskie założone w 1820-30 w miejscu odsłoniętym po kasacie i zniwelowaniu fortyfikacji, z inicjatywy senatora Floriana Straszewskiego i prof. U.J. Feliksa Radwańskiego;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ksenofont Dodano /10.04.2012 Znaków /477

  praca w formacie txt

Do góry