Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  POZYCJA I ZNACZENIE HYMNÓW W POEZJI POLSKIEJ

  Problematyka Hymnów Kasprowicza nie była jakimś odkryciem i szczególną rewelacją na tle literatury owoczesnej. Młoda Polska, tak jak zresztą cały modernizm europejski, uwrażliwiona była programowo niejako na tematy „wysokie”, zagadnienia egzystencjalne i filozoficzne, na metafizyczne aspekty...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /6 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMNY

  Słusznie już Gostomski przyrównał artyzm Hymnów do symfonii, jako zespołu różnorodnych środków artystycznych. Tylko to jest symfonia powstająca żywiołowo, samą naturalną „logiką” procesu twórczego komponowana, przeważnie niejednolita, ale zawsze potężna. Gdy w poemacie dramatycznym Na Wzgórzu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /6 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYZNACZNIKI GATUNKOWE LIRYKI HYMNICZNEJ

  Określenie istoty liryki hymnicznej nie jest zagadnieniem łatwym i prostym, ponieważ zarówno w dziejach literatury nazwą tą oznaczano utwory bardzo często niezwykle różne, jak i w poglądach krytyków i historyków poezji nie ma w tym przedmiocie zupełnej zgodył. Sam termin pochodzi od wyrazu greckiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /10 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROGA KASPROWICZA DO HYMNÓW

  Między Wisłą a górną Notecią ku północnemu zachodowi od Płocka ciągną się Kujawy. Żyzne, urodzajne i osnute legendą historyczną, ubarwione podaniami o Piaście i o królu Popielu, o tonących w mroku dziejowym zaczątkach państwowości polskiej. Krajobraz Kujaw jest nostalgiczny: szeroka...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /20 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPEJSKI MODERNIZM I MŁODA POLSKA

  W nauce i filozofii zastanawiano sic; od dawna nad przyczynami sprawczymi ustawicznej zmienności podstaw kultury, nad tym, jaki mechanizm powoduje, że co pewien czas zmieniają się poglądy, ideały, tak iż ludzkość znajduje się w ustawicznym dążeniu, w ciągłym marszu ku nieznanym i ku nie dającym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /43 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „TRENY” - ŚWIATOPOGLĄD ODBUDOWANY

  Cykl poetycki Kochanowskiego „na śmierć Orszulki” opowiada nie tylko o kryzysie światopoglądowym, ale i o poszukiwaniach nowego ładu, próbach, nie ze wszystkim daremnych i nie ze wszystkim udanych, odbudowania światopoglądu. Niewątpliwie istotnym elementem tej odbudowy jest Tren XVII. Rozpoczyna się on od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /10 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „TRENY” - „LUDZKIE PRZYGODY, LUDZKIE NOŚ!”

  Zachwiany czy nawet zburzony światopogląd został w Trenie XIX odbudowany. Jednakże nie przez prosty nawrót do punktu wyjścia. Trudno się zresztą temu dziwić, gdy się przyjmuje, że Treny są relacją o głębokim kryzysie i cierpieniu przekraczającym ludzką wytrzymałość. Światopogląd został...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /7 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „RYTMY” - „NASZ PRZYJACIEL SĘP”

  Czytamy poetów interesownie. Znajdujemy u nich to, co znaleźć chcemy, przypisujemy im własne myśli, bezceremonialnie używamy ich dla wypełnienia swego świata myśli i wyobraźni. Dzieje literatury opowiedziane jako historia odbioru dzieł literackich byłyby równie ciekawe i kto wie czy nie uczciwsze niż...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /7 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „TRENY” - „PRÓŻNO MORZEM NIE PŁYWAMY...”

  W Trenie IX zawarta została również krytyka pojęcia mierności, tak kluczowego przecież w twórczości Kochanowskiego nl w renesansowej moralistyce:

  Ty bogactwa nie złotem, nie skarby wielkimi,

  Ale dosytem mierzysz i przyrodzonymi Potrzebami. Ty okiem swym nieuchronionym Nędznika upatrujesz pod dachem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /4 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „RYTMY” - GRA O WOLNOŚĆ

  Żywot Ezopa Fryga akcentuje, może nawet obsesyjnie, mądrość niewolnika — nie bez wyraźnego powodu i celu. Ezop, na sposób błazeński, udowadnia ustawicznie głupotą otoczeniu, a przede wszystkim swemu panu, „mądrcu ważnemu / Po wszej Grecyjej sławnemu” (w. 431-432) — filozofowi Ksantowi (zob. zwłaszcza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Halszka Dodano /05.04.2013 Znaków /2 221

  praca w formacie txt

Do góry