Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  REGALIA

  Hist. prawa i przywileje przysługujące wyłącznie monarsze, np. górnicze, mennicze, targowe, łowieckie, rybołówcze; symbole, oznaki władzy monarszej, jak korona, berło, jabłko, miecz, ostrogi; zob. też Insygnia (królewskie; Włócznia św. Maurycego); Szczerbiec; śrdw. łac. 1. mn. od regale 'prerogatywa...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGAŁ (1)

  Półka na książki, towary; druk. szafka na kasety (kaszty) z czcionkami; z nm. Regal z wł. riga 'kreska; szereg; wiersz*.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFERENDARZ

  W dawnej Polsce od 1507 urzędnik koronny, prawnik, który odbierał memoriały i supliki wnoszone do króla na ręce kanclerzy oraz przedstawiał królowi skargi i prośby ludności; pod koniec XVI w. referendarze samodzielnie sądzili chłopów w dobrach królewskich, byli też rejestratorami spraw w sądzie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGAŁ (2)

  Muz. rodzaj małych organów z głosami stroikowymi o rozpiętości ok. dwóch oktaw, używany w XV-XVIII w.; z nm. Regal od fr. regale 'rząd piszczałek w organach'.

  ...Zaniechąj regała.

  Jeżeli i na dudach zabeczeć nie umiesz!

  K. Opaliński, Satyry, 1,2,49-50.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFLETS DANS L'EAU

  Fr., 'Odbicia w wodzie', fortepianowy utwór impresjonistyczny, programowy, Claude Debussy'ego.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGELINDA

  989-po 1014, Księżniczka polska, córka Bolesława Chrobrego i Emnildy; ok. 1002 została wydana za grafa Hermanna (od 1009 margrabiego Miśni).

  Słynny posąg „uśmiechniętej Polki" Regelindy, stojący obok posągu jej męża, znajduje się w katedrze w Naumburgu; zob. Naumburg (Mistrz).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFORMACI

  Odłam zakonu franciszkańskiego powstały w 1532, należący do obserwantów (zwolenników surowszej reguły św. Franciszka), przybyły do Polski w 1622; z łac. reformatio 'przekształcenie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGENCJA

  Rządy jednej a. kilku osób (regentów) ustanowione na czas małoletności, choroby a. dłuższej nieobecności monarchy; pop. rządy opiekuńcze, tymczasowy zarząd państwem. (Fr. Rćgence) okres regencji Filipa II, ks. Orleanu (regenta Francji 1715-23 w czasie małoletności Ludwika XV), zwł. styl, gł...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /1 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFORMACJA

  Wielki ruch religijny i narodowy XVI w., mający na celu reformę doktryn i praktyk kościoła rzymskiego, rozpoczęty wystąpieniem w 1517 w Wittenberdze Marcina Lutra, którego śladem poszli Kalwin we Francji i Genewie, Zwingli w Szwajcarii i Knox w Szkocji.

  Żądali oni reformy instytucji kościelnych i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDUTA

  Dawn. publiczny bal maskowy, zabawa karnawałowa rozpowszechniona w Polsce od poł. XVIII w., na którą przychodzono w maskach i bez broni, a wstęp miał każdy, kto zapłacił; wojsk, od XVI w. do 1918 rodzaj fortyfikacji polowej, zamknięte umocnienie ziemne, zazw. kształtu czworoboku, przystosowane do...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Flawian Dodano /11.04.2012 Znaków /1 041

  praca w formacie txt

Do góry