Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  POTWORY

  Monstra, poczwary. Grecy lubili zapełniać swoje mity postaciami różnorodnych potworów, istot fantastycznych, często groźnych, których monstrualność, kontrastująca z harmonią budowy ludzkiego ciała i ładem kosmicznym świata bogów olimpijskich, symbolizowała barbarzyństwo, okrucieństwo i chaos świata...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /2 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSZŁA PANNA PO WODĘ

  b. Szeroko znana, półliteracka pieśń lud. Zielony dzban, istniejąca w licznych odmianach. Pan stłukł pannie zielony dzban, a gdy ona rozpacza, on ofiarjije jej w zamian kolejno dukata, konika i forysia, ale dopiero, gdy ofiarował siebie, dziewczyna okazuje zadowolenie, wołając: „Wiwat, wiwat, wygrałam, za...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POUR LE MERITE

  (pur lo merjt) Fr., 'za zasługę', najwyższy pruski, potem niemiecki order wojskowy od 1740 do 1918; od 1842 na wniosek Aleksandra von Humboldt odmiana cywilna za zasługi na polu sztuki i nauki; zniesiony w 1918, przywrócony w 1952 w RFN.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŚWIĘCENIE DOMU

  Nm. Die Weihe des Hauses, uwertura C-dur opus 124 (1822) Beethovena, zamówiona na otwarcie wiedeńskiego teatru an der Josephstadt.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWAŁA

  Pułap podparty drewnianymi belkami stropowymi (sosrębami, stragarzami, siestrzanami); strop drewniany, sufit, pułap.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTIOMKIN Grigorij A.

  Książę, 1739-91, polityk ros., feldmarszałek, faworyt Katarzyny II, której dopomógł zawładnąć tronem. Od 1774 wywierał decydujący wpływ na politykę wewn. i zagr. Rosji, mimo że u boku carycy zastąpili go inni. Od 1775 zarządzał całą południową Rosją od M. Czarnego do Kaspijskiego; założył...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWĄZKI

  Płn.-zachodnia dzielnica Warszawy z cmentarzem Powązkowskim i cmentarzem Komunalnym; dawn. wieś, którą nabyli, a częściowo wydzierżawili w 1771 Czartoryscy.

  Izabella Czartoryska założyła wówczas obszerny ogród, gdzie w stylu epoki zbudowano sztuczne ruiny, groty oraz kilka zwykłych na pozór, krytych...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTUMUS

  Przyjaciel Horacego, do którego poesta skierował słynne słowa Pieśni 14 z Księgi 2: ,JEheufugaceSy Postume, Postume, labuntur annf łac., 'Niestety, Postumie, Postumie, szybko mijają lata'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTYLLA

  Dawn. zbiór kazań z pop. objaśnieniami i komentarzami do fragmentów Biblii, zwł. do ustępów z Ewangelii związanych z nabożeństwami. Forma piśmiennictwa relig., powstała w Polsce w XV w., a bujnie rozwinięta w XVI jako narzędzie polemik religijnych pisarzy katolickich (Jakub Wujek), kalwińskich (Mikołaj...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  William Szekspir

  William Szekspir jest z pewnością najwybitniejszym pisarzem języka angielskiego. Jego sztuki teatralne i poematy charakteryzują się takim bogactwem znaczeń, że każde pokolenie odnajduje w nich coś dla siebie.

  Kariera literacka Szekspira trwała około 20 lat, od 1592 do 1612 r., i przypadła na okres...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /10.04.2012 Znaków /7 022

  praca w formacie txt

Do góry