Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PORTUGAL

  W płn. i środk. Europie XVI i XVII w. złota moneta dziesięcio- a. pięciodukatowa bita na wzór złotych cruzadosów portugalskich; w Polsce i na Litwie bity od poł. XVI do poł. XVII w. jako największa złota moneta w obiegu.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTRZYŻYNY

  U wielu ludów starożytnych, również u dawnych Słowian uroczysty obrzęd obcięcia włosów chłopcu, który przechodził spod opieki matki pod opiekę ojcowską, otrzymując zarazem nowe imię; obrzędowe obcięcie włosów osób wstępujących do zakonów rz.-kat. i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSESJA

  Dawn. posiadanie czegoś; dawn. dzierżawa, arenda; posiadłość; nieruchomość, plac z budynkiem; z łac. possessio 'posiadłość'.

  Posesjonat dawn. właściciel majątku ziemskiego a. nieruchomości miejskiej.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTYK

  Zewnętrzna część budowli, otwarta przynaj mniej z jednej strony kolumnadą, zazw. arkadową, najczęściej przed wejściem głównym, w starożytności i w archit. nawiązującej do antyku, często zwieńczona trójkątnym frontonem; z łac. porticus 'hala; kolumnada; (kruż)ganek; szkoła stoików'. Pstry Portyk...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSKROMIENIE ZŁOŚNICY

  Ang. The Taming of the Shrew, komedia (Londyn 1594; wyst. pol. Lwów 1828: Recepta na złośnicę, grana też późn. jako Ugłaskanie sekutnicy) Szekspira. Złośnicą jest Katharina, którą Petruchio (Petrycy) dla posagu poślubia i przeprowadza gwałtowną tresurę panny młodej przy pomocy podstępu, siły...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORWANIE

  Dawn. uprowadzenie, uwięzienie siłą, gwałtem, zwł. kobiety; zob. też Rapt(us puellae). Dziś mówi się raczej o uprowadzeniu jakiejś osoby (mężczyzny, kobiety a. dziecka) przez przestępców dla uzyskania okupu w drodze szantażu, a. przez terrorystów chcących w ten sposób wymusić uwolnienie swoich...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSPOLITE RUSZENIE

  Ludność kraju zdolna do służby wojskowej, powoływana pod broń celem obrony zagrożonych przez nieprzyjaciela granic państwa; w Polsce od XIII w. powszechna mobilizacja części ludności obowiązanej, gł. z tytułu posiadania ziemi, do stawienia się na wezwanie króla konno i orężnie dla obrony kraju w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORZĄDEK

  Ład, płan, regularny rozkład, układ; układ kolejny, następstwo wg ustalonej kolejności a. hierarchii; ustrój, rządy, reżim, system rządów; architektoniczny system konstrukcyjno-kompozycyjny, którego najcharakterystyczniejszym elementem jest kolumna, a zwł. jej głowica; dawn. regulamin, zwyczaj, system;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /1 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSPÓLSTWO

  Dawn. zgromadzenie, gromada, grono, towarzystwo; (łac. communitas civium) śrdw. ludność miejska mająca obywatelstwo miejskie, pojęcie obejmujące kupców i rzemieślników cechowych w przeciwstawieniu do rządzącego miastem patrycjatu; obecnie -pogard, motłoch, gmin.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORZEKADŁO

  Przysłowie osobiste, powiedzonko, wyraz, zdanie, wtrącane przez niektórych do potocznej mowy bez związku z treścią, jak np. panie; panie (dobro)dzieju; prawda?; wiesz?; proszę ciebie; niektóre porzekadła znanych w historii postaci stały się ich przydomkami, np. „panie kochanku" (Karola Radziwiłła)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /954

  praca w formacie txt

Do góry