Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  MARIANOWICZ ANTONI

  MARIANOWICZ ANTONI, ur. 4 I 1924 w Warszawie, satyryk, poeta, tłumacz, autor książek dla dzieci. Studiował prawo na UW, ukończył Szkołę Dyplomatyczno-Konsularną przy MSZ. W 1946-48 przebywał jako korespondent PAP, a nast. attache ambasady pol. w Brukseli. Po powrocie był m. in. zastępcą redaktora nacz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOSTWIN DANUTA, z PIETRUSZEWSKICH

  MOSTWIN DANUTA, z PIETRUSZEWSKICH, ur. 31 VIII 1921 w Lublinie, powieściopisarka i socjolog. Młodość spędziła w Warszawie, podczas okupacji niem. rozpoczęła tajne studia med.; sanitariuszka AK, brała udział w powstaniu warszawskim. Od 1945 poza krajem, początkowo w Wielkiej Brytanii, od 1951 w USA;...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MELCER WANDA, 1 v. Rutkowska, 2 v. Sztekkerowa

  MELCER WANDA, 1 v. Rutkowska, 2 v. Sztekkerowa, ur. 31 III 1896 w Helsinkach (Finlandia), zm. 5 V 1972 w Warszawie, powieściopisarka, poetka, publicystka. Studiowała filozofię na UW, ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Była współzałożycielką ZLP. W 1926 jeździła do Brazylii i Argentyny z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUBOSZ BOLESŁAW

  LUBOSZ BOLESŁAW, ur. 11 I 1928 w Tarnowskich Górach, poeta, prozaik. Syn śl. powstańca. Ukończył studia slawist. i polonist. na UJ (1952); dziennikarz i kierownik lit. teatrów, m. in. 1958-64 w Bielsku-Białej, 1966-76 w Częstochowie; od 1969 czł. redakcji „Poglądów", od 1974 w wydawnictwie „Śląsk"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LICHNIAK ZYGMUNT

  LICHNIAK ZYGMUNT, ur. 28 IV 1925 w Wilczynie pod Koninem, krytyk lit., publicysta. W 1945-50 studiował filologię pol. na UW, od 1947 współpracował z prasą Stow. „Pax", m. in. z „Dziś i jutro", „Słowem Powszechnym", „Życiemi Myślą" (red. nacz. 1958-60), „Kierunkami" (red. naęz. od 1984). Zajmował się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LISKOWACKI RYSZARD

   LISKOWACKI RYSZARD, ur. 12 VII 1932 w Warszawie, poeta, prozaik, autor sztuk scenicznych i książek dla młodzieży. W okresie powstania warsz. w Szarych Szeregach. Studiował prawo na UMCS w Lublinie. Od 1954 związany ze Szczecinem, m. in. 1966-70 redaktor naczelny szczec. telewizji, 1971-74 redaktor nacz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KURIATA CZESŁAW

  KURIATA CZESŁAW, ur. 29 IV 1938 w Marcelówce, na Wołyniu, poeta i prozaik. Po ukończeniu filologii pol. na UAM zamieszkał w Koszalinie, od 1960 pracuje w Pol. Radiu, współtwórca i prezes oddziału ZLP (1965-71, 1973-76), działacz Koszalińskiego Tow. Społ.-Kult., 1969-75 współred. miesięcznika „Pobrzeże"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYWICKA IRENA, z GAREWICZÓW, pseud. Irena Jenis

  KRZYWICKA IRENA, z GAREWICZÓW, pseud. Irena Jenis, ur. 18 V 1899 (wg in. źródeł 1904) w Jenisejsku na Syberii, powieściopisarka, publicystka, tłumaczka. Ukończyła polonistykę na UW. Od 1926 współpracowała z —» „Wiadomościami Literackimi". Od 1934 czł. zarządu Pen Clubu. Podczas okupacji w AK. W 1945-47...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWIATKOWSKI TADEUSZ

  KWIATKOWSKI TADEUSZ, ur. 4 V 1920 w Krakowie, prozaik, dramatopisarz i satyryk. Ukończył historię sztuki i filologię pol. na UJ; podczas okupacji niem. czynny w konspiracyjnym życiu lit., 1942-43 red. „Miesięcznika Lit."; 1944 więziony w siedzibie gestapo przy ul. Montelupich. Po wyzwoleniu należał do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KUDLIŃSKI TADEUSZ

  KUDLIŃSKI TADEUSZ, ur. 10 XI 1898 w Krakowie, powieś-ciopisarz, krytyk i działacz teatralny. W czasie I wojny świat, w armii austr., służył na froncie ros. i wł.; brał udział w wojnie 1920. Po ukończeniu studiów prawn. na UJ (1923) uczestniczył w życiu kult. Krakowa, m. in. jako współpracownik...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /3 119

  praca w formacie txt

Do góry