Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PRASOŁ

  Solarz (na Ukrainie i Białorusi - czumak), dawn. przekupień soli, rozwożący ją po Rzplitej, zajmujący się prasołką, prasolstwem (handlem solą); prócz wędrownych byli też osiadli prasołowie w większych miastach, gdzie tworzyli bractwa; w Krakowie już w XIV w. istniał oddzielny targ solny, łac. forum...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRACA

  Zob. też Dana idy; Herakles; Penelopa; Syzyf. Arbeit macht frei nm., 'Praca oswobadza'; szydercze hasło wypisane na bramie hitlerowskiego obozu zagłady w Oświęcimiu. Bez pracy nie ma kołaczy przysł.

  Cokolwiek czynić może ręka twoja, czyń pilnie, bo ani pracy, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /5 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTANIE

  Powstania śląskie w 1919-21 trzykrotne wystąpienia zbrojne polskiej ludności Górnego Śląska przeciw Niemcom w celu przyłączenia tych ziem do odrodzonego państwa polskiego. Powstania wielkopolskie walki zbrojne o wyzwolenie narodowe przeciw Prusom w latach 1794,1806, 1846, 1848 i 1918-19.

  Powstanie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /3 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRADO

  Museo del Prado, w Madrycie, jedno z najbogatszych i najważniejszych muzeów sztuki na świecie; zał. w 1819 przez króla Ferdynanda VII, rozbudowane w XIX i XX w. Wielki zbiór malarstwa hiszp. zawiera najważniejszą kolekcję obrazów El Greca i Velazqueza, dzieła Murilla, Zurbarana, Goyi, Ribery.

  Bogaty zbiór...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTOCKA Delfina z Komarów

  Hrabina, 1805 a. 1807-77, urodziwa i utalentowana przyjaciółka Fryderyka Chopina i Zygmunta Krasińskiego (najtrwalsza jego miłość), nieszczęśliwa w pożyciu małżeńskim Z Mieczysławem Potockim. Trwałym śladem jej stosunków z poetą i z kompozytorem jest olbrzymia korespondencja obu, gł. Krasińskiego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIAT

  Jednostka podziału administracyjnego w Polsce od 2. poł. XIV w. (podział na powiaty zastąpił dawniejszy na kasztelanie), zachowany również w zaborze ros., w okresie międzywojennym 1918-39 i w PRL do 1 VI 1975.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTOP

  Wielka powódź, obejmująca duże obszary ziemi, zwł. zesłany przez bóstwo deszcz, który ma zatopić i wygubić złą a. grzeszną ludzkość, z wyjątkiem jednego sprawiedliwego, zwykle wraz z rodziną. Jest to szeroko rozpowszechniony temat mitologiczny.

  Najsłynniejszą opowieścią o potopie jest...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /1 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIEŚĆ

  Por. Opowieść; Romans. Antypowieść a. „nowa powieść", fr. nouveau roman, awangardowy kierunek we współczesnej powieści fr. z pocz. lat 50. XX w. (N. Sarraute, M. Butor, A. Robbe-Grillet, C. Simon, R. Pinget), rezygnujący z realistycznego wzorca powieści: z przyczynowości w toku fabuły, z analizy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /11 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTRZEBA

  To, co nieodzowne; konieczność, mus; dawn. bitwa, walka, potyczka, wyprawa wojenna; przest. użytek, zapotrzebowanie. Każdy (pracuje) według swoich możliwości i otrzymuje według potrzeb, nm.jeder nach seinen Fahigkeiten, jedem nach seinen Bediirfnissen, komunistyczna zasada podziału, zob. Krytyka programu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWINNOŚCI

  Feudalne, daniny i opłaty, którymi w dawnej Polsce obciążano chłopów i mieszczan, świadczą o ogromnej i nieustannej wynalazczości w zakresie znajdowania pretekstów do darcia skóry z ludności zależnej. Samych nazw podatków z okresu do pocz. XVII w. naliczono wiele setek.

  Np. achtelowe za warzenie piwa...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /846

  praca w formacie txt

Do góry