Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PORADLNE

  W dawnej Polsce danina płacona w zależności od powierzchni ziemi ornej.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /74

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORÓWNAJ, BOŻE, GÓRY Z DOŁAMI

  Popularna ludowa pieśń miłosna o porzuconej dziewczynie.

  Porównaj, Boże, góry z dołami,

  niech będzie równiusieńko;

  przyprowadź, Panie, moje kochanie

  w niedzielę raniusieńko. 1-4.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURKOWSKI LEONARD

  TURKOWSKI LEONARD. - Zmarł 19 I 1985 w Olsztynie. W ostatnich latach ukazały się dalsze części autobiografii: Księga mojego miasta. Poznańskie wspomnienia 1919-1939 (1983). Księga Warmii i Mazur (1983), oraz powieść Na początku było jezioro (1983).

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAWRZAK JERZY

  WAWRZAK JERZY, ur. 16 XII 1936 w Częstochowie, prozaik, poeta. Pochodzi z rodziny robotniczej, 1954-59 studiował na wydz. metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej, pracował w hutnictwie i w maszynowej obsłudze rolnictwa. Od 1972 w Łodzi, od 1981 redaktor nacz. tygodnika „Odgłosy", 1975-81 prezes łódz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURWID MARIAN

  TURWID MARIAN, ur. 28 IX 1905 we Wrześni, powieściopisarz, poeta, artysta malarz. Ukończył ASP w Krakowie, studiował także w Paryżu, Monachium, Berlinie. Od 1930 w Bydgoszczy; 1931-37 redaktor nacz. miesięcznika społ.-kult. „Wici Wielkopolskie". Po wyzwoleniu dyr. Liceum Sztuk Piast., założyciel i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEISS TOMASZ

  WEISS TOMASZ, ur. 7 III 1929 w Stanisławowie, historyk literatury. W 1947-51 studiował filologię pol. na UJ, 1966 habilitowany, od 1973 prof. UJ. Zajmuje się literaturą Młodej Polski, zwł. kształtowaniem się postaw światopoglądowych i teorii artyst. oraz życiem lit. tej epoki; studia: Friedrich...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚLIWONIK ROMAN

  ŚLIWONIK ROMAN, ur. 28 VIII 1930 w Puszczy Mariańskiej pod Żyrardowem, poeta, prozaik. W 1946 zamieszkał w Warszawie. Studiował filologię pol. na UWr. W początkach twórczości należał do grupy poetów, która 1956 skupiła się wokół —» „Współczesności", 1958-62 czł. redakcji, nast. był...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWERDOCHLIB ANDRZEJ

  TWERDOCHLIB ANDRZEJ, ur. 21 IV 1936 w Ostrowi Mazowieckiej, prozaik. Studiował na wydziale mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. W 1957-70 mieszkał w Krakowie, pracując w najrozmaitszych zawodach, m. in. w technicznej obsłudze samochodów. W 1970 przeniósł się do Gdańska, zostając tu felietonistą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁODEK ADAM

  WŁODEK ADAM, ur. 8 VIII 1922 w Krakowie, zm. 19 I 1986 tamże. Całą swą działalnością związany był z krak. środowiskiem lit.; od 1950 przez lat kilkanaście opiekował się Kołem Młodych przy ZLP. Debiutował 1943 w konspiracyjnej Bibliotece Poetów; wiersze wojenne zebrał nast. w tomiku Najcichszy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚMIEJA FLORIAN

  ŚMIEJA FLORIAN, ur. 22 VIII 1925 w Kończycach (obecnie Zabrze), poeta i badacz literatury hiszpańskiej. Podczas okupacji hitlerowskiej wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, skąd zbiegł i przez Belgię przedostał się 1944 do Anglii. Studiował anglistykę i iberystykę na Uniw. Londyńskim (1947-50);...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 085

  praca w formacie txt

Do góry