Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  REDYK

  Gromadny wypęd owiec w połowie maja na letni wypas na halach i powrót pod koniec września, oba pod kierunkiem bacy, przy pomocy juhasów; z rum.

  Redy kalki małe serki podhalańskie w kształcie owiec, jeleni, kóz, ptaków itd., rozdawane niegdyś bezpłatnie przez baców napotkanym osobom (ale nie ceprom!), kiedy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFEKTARZ

  Jadalnia w klasztorach i seminariach duchownych, często największa sala w budynku, służąca także do innych celów, np. zebrań kapitulnych, popisów szkolnych, sejmików; z późn.-łac. refectorium.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RECONQUISTA

  (wym. rrekonkista) Walka królestw Półwyspu Pirenejskiego o wyzwolenie ziem zdobytych przez Arabów w VIII w., zakończona wypędzeniem ich z Hiszpanii w 1492; hiszp., 'zdobycie na nowo; odbicie'; por. Konkwista.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDEMPTORYŚCI

  Zgromadzenie zakonne zał. w 1732 przez św. Alfonsa Liguori w Scali pod Amalfi (w zatoce Salemo w środk. Włoszech) pod wezwaniem Najśw. Odkupiciela, łac. Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSSR).

  Do Polski przybyli w 1787 ze św. Klemensem Hofbauerem, zwanym Dworzakiem, i osiedlili się w Warszawie. Prócz...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAUBRITTER

  W Niemczech XIII-XV w. rycerz trudniący się rozbojem, grabieżą, zwł. podróżnych. Rycerzy takich znała również Francja w czasie wojny stuletniej i Anglia w okresie wojny Dwóch Róż.

  Zjawisko to wiązało się z kryzysem ekonomicznym drobnego i części średniego rycerstwa i osłabieniem władzy monarchy;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REAL

  Dawna główna jednostka monetarna Hiszpanii (do 1870); dawna srebrna moneta wartości 1 reala; hiszp., 'królewski'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAUL Z CAMBRAI

  Fr. Raoul de Cambrai, chanson de geste z XII w. z grupy Doona z Moguncji (zob.), będąca peanem na cześć lojalności feudalnej. Raul, otrzymawszy od króla posiadłości Herberta z Vermandois, najeżdża je, pustoszy i pali miasto Origny, wraz z klasztorem i zakonnicami. Bernier, jeden z wnuków Herberta i wierny...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REBEKA

  Imię żeńskie, z hebr. Ribhkah. Rebeka w Biblii, Gen., 24-27; 49, 31; List do Rzymian, 9, 10. Stary Abraham zaprzysięga swego sługę, że w Mezopotamii wyszuka dla Izaaka żonę z jego rodu.

  Sługa stanął blisko studni w mieście Nachora, aby wybrać za żonę Izaakowi pierwszą z córek tego miasta...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAWENNA

  Miasto w prowincji Emilia (środk.-wsch. Włochy) zał. jako port przez cesarza Oktawiana Augusta, dziś połączone z Adriatykiem 7-kilometrowym kanałem. W 402 cesarz Honoriusz uczynił z niej stolicę państwa zach.-Rzymskiego na miejsce Mediolanu; po nim stała się rezydencją jego siostry, Galii Placydii, a...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /2 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RASZYN

  Wieś na płd.-zach. od Warszawy; radiostacja nadawcza od 1.931, odbudowana 1945, później rozbudowywana.

  Bitwa raszyńska stoczona przez księcia Józefa Poniatowskiego na czele korpusu polskiego w sile 12 000 żołnierzy przeciw 30-tysięcznemu korpusowi austriackiemu arcyksięcia Ferdynanda d'Este 19 IV...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /783

  praca w formacie txt

Do góry