Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  RĘKA

  W staroż. Egipcie symbol męstwa, w staroż. Rzymie wierności, u Zenona z Elei pięść symbolizuje dialektykę, a otwarta dłoń krasomówstwo. Dwie ręce złączone symbolizują zgodę.

  W sztuce śrdw. ręka była symbolem rozkazywania i zręczności: Boga przedstawiano w postaci ręki wyłaniającej się z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /5 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZON

  Dawn. rozsądek, rozum; pewność siebie, kontenans, kuraż, rezolutność, śmiałość; z fr. raison 'rozsądek; racja; powód'.

  Lepszy rezon, kiedy syt przysł.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Della REYNA Józef

  ok. 1470, Kabalista palestyński, przedmiot wielu legend żyd., zob. Mesjasz (Legenda o Józefie delia Reyna).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „REVUE DES DEUX MONDES"

  (wym. rowu de do mą:d) Fr., 'Przegląd dwóch światów', zał. w 1829 w Paryżu czasopismo poświęcone sprawom krajowym i zagranicznym; zakupione zostało w 1831 przez Franęois Buloza, który nadał mu charakter literacko-filozoficzny i uczynił z niego jeden z najważniejszych periodyków XIX w. w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWERENCJĄ

  Przest. szacunek, poważanie; dawn. okazywanie czci, ukłon; z łac. revęrentia 'cześć; głęboki szacunek'.

  Z rewerencją, u kaduka,

  Bo...

  A. Fredro, Zemsta, 2, 9; Cześnik do Papkina.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWERENDA

  Przest. sutanna księży, a do XVIII w. w Polsce ró\ynież ubiór profesorów wyższych Uczelni, astronomów, lekarzy, aptekarzy itd.; z łac. reverenda, r.ż. od reverendus 'czcigodny, Wielebny'.

  Wdziać rewerendę dawn. zostać księdzem. W rewerendzie chodzi, a dziewuchy zwodzi przysł.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REWOLUCJA

  Zasadniczy przewrót społ., polegający na obaleniu ustroju i ustaleniu nowego; gwałtowne przejście z jednego stanu w drugi, z jednej jakości w inną; przest. obieg jednego ciała niebieskiego wokół innego; z późn.-łac. revolutio 'przewrót; obrót'. Chce pan więc, aby rewolucje robiono na wódzie różanej...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /8 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RES SACRA MISER

  Łac., 'nieszczęśliwy jest rzeczą świętą'; wg Epigramatów, 4, Seneki; napis na fasadzie gmachu dawn. Tow. Dobroczynności w Warszawie, Krak. Przedmieście 62.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESTAURACJA

  Odnowienie, odbudowa, doprowadzenie do pierwotnego stanu, zwł. zabytków, dzieł sztuki; przywrócenie na tron dynastii, zwł. Stuartów w Anglii w 1660 (Karol II), a także okres oznaczany nazwą tego wydarzenia, kiedy gł. postaciami literackimi w Anglii byli m.in. John Dryden, William Congreve, George Farąuhar...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REQUIEM

  (wym. rękwiem) Rekwiem, msza rekwialna, żałobna, za zmarłych, łac. Missa pro defunctis, śpiewana w dzień zaduszny i w czasie uroczystości żałobnych, wg obrządku rzymskiego składa się z 9 części: Introitus (Requiem aeternam dona eis Domine, łac. 'wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie', nazwa mszy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Telesfor Dodano /12.04.2012 Znaków /1 211

  praca w formacie txt

Do góry