Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PRAGA (1)

  Praha, miasto nad Wełtawą w śrdk. Czechach (Czechosłowacja), od 973 siedziba pierwszego biskupstwa czes., prawa miejskie w 1235 (Stare Miasto) i 1257 (Mała Strana); w 1348 Karol IV lokował Nowe Miasto i ufundował pierwszy w środk. Europie uniwersytet; w 1918 Praga stała się stolicą Czechosłowacji; zob...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYTYWKA

  Mały mechanizm muzyczny, składający się z metalowego wałka nabitego kolcami, stalowego grzebienia o zębach strojonych chromatycznie i sprężynowego mechanizmu napędowego, samogrający po nakręceniu, umieszczany w skrzynkach, zegarach, szkatułkach, zabawkach, zapalniczkach itp., popularny w XIX i na pocz...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAGA (2)

  Nazwa prawobrzeżnej części Warszawy; początki jej sięgają zapewne XI w., ale w dokumentach wspomniana dopiero w 1543. Nazwa obu miast od prażenia, tj. wypalania lasu dla uzyskania ziemi ornej.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŻAR

  Por. Ogień; Piorun. Pożar Chicago, szalejący od 8 do 11 X 1871, zniszczył centrum miasta; wg legendy wznieciła go krowa, która kopnęła latarnię w stodole niejakiej pani O'Leary.

  Pożar Moskwy od 15 do 20IX 1812, w czasie okupacji miasta przez wojska napoleońskie, zniszczył 70% budynków; stał się on...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAIRIAL

  (wym. preriąl) Dziewiąty miesiąc francuskiego kalendarza republikańskiego, maj-czerwiec; por. Kalendarz; od fr. prairie, prełłąka'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŻYCZKI JĘZYKOWE

  Chrześcijaństwo przybyło do Polski z zapożyczonym z łaciny słownictwem czeskim. Za jego więc pośrednictwem przyszły do nas z łaciny takie wyrazy, jak: papież, kościół, kapłan, chrzest, krzyż, msza, pacierz, ołtarz, przeor, proboszcz, kazanie, pokuta, ofiara.

  Następna fala pożyczek napłynęła z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /2 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWINOWACTWO

  Stosunek rodzinny i prawny łączący jednego z małżonków i jego najbliższą rodzinę z krewnymi drugiego z małżonków.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAŁAT

  Kośc. rz.-kat. duchowny mający zwyczajną jurysdykcję kościelną (biskup, wyższy przełożony zakonu, wikariusz generalny); tytuł honorowy wielu innych wyższych duchownych nie mających jurysdykcji, jak protonotariusz apostolski, szambelan papieski itd.; ze śrdw.-łac. praelatus od łac. praeferre 'nosić...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PÓŁ

  Zob. też Połowa. Półczwarta (-tej, -ty) dawn. trzy i pół. Półdrabki, półgrabki drabiny stanowiące boki wozu drabiniastego.

  Półgęsek rodzaj wędliny otrzymanej przez peklowanie i wędzenie piersi gąski bez kości, obszytej gęsią skórką. Półgroszek zob. Kwartnik. Półhak w XV w. niewielka, lekka...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /4 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWITANIE

  Pochodzenie tradycyjnych form powitania wyjaśnia się, również tradycyjnie, chęcią okazania swych pokojowych zamiarów i przyjaznych uczuć.

  A więc prezentowanie broni miałoby pierwotnie wyrażać gotowość oddania jej; zdejmowanie kapelusza przy powitaniu pochodzi jakoby od rycerskiego obyczaju zdejmowania...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /11.04.2012 Znaków /839

  praca w formacie txt

Do góry