Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SCROOGE Ebenezer

  (wym. skru:dz) Postać straszliwego, ponurego sknery z Opowieści wigilijnej, ang. Christmas Carol in Prose (1843) Dickensa.

  W nieustannej pogoni za zyskiem zrywa stopniowo wszelkie więzy moralne i uczuciowe z bliźnimi; jednak dzwoniące łańcuchami widmo jego zmarłego wspólnika, które go odwiedza w noc...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Chryzant Dodano /13.04.2012 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHONBRUNN

  (wym. sz...) Letni pałac cesarski w Wiedniu, rozpoczęty w 1689 wg planów J. B. Fischera von Erlach za ces. Leopolda I, ukończony dopiero w 1749 za ces. Marii Teresy przez N. Pacassiego. Okazała dwuskrzydłowa budowla barokowa z wielkim dziedzińcem honorowym i licznymi salami z dekoracją rokokową.

  Główną...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Uniewit Dodano /13.04.2012 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCJENTYŚCI

  Ang. Christian Science 'Wiedza Chrześc.', amerykańskie wyznanie chrześc. założone w 1866 przez Mary Baker-Eddy, która w książce Science and Health with Key to the Scriptures ang., 'Wiedza i zdrowie z kluczem do Biblii', dała wykład nowej religii opartej na interpretacji Biblii, wyrażając tezę, że skoro...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Uniewit Dodano /13.04.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCOTLAND YARD

  (wym. skętlend ją:d) Komenda gł. policji metropolitalnej w Londynie, zwł. jej kryminalny wydział śledczy; ang., 'Szkocki Dwór', uliczka w Londynie, nazwana od pałacu będącego w XI i XII w. rezydencją królów szkockich w czasie ich wizyt w Anglii, a w latach 1829-90 siedzibą komendy policji.

  Nazwa...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Uniewit Dodano /13.04.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHLIEMANN Heinrich

  (wym. szli:...), 1822-90, Archeolog nm., niezwykle uzdolniony do języków (poznał ich 18 w mowie i piśmie), z niezasobnego domu, samouk, zebrał wielką fortunę jako kupiec, gł. w Rosji, wycofał się jako multimilioner z interesów w 1863. Entuzjasta antyku, znający Iliadę i Odyseję Homera na pamięć...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Uniewit Dodano /13.04.2012 Znaków /1 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHODY

  Schody Gemońskie, łac. Gemoniae scalae, w staroż. Rzymie schody wykute w skale Kapitolu; w okresie cesarstwa wystawiano na nich ciała straconych przestępców przed wrzuceniem ich do Tybru. Schody Hiszpańskie zob. Rzym (Plac Hiszpański).

  Schody Potiomkinowskie obecna nazwa schodów prowadzących w Odessie od...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Uniewit Dodano /13.04.2012 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHOLASTYKA

  Główny kierunek filozofii zachodniej cywilizacji chrześc. IX-XVI w. dążący do pogodzenia Arystotelesa z Biblią, do rozumowego udowodnienia słuszności dogmatów relig., używający jako metody dowodzenia przede wszystkim sylogizmu. Największymi scholastykami byli: Abelard (zob. Heloiza i Abelard), Albert...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Uniewit Dodano /13.04.2012 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHOLIA

  1. poj. Scholium, staroż., śrdw. uwagi filologiczne a. historyczne umieszczane przez bizantyjskich anonimowych filologów (scholiastów) na marginesach tekstów gr. i łac., czerpane z zaginionych dziś komentarzy, mające obecnie niekiedy wielką wartość naukową; łac. z gr. schólion 'interpretacja;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Uniewit Dodano /13.04.2012 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHIZMA

  (wym. s-chjzma) Rozłam religijny; zerwanie jedności kościelnej; kośc. rz.-kat. odszczepieństwo ustrojowe (dyscyplinarne) a. dogmatyczne (heretyckie); z gr. schisma 'rozłam*.

  Schizma wschodnia rozłam między wsch. i zach. częścią chrześcijaństwa, który doprowadził do oddzielenia się kościołów...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Uniewit Dodano /13.04.2012 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCALIGEROWIE

  Delia Scala, arystokratyczny ród włoski, który w latach 1260-1387 sprawował władzę w Weronie. Najwybitniejszą postacią rodu był Cangrande I, 1291-1329.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Uniewit Dodano /13.04.2012 Znaków /172

  praca w formacie txt

Do góry