Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PRĘT

  Dawna miara długości wynosząca ok. 4,5 m; w XIX w. miara powierzchni gruntów, 1/30 morgi.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /99

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRISCJAN

  Priscianus Caesariensis, gramatyk rzymski z pocz. VI w. z Cezarei w Mauretanii, działający w Konstantynopolu, autor gramatyki łac. w 18 księgach, wraz ze składnią.

  Dzieło cenne z powodu licznych cytatów z zaginionych dzieł pisarzy klasycznych, słynne i używane jako podręcznik w śrdw., zachowane w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRIAM

  Gr. Priamos, mit. gr. król Troi, syn Laomedona, mąż Hekabe, ojciec 50 synów i 50 córek, m.in. Hektora, Helenosa, Parysa, Deifobosa, Polidorosa, Troilosa; Iliony, Kasandry, Polikseny, z których dziewiętnaścioro miał z Hekabe, a resztę z innymi żonami i konkubinami. Wzór cnót, pobożności i miłości...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRIAP

  Gr. Priapos, małoazjatycki bóg płodności, pierw, czczony gł. w Lampsakos nad Hellespontem. Kult ten rozszerzył się na Grecję i wielkie miasta hellenistyczne (np. Aleksandrię) po Aleksandrze Wielkim. Symbolem Priapa był fallus, a lokalnym zwierzęciem ofiarnym osioł, którego w staroż. uważano za...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRIMA APRILIS

  Łac.; 'pierwszy kwietnia', tradycyjny dzień wzajemnego oszukiwania się dla żartu, nabierania, wyprowadzania w pole, również dosłownie, gdyż typowym żartem jest fałszywa informacja, skłaniająca nabranego do odbycia dłuższej drogi nadaremnie; ang. send on a fool's er rand, nm. in den April schicken...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRETORIANIE

  Straż przyboczna wodzów; od Oktawiana Augusta gwardia przyboczna cesarzy rz. Stacjonowali w Italii, zdobyli więc z czasem wielkie znaczenie w walkach o tron cesarski, forsując kandydatów, którzy im przyrzekali najkosztowniejsze podarunki, a prefekt pretorianów (ich dowódca) stał się jedną z najważniejszych...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRECZ, PRECZ OD NAS SMUTEK WSZELKI!

  Słynna i popularna niegdyś Pieśń filaretów w styczniu 1824 Antoniego Edwarda Odyńca.

  Precz, precz od nas smutek wszelki!

  Zapal fajki, staw butelki.

  Niech wesoły z przyjacioły

  Wdzięcznie płynie czas. 1-4.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREFERANS

  Popularna w XIX i na pocz. XX w. gra w 32 karty, odmiana winta grywana w trzy (rzadziej dwie a. cztery) osoby, w której rozstrzyga liczba wziętych lew; z fr. prćfśrence 'pierwszeństwo'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRESTACJE

  Hist. obowiązek pewnych świadczeń, np. pracy nakazanej przez zwierzchność; w dawnej Polsce powinności poddańcze chłopów; z późn.-łac. 1. poj. praestatio 'świadczenie obowiązkowe' od łac., 'rękojmia'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRETOR

  W staroż. Rzymie wyższy urzędnik obieralny, sprawujący władzę w sądownictwie cywilnym i karnym; łac. praetor.

  Pretor nie troszczy się o drobiazgi, łac. minima non curat praetor, przysł. łac.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /203

  praca w formacie txt

Do góry