Język polski /17 000 prac/

  • Ocena brak

    MIKOŁAJEK TADEUSZ

    MIKOŁAJEK TADEUSZ, ur. 22 XI 1927 w Dębicy (Rzeszowszczyzna), prozaik. W okresie okupacji żołnierz AK; 1945 osiadł we Wrocławiu. Pracował w różnych zawodach, m. in. jako publicysta w „Gazecie Robotniczej", w Ośrodku Dokumentacji Prasowej. Twórczość M., związana tematycznie z wojną i pierwszym okresem...

    Ocena / Przedmiot / Język polski

    Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /993

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    NAGLEROWA HERMINIA, z FISCHÓW, pseud. Jan Stycz

    NAGLEROWA HERMINIA, z FISCHÓW, pseud. Jan Stycz, ur. 28 X 1890 w Zaliskach pod Brodami, zm. 9 X 1957 w Londynie, powieściopisarka, publicystka, działaczka społeczna. Ukończyła historię na Uniw. Lwowskim, pracowała jako nauczycielka. Współpracowała z prasą lwow., nast. z „Echem Warszawskim" 1924-26 i...

    Ocena / Przedmiot / Język polski

    Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 627

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    MILCZEWSKI-BRUNO RYSZARD

    MILCZEWSKI-BRUNO RYSZARD, ur. 18 II 1940 w Grudziądzu, zm. 17 V 1979 w Nowej Wsi Szlacheckiej koło Torunia (śmiercią tragiczną), poeta, prozaik; zajmował się też malarstwem i rysunkiem. Pochodził z rodziny robotniczej. Ukończył Technikum Rolnicze, w 1960-70 pracował w różnych zawodach, był...

    Ocena / Przedmiot / Język polski

    Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 299

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ŁASZOWSKI ALFRED, pseud. Alfred Gerard, Edward Jastrząb, Jan Sowa i in.

    ŁASZOWSKI ALFRED, pseud. Alfred Gerard, Edward Jastrząb, Jan Sowa i in., ur. 7 VIII 1914 w Tarnowie, krytyk lit. i publicysta, prozaik. W gimn. cieszyńskim był uczniem J. Przybosia. Od 1933 studiował filozofię i estetykę na UW. Początkowo sympatyk lewicy społ. (współpracował z „Robotnikiem" i „Lewym...

    Ocena / Przedmiot / Język polski

    Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /2 018

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    NATANSON WOJCIECH

    NATANSON WOJCIECH, ur. 7 VII 1904 w Krakowie, krytyk teatr, i eseista, tłumacz. W 1922-26 studiował prawo na UJ (1928 doktorat), 1928-29 prawo i filologię franc. na Uniw. Paryskim. Od 1934 w Warszawie; do 1939 stały recenzent teatr, i kierownik działu lit. „Czasu". Podczas okupacji niem. czynny w podziemiu...

    Ocena / Przedmiot / Język polski

    Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 781

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    MINKOWSKI ALEKSANDER

    MINKOWSKI ALEKSANDER, ur. 27 II 1933 w Warszawie, prozaik, autor sztuk dram. oraz utworów dla dzieci i młodzieży. Okres wojny spędził wraz z rodzicami w republice Komi na terenie ZSRR. Po wyzwoleniu zamieszkał we Wrocławiu. Studiował filologię ros. na UW. W 1951-60 współpracownik „Pokolenia", „Po prostu"...

    Ocena / Przedmiot / Język polski

    Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 598

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    MAŃKOWSKI JERZY

    MAŃKOWSKI JERZY, ur. 26 III 1928 w Poznaniu, zm. 4 XII 1979 w Katowicach, prozaik. Ukończył filologię pol. na Uniw. Poznańskim. W 1953-61 publicysta „Słowa Powszechnego", nast. w pozn. telewizji. W twórczości swej sięgał do czasów wojny - Ballada sierpniowa (1966), Zasypany piołunem ślad (1971) - i...

    Ocena / Przedmiot / Język polski

    Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 057

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    MITZNER ZBIGNIEW

    MITZNER ZBIGNIEW, pseud. Jan Szeląg, ur. 14 II 1910 w Warszawie, zm. 3 XII 1968 tamże, felietonista, publicysta. Ukończył prawo na UW. Od 1930 związał się z dziennikarstwem. Był m. in. współzałożycielem i redaktorem nacz. „Płomieni" (1931), współzał. (1935) i 1937-38 redaktorem -> „Szpilek" (od 1936...

    Ocena / Przedmiot / Język polski

    Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 363

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    MARCZAK-OBORSKI STANISŁAW

    MARCZAK-OBORSKI STANISŁAW, ur. 26 XII 1921 w Dzikowie pod Tarnobrzegiem, historyk i krytyk teatru, poeta. Ukończył filologię pol. na tajnym UW 1944, brał czynny udział w podziemnym życiu kult., red. konspiracyjnego pisma —> „Droga", w którym debiutował jako poeta (pseud. Juliusz Oborski). Walczył w...

    Ocena / Przedmiot / Język polski

    Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 175

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    MORTKOWICZ-OLCZAKOWA HANNA

    MORTKOWICZ-OLCZAKOWA HANNA, ur. 19 X 1905 w Warszawie, zm. 3 I 1968 w Krakowie, córka wydawcy J. Mortkowicza, poetka, prozaik, autorka książek dla dzieci i młodzieży. Studiowała na wydziale filoz. UW i w warsz. ASP. Pracowała w czasopiśmie „Świat" (1932) i w wydawnictwie ojca. W 1945 zamieszkała w...

    Ocena / Przedmiot / Język polski

    Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /792

    praca w formacie txt

Do góry