Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PŁONNY

  Pierw, 'bezpłodny, jałowy', dziś przen. (o nadziejach, marzeniach) daremny, próżny; bot. nie owocujący, nie dający nasion; górn. (urobek) nieużyteczny, zanieczyszczający.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ksenofont Dodano /10.04.2012 Znaków /192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁOT

  Od pleść, pierw, plecionka z wikliny łącząca z sobą wbite w ziemię kołki; ogrodzenie, parkan. Jak żerdź po płocie, Maciek Dorocie przysł., dziesiąta woda po kisielu; o urojonym, zmyślonym a. dalekim pokrewieństwie. Koło płotów chodzić mówić nie na temat, dywagować, odbiegać od rzeczy; mówić...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ksenofont Dodano /10.04.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁOWCE

  Wieś w woj. włocławskim, na zach. od Brześcia Kujawskiego, pamiętna zwycięstwem odniesionym tu 27 IX 1331 (w czasie najazdu krzyżackiego na Wielkopolskę) przez wojska polskie pod wodzą 70-letniego Władysława Łokietka nad częścią wojska krzyżackiego wracającego z łupami z wyprawy pod Kalisz.

  Na...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ksenofont Dodano /10.04.2012 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁUG

  Płużyca (zob.) i socha (zob.) są wczesnośredniowiecznymi odmianami i udoskonaleniami radła (zob.), gł. przez dodanie odkładnicy (służącej do odwracania podciętej skiby).

  Pług orał głębiej niż płużyca, całkowicie odwracał skibę i dokładał ją do sąsiedniej, dlatego już w XIII w. był w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ksenofont Dodano /10.04.2012 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁUŻYCA

  Prymitywne narzędzie rolnicze do orki, stanowiące prawdop. etap pośredni między radłem (zob.) i pługiem (zob.) koleśnym, mające asymetryczny lemiesz żelazny (radlicę), krój i (zazw. drewnianą) odkładnicę; używana już przez staroż. Rzymian, w Polsce stała się od śrdw. aż do XIX w. mazowiecką...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ksenofont Dodano /10.04.2012 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLEWY

  Odpadki pozostałe po wymłóceniu i oczyszczeniu dojrzałych roślin, zwł. zboża; plewki, ości kłosów, łuszczki, osłony ziarn itp.

  Czcze plewy wiatr niesie coś bez wartości i znaczenia; wg Biblii, Ks. Hioba, 21,18: „Będą jako plewy na wietrze i jako perz, który wicher rozwiewa." W 1535 król Zygmunt I...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ksenofont Dodano /10.04.2012 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁAWIENIE

  Dawn. wożenie, transportowanie wodą; dawn. wytapianie metali z rud, przetapianie, rozpuszczanie; nurzanie, moczenie kogoś w wodzie; wpędzanie do wody.

  Pławienie czarownic gł. w XVI-XVIII w. rodzaj postępowania sądowego, mającego rozstrzygnąć, czy kobieta oskarżona o czary jest rzeczywiście...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ksenofont Dodano /10.04.2012 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLUVIOSE

  (wym. pliivio:z) Piąty miesiąc francuskiego kalendarza republikańskiego, styczeń-luty; por. Kalendarz; Z łac. pluviosus 'deszczowy'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ksenofont Dodano /10.04.2012 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLEYEL

  Paryska wytwórnia fortepianów o światowej sławie, zał. w 1807 przez Ignaza Josepha Pleyela, kompozytora i kapelmistrza austriackiego.

  Jego syn, Kamil, otworzył w Paryżu istniejącą do dziś salę koncertową, w której występował Chopin, tzw. Salle Pleyel.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ksenofont Dodano /10.04.2012 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁACZ

  Por. Łzy. Będzie płacz i zgrzytanie zębów z Biblii, Ew. wg Mat., 13, 49-50: „Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych, i wrzucą ich w piec ognisty; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów"; por. też Mat., 8, 12; 13, 42;22,13;24,51;25,30;Łuk. , 13,28, i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ksenofont Dodano /10.04.2012 Znaków /1 541

  praca w formacie txt

Do góry