Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  STOJOWSKI JORDAN ANDRZEJ

  STOJOWSKI JORDAN ANDRZEJ, ur. 29 III 1933 we Lwowie, prozaik. Po wojnie przebywał w Krakowie, gdzie studiował historię na UJ, od 1958 w Warszawie, red. w Państwowym Wydawnictwie Naukowym. Autor „opowiadań leodyjskich" Podróż do Nieczajny (1968) oraz cyklu powieści Romans polski (1970), Chłopiec na kucu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRUSIŃSKI MICHAŁ

  SPRUSIŃSKI MICHAŁ, ur. 2I X 1940 w Krakowie, zm. 31 V 1981 w Porto Heli pod Atenami, poeta, krytyk lit., tłumacz, edytor. W 1958-63 studiował filologię pol. na UJ; od 1970 w Warszawie, z-ca red. nacz. wydawnictwa „Czytelnik", współpracownik tygodnika „Literatura" (stała rubryka Szaleństwa i metody)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUDOLSKI ZBIGNIEW

  SUDOLSKI ZBIGNIEW, ur. 2 VI 1930 w Sierpcu, historyk literatury. Studiował filologię pol. na UW (1949-54). Od 1952 asystent WSP w Warszawie; od 1956 związany z UW, od 1981 profesor. Badacz pol. romantyzmu, odkrywca materiałów dotyczących życia pisarzy w kraju i na emigracji po 1831. W swoich pracach próbuje...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SROKOWSKI STANISŁAW

   SROKOWSKI STANISŁAW, ur. 29 VI 1936 w Hnilczu koło Podhajec, poeta, pisarz, dramaturg. Ukończył filologię pol. na WSP w Opolu. W l. 1960-68 nauczyciel w Legnicy, prezes Klubu Lit. przy ZNP, od 1968 we Wrocławiu, redaktor nacz. kwartalnika „Kultura Dolnośląska" (1977-83). Twórczość S. wyrosła z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STANUCH STANISŁAW

  STANUCH STANISŁAW, 28 III 1931 w Piekarach Śl., prozaik, reportażysta, krytyk literacki. Studia dziennikarskie odbył na UJ (1951-53). Pracował przy budowie Nowej Huty. Współzałożyciel krak. grupy poet. Barbarus (1967). W mikropowieściach Portret z pamięci (1959) i W pełnym świetle (1970, wyd. łączne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STARNAWSKI JERZY

  STARNAWSKI JERZY, ur. 27 II 1922 w Guzówce pod Krasnymstawem, historyk literatury. W 1944-48 studiował filologię pol. na KUL (m. in. pod kier. J. Kleinera), nast. pracownik tej uczelni, od 1964 w UŁ, prof. od 1974; działacz Towarzystwa Lit. im. A. Mickiewicza. Zainteresowania badawcze S. obejmują...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIVERT TADEUSZ

  SIVERT TADEUSZ, ur. 19 IV 1906 w Warszawie, historyk literatury, krytyk lit., teatr, i muzyczny. Ukończył na UW filologię pol. (1931) i romańską oraz Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie (1932). Uczył w gimnazjach, podczas okupacji niem. czynny w tajnym nauczaniu. Wykładowca UŁ (1945-51) i UW (1950-76)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PISMO LITERACKO-ARTYSTYCZNE

  PISMO LITERACKO-ARTYSTYCZNE, miesięcznik wyd. od 1983 w Krakowie; red. nacz. W. Jaworski, ponadto w zespole m. in. I. Bodnar, L. Bugajski, M. Dziwisz, A. Kaliszewski, W. Kawiński, A. Komorowski, S. Magala, K. Miklaszewski, Z. Wawrzyniak. Pismo prezentuje współcz. poezję i prozę różnych generacji (od I...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROBOTNICZE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY (RSTK)

  ROBOTNICZE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY (RSTK), organizacja społ., utworzona w listopadzie 1980 w Warszawie, a nast. kolejno w Bydgoszczy, Łodzi, Bielsku--Białej, Wodzisławiu Śl., Gorzowie Wielkopol., Poznaniu, Gdańsku; do 1986 (kwiecień) powstało 36 stowarzyszeń terenowych; w marcu 1981 powołano...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /2 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POGAN JÓZEF

  POGAN JÓZEF, ur. 30 I 1905 w Jerzmanowicach pod Olkuszem, poeta, prozaik. Pochodzi z małorolnej rodziny chłopskiej, uczył się trzy lata w szkole podstawowej, nast. drogą samokształcenia. W 1927-51 pracownik rolny; podczas okupacji niem. w Krakowskiem, współdziałał z AL; od 1945 na Śląsku w Halembie (Ruda...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 007

  praca w formacie txt

Do góry