Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  LAU JERZY

  LAU JERZY, ur. 28 X 1917 w Atamańskim Chutorze pod Omskiem, zm. 10 III 1970 w Warszawie, poeta, tłumacz, krytyk lit. i teatralny. Od 1937 studiował polonistykę na UJ, występował w teatrze „Cricot". Uczestnik wojny obronnej 1939, podczas okupacji w AK, uczestniczył w konspiracji kulturalno-artystycznej. Po...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUGLIN JAN

  KUGLIN JAN, ur. 16 VI 1892 w Boguminie (Śląsk Ciesz.), zm. 21 IX 1972 we Wrocławiu, drukarz, bibliofil. W czasie I wojny świat, w niewoli ros., w bibliotece Klasztoru Preobrażeńskiego pod Moskwą odkrył krak. druki cerk.-słow. S. Fioła z 1492 (praca Świętopełk Fioł z Krakowa i jego druki w Rosji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEWAŃSKA IZABELA, z KANIOWSKICH

   LEWAŃSKA IZABELA, z KANIOWSKICH, ur. 5 X 1908 w Tarnówce na Podolu, historyk literatury, pedagog. Studiowała na Wydziale Humanist. UW (1927-35). W1936 przebywała w Ameryce, działając w środowiskach polonijnych, nast. we Francji. Od 1937 pracowała jako nauczycielka, w okresie okupacji w tajnym nauczaniu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA, tygodnik lit.-społ.

  KULTURA, tygodnik lit.-społ., wydawany w Warszawie od 1985 (przekształcony z tyg. „Tu i Teraz"; red. nacz. K. Krzyżagórski, od 1986 W. Nawrocki. Rada Red.: J. Adamski, J. Bajdor, R. Bratny, Z. Safjan, A. Wasilewski; w zespole red. m. in.: A. Baranowska, M. Maliszewski, T. Nałęcz, J. Peltz, R. Samsel, J.Z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEWIN LEOPOLD

  LEWIN LEOPOLD, ur. 28 VII 1910 w Piotrkowie Trybunalskim, poeta, tłumacz. W 1931 ukończył prawo i Wyższą Szkołę Dziennikarską w Warszawie. Od 1940 w ZSRR, pod Archangielskiem i w Kazachstanie, członek ZPP, 1944 założyciel i kierownik teatru pol. w Dżambule. W 1944-46 członek Gł. Zarządu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUNCEWICZ PIOTR

  KUNCEWICZ PIOTR, ur. 19 III 1936 w Warszawie, krytyk lit. i prozaik. Studiował filologię pol. w KUL, od 1953 współpracował z prasą lit., m. in. ze —> „Współczesnością" (czł. zespołu red.) i z „Przeglądem Tygodniowym" (cykl sylwetek współcz. pisarzy pol., druk. od 1984 pt. Agonia i nadzieja (Literatura...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSTKIEWICZOWA TERESA

  KOSTKIEWICZOWA TERESA, ur. 3 II 1936 w Ościołowie koło Ciechanowa, historyk i teoretyk literatury. W 1952-56 studiowała filologię pol. na UW (m. in. pod kier. K. Budzyka), nast. pracowała naukowo na uniwersytecie, po 1971 w IBL PAN; habilitowana w 1971, prof. od 1983; od 1978 zastępca red. nacz. kwartalnika...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KURCZAB JAN

  KURCZAB JAN, ur. 30 I 1907 w Krakowie, zm. 13 X 1969 tamże, prozaik, działacz społeczny. Ukończył wydz. chemiczny politechniki w Pradze, pracował w przemyśle śl., 1941-42 w ZSRR, od 1943 w Nowosądeckiem, w AK i BCh, po wyzwoleniu gł. w Krakowie, 1953-54 kierował teatrem „Nurt" w Nowej Hucie, 1955 był...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOTARBIŃSKI TADEUSZ

  KOTARBIŃSKI TADEUSZ, ur. 31 III 1886 w Warszawie, zm. 3 X 1981 w Aninie pod Warszawą, filozof, etyk, logik, prakseolog. W 1919-61 prof. UW, 1945-49 rektor UL, czł. PAN, 1957-62 - jej prezes. Twórca poglądu filoz. zw. reizmem, w dziedzinie etyki rozwinął program etyki niezależnej, odwołującej się do wzoru...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSKO ALLAN

  KOSKO ALLAN, ur. 22 IX 1907 w Mohylowie nad Dniestrem, zm. 19 XII 1986 w Paryżu, poeta, tłumacz literatury pol. na jęz. franc. i francuskiej na polski. Od 1921 wraz z rodziną w Polsce; studia prawa oraz filozofii na Uniw. Pozn. ukończył 1927. Należał do współzałożycieli klubu poetów —» Prom, w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 779

  praca w formacie txt

Do góry