Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Motyw anioła w literaturze

  Anioty - Istoty niematerialne pośredniczące między ludźmi a Bogiem, zwykle uosabiające doskonałość i dobroć. Przedstawia się je najczęściej jako pięknych mężczyzn z wielkimi białymi skrzydłami, czasem jako pulchne uskrzydlone dzieci (na wzór amorków). Biblia (ST) - 1) Anioły z ognistymi mieczami...

  Ocena / Kategoria / Motywy literackie

  Autor /kostek Dodano /09.04.2013 Znaków /7 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN KASPROWICZ — POETA MYŚLI

  Spoglądając na całość hymnów, dostrzega się w nich cztery człony podstawowe, związane z sobą ideowo, i cztery dalsze, pokrewne owemu trzonowi, ale o tematyce odmiennej. Trzon stanowią Dies irae, Święty Boże, Moja pieśń wieczorna i Salve Regina, związane z sobą tematycznie, obejmują bowiem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /5 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEZA HYMNÓW KASPROWICZA

  Pierwsze ślady zainteresowania się Kasprowicza liryką hymniczną wiodą do początków twórczości, literackiej poety. Jeden z jego kolegów i przyjaciół z lat szkolnych, ks. Antoni Lautaitz, przekazał nam świadectwo o szczególnym upodobaniu początkującego literata w tego typu poezji już w okresie jego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /20 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZMOWY O HYMNACH

  Podszedł do stołu i otworzył tom swoich poezji. Wiedziałam, na czym się zatrzyma: „Dies irae” — Boży gniew — straszny „Dzień sądu”. Napisał ten poemat przed dwunastu laty, w ów rok burz i przełomów życiowych *. Zaczął czytać półgłosem... Dziwne, prawie ponure wrażenie wywierało to urywane...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /5 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA I ZAWARTOŚĆ TREŚCIOWA HYMNÓW

  Hymny ujęte są w dwa cykle poematów z lat 1898—1901: Ginącemu światu i Salve Regina. Cykl pierwszy stanowią Dies irae, Salome, Święty Boże, Święty Mocny i Moja pieśń wieczorna; cykl drugi SaWe Regina, Hymn św. Franciszka z Assyżu, Judasz i Hymn Marii Egipcjanki. Nastrój i tonacja obu tych cyklów są...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /23 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKOŁA HYMNÓW KASPROWICZA

  Hymny były pierwszym dziełem Kasprowicza, które ukazało szerszym warstwom społeczeństwa tego wielkiego poetę, posiadającego dotąd tylko drobną garstkę istotnie rozumiejących go przyjaciół-czcicieli. Od razu też z najwyższym uznaniem przyjęła te pieśni krytyka, z pełnym dotąd zastrzeżeń...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /7 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA ARTYSTYCZNA HYMNÓW - LIRYZM, WIZYJNOSĆ I SYMBOLIKA OBRAZÓW

  Od pierwszego momentu pojawienia się Hymnów narzu-ciły się świadomości krytyków i czytelników ich niezwykła oryginalność i nowatorstwo' ekspresji. W swoim nurcie najgłębszym są to poematy liryczne, ale w ową materię liryczną, bardzo osobistą, intymną, wdzierają się' raz po* raz żywioły obce...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /29 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPOMINKI O KASPROWICZU

  Przyszedłem w Zakopanem do Kasprowicza, który mieszkał wtedy daleko za ulicą Kościeliską, gdzieś aż przy Gąsienicowym Potoku, u Żyda *, nad jarem, w który spadała droga, dzisiaj już zarównanym. O ileż bardziej malownicze, o ileż piękniejsze były te dawne drogi, na których się koła łamało...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /2 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA ARTYSTYCZNA HYMNÓW - STYL I STRUKTURA WIERSZOWA

  Język i stylistyka Hymnów prezentują się jako zjawisko o wysokim stopniu wewnętrznego zróżnicowania, mieszają się tu rozmaite poetyki i różne_kon we n c j e_s t y 1 is ty c z ne: elementy naturalizmu z impresjonizmem, znamiona i tendencję ekspre-sjonistyczne z modernistycznym symbolizmem. Współistnieją...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /32 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPOMNIENIA O JANIE KASPROWICZU

  We Lwowie niemal od razu wszedłem w grono ludzi, którzy stali najbliżej poety-profesora. Złożyłem Kasprowiczowi naprzód kurtuazyjną wizytę w domu przy ulicy Świętej Zofii 32. W jego pokoju zauważyłem pianino i fisharmonium. Dowiedziałem się, że na pianinie grywają córki, a na fisharmonium poeta...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DariuszZeSpychowa Dodano /05.04.2013 Znaków /4 735

  praca w formacie txt

Do góry