Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  POHANIEC

  Dawn. pogard, poganin, wyznawca islamu, zWł. Tatar a. Turek; z ukr. pohaneć.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /78

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POETA

  Drażliwy ród wieszczów (poetów), łac. genus irritabile vątum,z Listów, 2,2, 102, Horacego.

  Kto chce poete zrozumieć, musi udać się do jego kraju, nm. Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters Landegehen, motto do Dywanu Zachodu i Wschodu (Westóstlicher Divan, 1819) Goethego. Licencja poetycka, łac...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /5 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POGŁÓWNE

  W Polsce przedrozbiorowej podatek obliczany od głowy, tj. od osoby, bez względu na posiadany majątek; w 1520 zróżnicowano je wg zajmowanych stanowisk na blisko dwieście klas podatkowych; nakładano też pogłówne na Żydów, Tatarów i Cyganów, ale szlachta broniła się skutecznie przeciw pogłównemu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POGNAŁA WOŁKI NA BUKOWINĘ

  Pieśń ludowa, bardzo popularna w różnych odmianach, o dziewczynie, która zgubiła wołki.

  Pognała wołki na bukowinę,

  Wzięła skrzypeczki, wzięła jedyne,

  Tam grała, śpiewała,

  Kędy swoje siwe wołki pasała. 1-4.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POGOŃ

  Godło państwowe dawnej Litwy, pierw, prawdop. herb Olgierda, jego samego przedstawiający; herb Wielkiego Księstwa Litewskiego w czerwonym polu, wyobrażający rycerza na koniu w pełnym biegu, w hełmie, z mieczem wzniesionym w prawej ręce, a w lewej z tarczą z podwójnym złotym krzyżem; włączony przez...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODWIĄZKA

  Order Podwiązki, ang. Order of the Garter, najwyższy order ang. ustanowiony, wg Froissarta, ok. 1349 przez króla Edwarda III. Specjalnym patronem orderu jest św. Jerzy, stąd druga nazwa: Order Św. Jerzego. Pierw, ograniczony tylko do 25 członków kapituły, od 1831 rozszerzany na inne rodziny panujące...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODWIKA

  Podwijka, podwiczka, w Polsce od XV w. kwef, zasłona, welon, płócienna biała chusta okrywająca szyję i podbródek, wiązana na czubku głowy, noszona przez mężatki; przen. dawn. kobieta, niewiasta.

  Podwikarz dawn. kobieciarz, babiarz, bałamut

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSĘDEK

  W dawnej Polsce urzędnik książęcego sądu dworskiego, a od XIV w. urzędnik w sądzie ziemskim, zastępca sędziego.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODWŁOŚNIK

  Zob. Peniuar; serweta zawiązywana pod brodą w czasie strzyżenia włosów.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /82

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSKARBI

  W dawnej Polsce najwyższy urzędnik zarządzający skarbem; od 1590 podskarbi koronny (wielki) zarządzał skarbem państwa, a podskarbi nadworny skarbem królewskim; dawn. skarbnik klasztoru, bractwa, cechu, uniwersytetu itd.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ernest1410 Dodano /10.04.2012 Znaków /233

  praca w formacie txt

Do góry