Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Le QUAI D'ORSAY

  (wym ke:dorsę:) Fr. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministere des affaires etrangeres), nazwane tak od części nabrzeża lewego brzegu Sekwany w Paryżu, zwanej Quai d'Orsay, na której stoi gmach ministerstwa.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bogusad Dodano /11.04.2012 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RA

  Re, mit. egip. bóg słońca, który na początku czasów miał rządzić ziemią jako faraon, co dzień opuszczać swój Dom Benben (jego świątynię w Heliopolis) i wędrować przez 12 prowincji Egiptu, symbolizujących 12 godzin dnia. Niekiedy zbliżał się za bardzo do ludzi i spalał ich, co skłoniło węża...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bogusad Dodano /11.04.2012 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  QUINBUS FLESTRIN

  W pierwszej części Podróży Guliwera (zob.) Swifta, nazwa nadana przez Liliputów Guliwerowi, mająca w ich języku znaczyć 'człowiek-góra'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bogusad Dodano /11.04.2012 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  QUASIMODO

  Imię „garbusa z Notre Damę", dzwonnika, postaci z powieści Kościół P. Marii w Paryżu (1831) Victora Hugo (zob. Notre Dame); uosobienie fizycznej i moralnej brzydoty; głuchy, zezowaty, krzywonogi, potworny garbus; łac. nazwa Niedzieli Przewodniej (pierwszej po Wielkanocy); z łac. quasi modo (genti infantes)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bogusad Dodano /11.04.2012 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  QUINQUAGESIMA

  (wym. kwinkwagęsima) Łac., nazwa niedzieli zapustnej, poprzedzającej Środę Popielcową; łac., 'pięćdziesiątnica', gdyż w zaokrąglonej liczbie jest 50. dniem przed Wielkanocą.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bogusad Dodano /11.04.2012 Znaków /186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  QUATTROCENTO

  (wym. kuattroczęnto) Nazwa XV wieku w odniesieniu do dziejów kultury włoskiej; wł. '400', skr. od 1400, tj. łiczby, po której rozpoczyna się numeracja lat XV w.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bogusad Dodano /11.04.2012 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  QUI PRO QUO

  (wym. kwi pro kwo) Łac., pomyłka co do osoby; nieporozumienie; nazwa warszawskiego teatrzyku lit.-art. w podziemiach Galerii Luksemburga przy ul. Senatorskiej, w latach 1919-31.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bogusad Dodano /11.04.2012 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PYTIA

  Zob. Delfy (Wyrocznia); przen. osoba odpowiadająca, wypowiadająca się w sposób wieloznaczny, niejasny, zagmatwany („pytyjska odpowiedź").

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hygin Dodano /11.04.2012 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PYTON

  Gr. Pythón, mit. gr. potworny wąż zrodzony przez Gaję, strzegący jej wyroczni u stóp Parnasu. Apollo zabił go strzałą z łuku i pogrzebał pod kamieniem zwanym omfalos (zob.), ustanawiając na miejscu dawnej wyroczni nową, swoją, w świątyni delfickiej; od Pytona pochodzić miała nazwa pytii, wieszczek i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hygin Dodano /11.04.2012 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PYTEASZ Z MARSYLII (Pytheas)

  Żeglarz gr. (IV w. pne.), a zarazem astronom, geograf, pilot i kupiec; przy pomocy ogromnego gnomona zdołał ustalić szerokość geogr. Marsylii. Wyposażony zapewne przez władze miasta, wyruszył dwoma a. trzema statkami z Marsylii na zachód; mimo blokady kartagińskiej udało mu się przepłynąć Cieśninę...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hygin Dodano /11.04.2012 Znaków /1 686

  praca w formacie txt

Do góry