Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  STACJONARIUSZ

  W śrdw. urzędowy księgarz uniwersytecki; pierwsze wzmianki o nich: na uniwersytecie w Bolonii z XIII w., na Uniw. Jagiellońskim z 1364; z łac. stationarius 'stały; garnizonowy'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SROKA

  Ptak z rodziny krukowatych, o długim ogonie z metalicznym, tęczowym połyskiem, o upierzeniu kontrastowym, czarnobiałym, o głosie skrzeczącym: „czak czak czak" a. „czakerak"; podobnie jak kruki, lubi chwytać i gromadzić po kątach przedmioty mocno różniące się od otoczenia, m.in. przedmioty błyszczące;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SRZEŻOGA

  Śrzeżoga, śreżoga, dawn. odblask słoneczny nie pozwalający około południa widzieć dalekich przedmiotów; dawn. mgła na pogodę, mgła w czasie upału, słońce jarzące się wśród mgły w migotliwym blasku; dawn. zaciemnienie nieba przez obfitość pyłu a. dymu w powietrzu; dawn. pierwszy lód na wodzie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STABAT MATER (DOLOROSA)

  Łac., 'Stała Matka (Boleściwa)', początek i tytuł XIII-wiecznej sekwencji napisanej rymowaną tercyną, przypisywanej franciszkaninowi włoskiemu Jacopone da Todi (Jacobus de Benedictis), ok. 1228-1306, a. papieżowi Innocentemu III, 1198-1216, włączonej w 1727 do liturgii rz.-kat.

  Do tekstu sekwencji...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STACJA

  W Polsce do XIII w. stan, obowiązek udzielenia pomieszczenia .i utrzymania królowi, jego dworowi i służbie w czasie podróży, później zmieniony na daninę pieniężną obciążającą dobra klasztorne i królewskie, a szlacheckie tylko do 1388; zakład, placówka, której działalność (badawcza, nauk., techn.)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPYTKI

  Dziś tylko w zwrocie: brać na spytki 'energicznie wypytywać, indagować, wyciągać na słówka, ciągnąć za język, brać w krzyżowy ogień pytań'; dawn. też: brać na pytki, co znaczyło 'na tortury', w pierwotnym sensie 'rżnięcia, krajania'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWIEDLIWOŚĆ

  Dziesięciu sprawiedliwych miasto ocalić może przysł., zob. Dziesięć (Dziesięciu sprawiedliwych); Lot; Sodoma i Gomora; Wilk (Mówiąc za wilkiem...).

  Sen sprawiedliwego zob. Sen. Sprawiedliwi muszą wiele wycierpieć, łac. multae tribulationes iustorum, z Wulgaty, Psalm 33, 20. Sprawiedliwości (a. prawu)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /2 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SREBRO

  Jeden z najdawniej znanych metali, używany jako środek płatniczy w Egipcie już w IV tysiącleciu pne. Kto nie ma srebra ani miedzi, płaci tym, na czym siedzi przysł., kto nie ma pieniędzy, niechże skóry nadstawi, niech zapłaci skórzaną monetą; kto nie może datkiem, niech zapłaci zadkiem; kogo nie stać...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /1 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPROŚNY

  Bezwstydny, nieprzyzwoity; dawn. sprostny 'prostacki, nieokrzesany' od z prosta; przez skojarzenie z prosię zmieniono znaczenie.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRZĘŻAJ

  W gospodarstwie rolnym żywa siła pociągowa (konie, bydło itp.) zaprzęgana do wozów albo do narzędzi i maszyn rolniczych sprzężajnych (w odróżnieniu od ciągnikowych); zaprzęg.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /199

  praca w formacie txt

Do góry