Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PSYCHE

  Gr. 'tchnienie; życie; dusza', mit. gr. i rz. uosobienie duszy ludzkiej; w archaicznej sztuce gr. często wyobrażana jako ptak, w okresie hellenistycznym i w Rzymie jako zwiewna dziewczyna ze skrzydłami ptaka a. motyla; ojej miłości i małżeństwie z Erosem (Kupidynem) zob. Amor (i Psyche); częsty temat...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOANALIZA

  Głośna, również wśród laików, zwł. w 1. poł. XX w., teoria psychologiczna, utworzona przez Sigmunda Freuda, 1856-1939, wg której w psychice ludzkiej nieświadomymi motywami działania świadomych procesów psychicznych człowieka są pewne instynkty i popędy, zwł. instynkt seksualny (libido), dążenie do...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSIE POLE

  Dzielnica w płn.-wsch. części Wrocławia. Wg Kroniki Wincentego Kadłubka w miejscu tym Bolesław Krzywousty miał w 1109 roku zadać wielką klęskę wojskom króla nm. Henryka V. Stosy trupów niemieckich zalegających pole bitwy zwabić miały gromady psów, stąd nazwa.

  Nie ma wszakże pewności, że bitwa ta...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSIKUS

  Żart, psota, figiel, szpas; jeszcze w XVI w. były to dwa wyrazy: psi kuś, dpn. psiego kusa\ kus 'kęs'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYŁBICA

  W XIV-XVII w. żelazny hełm z ruchomą zasłoną opuszczaną na twarz, noszony przez ciężkozbrojną jazdę rycerską; pop. błędna nazwa samej zasłony hełmu.

  Odkryć, odsłonić, podnieść przyłbicę; wystąpić z podniesioną przyłbicą; uchylić przyłbicy wystąpić jawnie, otwarcie.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYWILEJ

  Akt władcy feudalnego nadający pewne uprawnienia poszczególnym osobom a. całym stanom lub też uchylający w stosunku do nich jakieś powszechnie obowiązujące prawo. Przywileje generalne obejmujące cały kraj, ograniczające znacznie władzę króla, który po ich wydaniu był nimi prawnie związany...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /2 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYMIERZE

  W Biblii i w teologii nazwa przyrzeczeń, obietnic, uczynionych człowiekowi przez Boga w zamian za należne Mu posłuszeństwo i miłość. W przymierzu z Noem Bóg obiecuje, że nie spuści więcej na ziemię potopu, i ustanawia na niebie tęczę jako znak tego przymierza (Gen., 9).

  W przymierzach z Abrahamem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSALM

  Hebrajska pieśń poetycka o treści religijnej, rodzaj śpiewanej modlitwy. Zbiór stu pięćdziesięciu takich, przeważnie bardzo krótkich, utworów składa się na biblijną Księgę Psalmów, która powstawała stopniowo, prawdop. między XI a II w. pne.

  Znajdują się tam hymny pochwalne, pieśni dziękczynne...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /2 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYPADEK

  Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki zob. Mikołaj. Nie najszybszym przypada nagroda i nie najdzielniejszym zwycięstwo, również nie nąjmędrsi zdobywają chleb, a nąjroztropniejsi bogactwo, ani nąjuczeńsi uznanie, ale odpowiedni czas i przypadek stanowią o powodzeniu ich wszystkich z Biblii, Eklezjastes...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSALMANAZAR George

  ok. 1679-1763, Klasyczny przykład szalbierstwa. Francuz, którego prawdziwe nazwisko jest do dziś nie znane. Podróżował po Europie Udając nawróconego na chrześcijaństwo Japończyka.

  W 1702 w Holandii wybadał go William Innes, ang. kapelan wojskowy, który choć przejrzał kłamstwa Psalmanazara, wysłał go...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Rygobert Dodano /11.04.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt

Do góry