Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ROGALSKI ALEKSANDER

  ROGALSKI ALEKSANDER, ur. 23 X 1912 w Niszczewicach pod Inowrocławiem, eseista, historyk literatury, publicysta. Studiował literaturę, socjologię i filozofię na Uniw. Pozn. (1931-36), współpracując jako krytyk i publicysta z wieloma pismami poznańskimi. Podczas okupacji niem. w Inowrocławiu i Warszawie;...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /2 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROROK LESZEK

  PROROK LESZEK. - Zmarł 8 XII 1984 w Warszawie. Ostatnie publikacje: powieść Smuga blasku (1982), Zbiegowisko. Wybór opowiadań (1984), powieść Krzyżówka (1985), opowiadania dawne i nowe Koniec motyla (1986).

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SADKOWSKI WACŁAW

  SADKOWSKI WACŁAW, ur. 19 V 1933 w Toruniu, krytyk literacki. W 1951-55 studiował filologię pol. na UW. Jako krytyk współpracował pocz. z prasą kat., 1955-68 publicysta kult. dziennika „Trybuna Ludu", od 1972 red. nacz. miesięcznika „Literatura na Świecie". Zajmował się współcz. literaturą pol...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYBYLSKI RYSZARD

  PRZYBYLSKI RYSZARD, ur. 1 IV 1928 w Równem (Wołyń), eseista i historyk literatury, tłumacz. Studiował 1948-55 filologię pol. na UW, od 1952 związany z IBL PAN, habilitowany 1970. W l. siedemdziesiątych kierownik lit. Teatru Nar. w Warszawie. Badacz literatury pol. i ros., łączy analizę dzieł w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEKIERSKI ALBIN

  SIEKIERSKI ALBIN, ur. 1 III 1920 w Mysłowicach-Imielinie, prozaik, dramatopisarz. Podczas okupacji niem. od 1943 w Krakowie, skąd został wywieziony na przymusowe roboty do Bawarii; 1945 wrócił do kraju. W 1952 ukończył wyższe studia ekon.; pracę zawodową w przemyśle węglowym łączy z działalnością...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYŁUSKI BRONISŁAW JAN

  PRZYŁUSKI BRONISŁAW JAN, ur. 9 II 1905 w Siemierzu koło Tomaszowa Lub., zm. 11 IV 1980 w Londynie, poeta i dramatopisarz. Oficer WP w służbie czynnej, był współzałożycielem pisma i grupy poet. —» „Prom" w Pożnaniu, nakładem pisma wydał pierwszy tom poezji Badyle (1932). Uczestnik wojny obronnej 1939...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PILOT MARIAN

  PILOT MARIAN, ur. 6 XII 1936 w Siedlikowie pod Ostrzeszowem, prozaik. Ukończył wydz. dziennikarski na UW. Już w debiutanckim tomie opowiadań Panny szczerbate (1962) zaznaczyły się umiejętności stylizatorskie P., oryginalne słownictwo, skłonność do posługiwania się formami paraboli, groteski...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIKIRYCKI IGOR

  SIKIRYCKI IGOR, ur. 31 VII 1920 w Brześciu nad Bugiem, zm. 2 I 1985 w Łodzi, poeta, satyryk, autor książek dla dzieci, tłumacz. Studiował 1944-47 na wydziale humanist. UMCS i UŁ. Podczas okupacji żołnierz AK. W 1954-59 kierownik lit. i artyst. łódzkiego Teatru Satyry, a 1966-67 kierownik lit. teatru...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYPKOWSKI ANDRZEJ

  PRZYPKOWSKI ANDRZEJ, ur. 9 VII 1930 w Wołominie pod Warszawą, prozaik. Studiował prawo na UW (ukończył 1952). Do 1962 urzędnik w Centr. Urzędzie Geodezji, po 1970 czynny w .życiu lit., 1972-81 czł. redakcji „Barw", współpracownik „Życia Lit.", „Kultury", „Miesięcznika Lit.", miesięcznika „Morze"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIOTROWSKI MIECZYSŁAW

  PIOTROWSKI MIECZYSŁAW, ur. 6 V 1910 we Lwowie, zm. 8 XII 1977 w Warszawie, prozaik, artysta plastyk. Studiował w Warszawie: 1928-31 w Wyższej Szkole Dziennikarskiej, w 1935 ukończył ASP. Podczas okupacji niem. był nauczycielem w Siedlcach. Po wojnie mieszkał krótko w Łodzi, nast. w Warszawie. Twórca...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 831

  praca w formacie txt

Do góry