Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PROROK

  Ten, kto przepowiada przyszłość, przywódca religijny o typie wizyjnym, ekstatycznym, uważający się za natchnione narzędzie bóstwa, niezależny od istniejących instytucji religijnych, często przeciwny im a. potępiający je jako wypaczone i niezgodne z wolą bóstwa, przemawiający do mas w jego imieniu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /3 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROSKRYPCJE

  Represje stosowane w staroż. Rzymie wobec przeciwników polit., polegające na ogłoszeniu listy proskrypcyjnej nazwisk obywateli wyjętych spod prawa, proskrybowanych, których majątek ulegał konfiskacie, za których zabójstwo wyznaczano nagrodę; z łac. proscriptio od proscribere 'ogłosić; konfiskować;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROSPERO

  W ostatniej (ok. 1611) sztuce Szekspira Burza prawowity książę Mediolanu, zdetronizowany przez swego brata Antonia, rzucony wraz z córką Mirandą na bezludną wyspę, miejsce wygnania czarownicy Sykoraks, dzięki znajomości magii uwalnia różne „duchy powietrzne", m.in. Ariela (zob.), które słuchają jego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /1 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROSTACZEK

  Fr. L'Ingenu, Dobry dzikus, fr. Bon sauvage, przydomki Hercule de Kerkabona, bohatera tytułowego powiastki filozoficznej Prostaczek (1764), jednego z ostatnich dzieł Woltera, wydanego pod cudzym nazwiskiem, aby uniknąć prześladowań.

  Młody człowiek, który spędził dotychczasowe życie wśród Indian...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROPORZEC

  Żegl. zob. Chorągiew; proporczyk, chorągiewka przymocowana do drzewca lancy (kopii), w dawnym wojsku polskim oznaka hufca, a później pułku kawalerii.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROFOS

  Dawn. hycel, oprawca; hist. podoficer strzegący aresztantów wojskowych; nm. , dawn. 'dozorca więzienny; żandarm' od st.-fr. provosL 'przełożony'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROPYLEJE

  W staroż. Grecji portyk, monumentalna brama na planie prostokąta z kolumnadą i nieparzystą liczbą przejść; najsłynniejsze, a zarazem najwspanialsze w stylu doryckim zbudowane w 437-32 pne. na Akropolu ateńskim przez Mnesiklesa; z gr. propylaios 'umieszczony przed bramą'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROHIBICJA

  Zakaz urzędowy a. prawny sprzedaży a. niekiedy także produkcji napojów alkoholowych; zakaz uprawiania prostytucji; z łac. prohibitio 'zakaz'.

  Prohibicja w USA, powszechna, uchwalona 17 XII 1917 przez Kongres (18. poprawka do konstytucji USA), wprowadzona w życie 16 I 1920, zniesiona przez Kongres 20 II 1933...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW, ŁĄCZCIE SIĘ!

  Nm. Proletarier aller Ldnder, vereinigł euch/, sformułowane przez Marksa i Engelsa w 1847 hasło Związku Komunistów, opublikowane w 1848 jako ostatnie zdanie Manifestu komunistycznego Marksa i Engelsa, które stało się internacjonalistycznym hasłem solidarności proletariatu.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMENADE DES ANGLAIS

  (wym. promóna:d dezaglę) Fr., 'Promenada Anglików', aleja w Nicei (na Lazurowym Wybrzeżu w płd. Francji), granicząca od strony płd. z plażą morską, a od płn. zabudowana hotelami i innymi gmachami.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /219

  praca w formacie txt

Do góry